Nye huskunstnere på vej ud til børn og unge

29.07.14 | Nyheder

Børn og unge over hele landet får besøg af professionelle billedkunstnere, skuespillere og musikere, når skolerne åbner igen efter sommerferien.

Statens Kunstfond har nemlig bevilget tilskud til 94 nye huskunstnerprojekter, som nu ruller ud til gymnasier, skoler, børnehaver og andre institutioner.

I Randers får de fx besøg af BKFeren, billedhugger Pia Græsbøll Ottesen, som sammen med børn i alderen 4-12 år vil se på, hvordan det er at vokse op i Randers midtby, og hvordan man kan sætte spor i bybilledet.

Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der fra årsskiftet overtog ordingen fra det nu nedlagte Statens Kunstråd, behandlede i foråret i alt 167 ansøgninger til ordningen, der i kraft af kunststøttereformen nu også omfatter arkitektur, kunsthåndværk og design.

Foto: Huskunstnerordningen giver børn og unge mulighed for at møde den professionelle kunst, som her i billedhugger Pia Græsbøll Ottesens projekt på Hadsundvejens Skole i juni 2014.

Nyt Huskunstnerudvalg

Kulturstyrelsen oplyser, at det nye Huskunstnerudvalg i sin prioritering bl.a. har haft fokus på huskunstnerforløb, der kan understøtte implementering af folkeskolereformen.

Udvalget har desuden lagt vægt på geografisk spredning og på at tilgodese forskellige grupper af børn og unge samt forskellige institutionstyper. Rene pædagogiske forløb og sociale projekter er ikke blevet prioriteret.

Formanden for Huskunstnerudvalget, Thomas Harder, peger på, hvor vigtigt mødet med den professionelle kunst er for børn og unge:

“Huskunstnerordningen er unik og giver skoler og institutioner et frisk pust når læringsprocesserne pludselig får mulighed for at ske på kunstens præmisser. Besøg af en professionel kunstner er garanten for et skabende møde, hvor barnet og den unge stifter bekendtskab med intuitionens muligheder og får modet til at stille spørgsmål og udfordre mulighederne.”

Vil du være Huskunstner?

Ansøgningsfrist for Huskunstnerprojekter i 2015: 2. september 2014.

Bemærk at der er reviderede støttekriterier for ordningen.

Læs mere på Statens Kunstfonds hjemmeside, klik her…