Birgitte Kirkhoff Eriksen er mentor i Billedkunstnernes Forbund

Birgitte Kirkhoff Eriksen (f.1973) har arbejdet med samtidskunst i over 20 år; senest som direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde. Birgitte har også drevet et galleri, kirkhoff contemporary art, været museumsinspektør på ARKEN og Sorø Kunstmuseum, censor på universitetet, medlem af Folketingets Kunstudvalg og diverse kulturbestyrelser.

 

Birgitte har særligt arbejdet med feltet New Materialism og det antropocæne (som kurator i gruppeudstillingerne Materialitet no.1-3 i årene 2011-2013) og i dag med Spiritual Ecology, som er i tråd med det første. Spiritual Ecology rummer flere vidtrækkende perspektiver, som udover et spirituelt aspekt, også rummer diskussioner om kapitalisme, imperialisme, økologi og social retfærdighed.

 

Som museumsdirektør arbejdede hun for at lade museet følge kunstnerne, hvilket ultimativt førte til, at museet forlod sin anakronistiske bygning for at blive et distribueret museum, der vil kunne give plads til flere socialt engagerede, aktivistiske, digitale og stedsspecifikke praksisser.

 

Birgitte har været mentor i BKFs regi siden 2017 og holder meget af at bidrage til at understøtte og udvikle en praksis samt at udforske potentialer sammen. Hun arbejder ikke ud fra ideen om ”karriereplaner”, men langt mere ud fra, hvad der synes rigtigt for den enkelte kunstner, hvordan man balancerer et arbejdsliv og finder glæden og modet frem i sit arbejde. Der kan være tvivlsspørgsmål og usikkerheder – eller brug for konkret viden og sparring ift. netværk, værk, tekst, udstilling, SoMe eller andet.

 

Birgitte arbejder nu som selvstændig i sin virksomhed, Being in Practice. Også her arbejder hun som mentor og trækker på alle de roller og den erfaring, hun har fået gennem årene.

 

BIP_logo

 

Fotos: Lisa Bregneager