Expired: Ledig stilling: Professor i konst – Kunstfact

26.11.21 | Opslagstavle

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se

Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Anställningen är placerad på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.
Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utöver dessa mål ska utbildningen även bidra till:

• att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället,
• att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt,
• att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten,
• att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och intersektionella perspektiv,
• att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt,
• att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Professorns arbetsuppgifter omfattar:

• att ha ett övergripande ansvar för utbildningens innehåll,
• att bidra till ämnesutveckling inom ämnesområdet,
• att utveckla och leda kurser, främst inom ämnesområdet, på kandidat- och masternivå,
• att handleda och examinera på institutionens program,
• att ingå i ett arbetslag med ansvar för kandidat- eller masterprogrammet,
• att vara huvudhandledare för en grupp studenter,
• kontinuerlig utveckling av pedagogik och kursinnehåll,
• att bidra till utvecklingen av Konstfacks forskningsmiljö,
• övergripande arbete på institutionen samt deltagande i högskolegemensamma beredande och beslutande organ.

Anställningen är förenad med eget utvecklingsarbete. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

Anställningen

Anställningen omfattar 70 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde i augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar

Upplysningar om arbetet som professor lämnas av prefekt vid Institutionen för konst, Gunilla Muhr, 08-450 42 57, gunilla.muhr@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Sara Karlgren, 08-450 41 34, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2021/VO2P/89 senast den 15 december 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Se mere her