Øget arbejdspres i kunstfondens billedkunstudvalg

07.05.15 | Nyheder

Nye billedkunstinitiativer sættes på stand by og udviklingen på billedkunstområdet bremses.
Det er konsekvensen af det arbejdspres, kunststøttereformen har skabt, lyder det i den første årsberetning fra det nye Statens Kunstfond.

Udvalget mangler tid

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har fået mange nye opgaver som led i reformen af kunststøttesystemet, der trådte i kraft sidste år. Og i deres første årsberetning advarer medlemmerne af Legatudvalget om, at det øgede arbejdspres har en pris:

“Det er vanskeligt for udvalget at være udfarende og selv tage initiativer. Det kræver mange timer at fremelske og implementere nye arbejdsformer og indsatsområder. Det er der ikke tid til under den nye ordning, og det dæmper en ellers vital og vigtig del af udvalgets arbejde,” skriver Legatudvalget i det nye Statens Kunstfonds årsberetning, som netop er offentliggjort.

Ny struktur giver mening

Den nye struktur for Statens Kunstfond trådte i kraft i januar 2014 og indebar blandt meget andet, at billedkunsten mistede to selvstændige udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum og Det Internationale Billedkunstudvalg.

Disse områder blev lagt ind under henholdsvis Legatudvalget og Projektstøtteudvalget for billedkunst i Statens Kunstfond.

Selvom billedkunstmiljøet kritiserede disse ændringer før reformen, så giver den ny struktur på mange måder god mening, skriver Legatudvalgets fem medlemmer, Morten Stræde (udvalgsformand), Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann i årsberetningen.

Større palet

De peger på, at den nye struktur skaber mere alsidighed i forhold til kunstnerne, fordi udvalget nu har fået en større palet af muligheder for at støtte den enkelte kollegas arbejde i en skønsom blanding af legater, indkøb og opgaver til det offentlige rum. Men tiden er alt for knap, påpeger de:
“I forbindelse med den nye ordning blev der sat timetal på arbejdsindsatsen. Timetallet er angiveligt baseret på et skøn og fastlagt inden vores tiltrædelse. Efter et års arbejde er der ikke tvivl om, at det skøn er sat omkring 20-30 procent for lavt,” skriver Legatudvalget.

Se alle tildelinger

I Statens Kunstfonds årsberetning 2014 kan man se oversigter over samtlige årets tildelinger fra kunstfondens to billedkunstneriske udvalg – lige fra tildeling af arbejdslegater over indkøb af værker og præmieringer, til støtte til kunstprojekter i det offentlige rum og tilskud til produktion og formidling af billedkunst.

Randi og Katrine: Ærøfærgen. Fra Statens Kunstfonds jubilæumsbog ‘Vores Kunst’, 2014.