Masser af inspiration at hente på årets kommunekonference

08.02.24 | Nyheder

Forperson Marie Thams bød velkommen til de cirka 100 fremmødte konferencedeltagere.

Onsdag afholdt Billedkunstnernes Forbund sin årlige kommunekonference i flotte rammer i Skulptursalen på Kunstmuseum Brandts i Odense. Forsamlingen i salen bestod af blandt andet medlemmer af kommunale billedkunstråd, kulturkonsulenter og professionelle billedkunstnere, der samarbejder mange steder i landet om at skabe kunstprojekter og inddrage kunsten i kommunerne, så borgerne kan få glæde af kunsten i hverdagen.

Efter forperson Marie Thams’ velkomst præsenterede billedkunstner Simon Starling i dagbogsform arbejdet med sin ’Houseboat for Ho’, der er udviklet til den lavtliggende landsby Ho, der trues af stigninger i havniveauet, og er inspireret af dels områdets stråtækte landboliger dels af boliviansk sivbådsbygning.

Postdoc Ditte Vilstrup Holm fra CBS og KØS delte sine betragtninger om, hvordan kunst i det offentlige rum må forholde sig til ikke bare stedet, men også lokale og globale dagsordener som for eksempel FN’s verdensmål.

Sofie Myschetzky, Cai Ulrich von Platen og Trevor Davies præsenterede hver deres kunstprojekt.

Efter frokost og besøg i Brandts udstillinger præsenteredes vi for tre vidt forskellige kunstprojekter; Sofie Myschetzky, der er udviklingskonsulent i Nationalpark Skjoldungernes Land præsenterede ’Kunst i nationalparken’, herunder især billedkunstner Mikkel Carls værk ’Fremtiden var her allerede’; Trevor Davies, der er del af den kunstneriske ledelse af Metropolis, fortalte om nogle af de mange aktiviteter i Metropolis Landskab, der er et landsdækkende samarbejde mellem en lang række kommuner, som ikke lod sig standse af corona, men ligefrem lod sig inspirere af denne; og endelig fortalte billedkunstner Cai Ulrich von Platen om hans opgave med at integrere kunst på Skærbæk Distriktsskole som en del af hans årelange engagement i landsbyen i Tønder kommune.

Dagens sluttede med en præsentation af direktør for Arkitektforeningen Lars Autrup af forundersøgelsen ’Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by’, som kortlægger eksisterende kunstnermiljøer og giver bud på nye modeller for, hvordan man undgår at skubbe kunstneriske og kreative miljøer ud af byen, når boligpriserne stiger.

Konferencen var ikke bare spændende oplæg, men også en glimrende mulighed for at styrke netværk og relationer for de heldigvis flere og flere, der arbejder med at styrke den professionelle billedkunst i kommunerne. Derfor vil BKF naturligvis også afholde kommunekonference næste år, ligesom der er planlagt to kommende arrangementer i kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum, som BKF faciliterer sammen med KL.

Øverst: Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen, i samtale med Marie Thams.