Nu er det tid at søge igen

05.02.24 | Nyheder

Sidste år udformede Billedkunstnernes Forbund og Kunstnernes Fagforening i samarbejde med VISDA en ny ordning, hvor billedkunstnere modtager et ekstra vederlag for udstillingsaktiviteter i Danmark.

Nu er det tid at søge igen. Det sker igennem VISDA som Tillægsvederlag til billedkunstnere.

VISDA fordeler ophavsretsvederlag individuelt til de ophavsmænd, hvis værker er blevet brugt i blandt andet undervisning, bøger, tv, offentlige og private institutioner, mv. Udbetalingerne udregnes via indberetning fra brugere, stikprøveundersøgelser eller statistiske opgørelser.

Ordningen for tillægsvederlag sker, da det ikke altid er muligt for VISDA at modtage 100 procent dækkende data, for eksempel på grund af manglende kreditering. Fordelingen sker dels på baggrund af statistiske data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem. Derfor havner nogle af pengene i en pulje, som udbetales til individuelle rettighedshavere på baggrund af et pointsystem baseret på udstillingsaktivitet. Udbetalingerne vil ligge fra 500 til 10.000 kroner. Der er afsat i alt cirka en million kroner til ordningen, der vil blive evalueret løbende.

Som billedkunstner ansøger du ved at indtaste data om de udstillinger, du har haft i Danmark i det forgangne år. Jo mere aktivitet, des større vederlag. Du kan ansøge om tillægsvederlaget frem til den 31. marts.

Ansøg her hos VISDA