Ny strategi: Sådan styrkes billedkunstområdet for børn og unge

13.12.16 | Nyheder

Bedre rammebetingelser for billedkunstundervisningen i folke- billed- og talentskoler. Mere samarbejde på tværs. Og kontinuerlig kompetenceudvikling for alle dem, der arbejder professionelt med billedkunst for børn og unge.

Det skal der til, hvis billedkunstområdet for børn og unge skal styrkes.

Sådan lyder nogle af budskaberne i et oplæg til strategi og handlingsplan fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst (KBUB).

Strategien og handlingsplanen afslutter arbejdet i kompetencecentrets treårige projektperiode, der udløber ved årsskiftet.

Kompetencecentret samler feltet

Centret blev etableret i 2014 med støtte fra Statens Kunstfond og har siden samlet alle de aktører, der arbejder professionelt med billedkunst for børn og unge.

I centrets styregruppe er hele feltet repræsentantet, bl.a. folkeskolens billedkunstlærere, billedskolerne og de billedkunstneriske talentskoler, kunstmuseernes skoletjenester samt Billedkunstnernes Forbund.

Se medlemmerne af KBUB’s styregruppe, klik her…

Ny viden, netværk og formidling

I projektperioden har kompetencecentret bl.a.:

Anbefalinger for fremtiden

I KBUB’s strategioplæg anbefales det, at kompetencecenrets aktiviteter kan fortsætte, når den treårige projektperiode udløber ved årsskiftet, således at billedkunst for børn og unge også fremover sikres en samlende instans, der kan udvikle og formidle viden på området:

“Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er en central og samlende aktør i den fremtidige indsats på området. Statens Kunstfond har investeret tre mio. kr. i udvikling af projektets første fase, men der mangler en fast driftsbevilling til videreførelse af næste fase, hvor kompetencecentret primært skal arbejde for at omsætte anbefalinger til praksis,” hedder det bl.a. i oplægget.

Læs hele KBUB’s oplæg til strategi og handlingsplan for børn, unge og billedkunst, klik her…

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt og i hvilket regi kompetencecentret og dets aktiviteter kan fortsætte, når projektbevillingen fra Statens Kunstfond udløber ved årsskiftet.

Læs mere: www.kbub.dk og www.kunst.dk