NKF – NORDISK KUNSTFORBUND
v/Billedkunstnernes Forbund
Vingårdstræde 21, 1.th.
1070 København K
www.bkf.dk
Nordisk Kunstforbund er en kontaktskabende netværksorganisation mellem de nordiske lande og områder i Norden. NKF samarbejder bl.a. om aktuel kulturdebat og kunstnerisk udfoldelse. Desuden prioriterer NKF ansøgere til Skandinavisk Kunstnerhus i Rom.