Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 6. november 2021 kl. 15.30 – 18.00
Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, plan 4, 1401 København K

Referat 

1. Velkommen v/forperson Nis Rømer
Valg af dirigent, referent, protokolfører og tre stemmetællere
Forsamlingen vælger BKF’s sekretariatsleder Klaus Pedersen til dirigent og protokolfører, BKF’s kommunikationsansvarlige Miriam Katz til referent og Søren Hüttel, Camilla Nørgård og Erik Styrbjørn Petersen til stemmetællere.

2. Forpersonen aflægger beretning til godkendelse
Se evt. den skriftlige beretning her
Nis Rømer fortalte om de store dagsordener, BKF arbejder med i disse år: Mangfoldighed, klima og dataindsamling om kunstneres vilkår.BKF’s bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som har formuleret ny BKF-politik om mangfoldighed og ligestilling. Det er et område, forbundet længe har arbejdet med, men det er godt, at vi som organisation nu er forpligtet til selv at tage ansvar og f.eks. sikre tydelige klagegange i forbindelse med krænkelser. Håbet er, at politikken kan inspirere andre aktører i kunstlivet. Diskussionerne om #MeToo og racisme viser, hvor vigtigt det er at skabe rammer for et kunstliv, der afspejler, at kunstnere har mange forskellige baggrunde og at alle skal repræsenteres.
Arbejdsgruppen har også udarbejdet en guide til kunstnere om psykisk arbejdsmiljø. Den peger bl.a. på, at løstansatte har samme arbejdsmiljørettigheder som fastansatte, og giver overblik over, hvor man kan få råd og vejledning, hvis man oplever krænkelser i sit arbejdsliv som kunstner.
(Find BKF’s Ligestillings- og mangfoldighedspolitik samt BKF’s guide om psykisk arbejdsmiljø her, red.)

Nis Rømer fortalte videre om BKF’s arbejde med klimadagsordenen: BKF er optaget af, hvordan kunsten kan spille ind og bidrage til den grønne omstilling. Det er udmøntet i bl.a. tema og artikler i BKF’s blad, i klummer og kommentarer i Kunsten.nu og på Altinget.dk, samt en stor BKF-paneldebat på Kulturmødet, som kan ses på bkf.dk. Der er stærk interesse for at samarbejde med BKF på dette område, og kunstnere har meget at bidrage med.

Et andet område, hvor BKF har bygget alliancer, er i arbejdet for at skabe politisk vilje til at etablere et Kulturens Analyseinstitut. BKF var inviteret som en af kun fire hovedtalere til et møde, som Dansk Erhverv sammen med andre partnere afholdt på Børsen i oktober. Vi var den eneste deltager, der repræsenterede kunstnere, og vi fik sat et tydeligt aftryk på det afsluttende dokument, der efterfølgende blev afleveret til politikerne på Christiansborg. BKF’s budskab var, at et Kulturens Analyseinstitut ikke skal kopiere det eksisterende Idrættens Analyseinstitut 1-1, men skal tage afsæt i den refleksivitet som findes på kunst- og kulturområdet og derfor også burde få titlen Kunstens og Kulturens Analyseinstitut. Samtidig er det vigtigt at tænke bl.a. diversitet, kunstnerøkonomi og kunstens vilkår i kommunerne ind i oplægget til analyseinstituttet. At vi fik taletid i denne sammenhæng, og fik mulighed for meget direkte at få indflydelse på det politiske slutdokument, er et godt eksempel på, hvordan BKF har arbejdet de senere år: At vi ikke kun fokuserer på at skabe kontakt til politikere, men også med at skabe netværk og bygge alliancer til andre fagområder og interesseorganisationer, så kunstnerne kan påvirke den politiske proces.

Udover BKF’s engagement i et Kulturens Analyseinstitut, har forbundet også indledt samarbejde med Danske Billedkunstneres Fagforening og Kvindelige Kunstneres Samfund om at ansætte en analysemedarbejder, der kan indsamle data om specifikt billedkunstneres vilkår. Det er et projekt, som ventes realiseret i 2022.

Nis Rømer fortalte videre om Kulturministeriets 60års fødselsdag, som BKF var inviteret til. Han ser klare samarbejdsmuligheder med den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der kommer fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Det giver godt udgangspunkt for dialog om f.eks. at skabe bedre rammer for kunstnerisk forskning, et emne, som BKF afholder en konference om i 2022.

BKF’s medlemsundersøgelse, som kan læses i fagbladet Billedkunstnerens septemberudgave, viste, at der er stor forskel på, hvordan billedkunstnere har klaret sig under coronakrisen, sagde Nis Rømer. Nogle har haft det godt med den langsommere rytme, som nedlukningerne gav, og har endda oplevet øget salg. Mens rigtig mange har kæmpet med aflysninger og har tabt vigtige indtægter. Politisk har BKF arbejdet for at få nedsat indtægtsgrænsen, så flere kunne søge hjælpepakker, og sekretariatet har vejledt mange medlemmer om, hvordan de kunne søge de eksisterende ordninger.

I september fejrede BKF igen de kunstnerdrevne udstillingssteder – de er kunstens udviklingslaboratorier og er vigtige for hele kunstlivet. Ud af et virkelig stærkt felt af nominerede steder i hele landet valgte juryen i år at præmiere M100, Simian og Sol Nexø. Priserne blev uddelt på Juxtapose Artfair i Aarhus. Pengene kommer fra BKF’s andel af ophavsretsmidlerne i VISDA.

Cirka halvdelen af de midler, der bruges på kultur, bruges i kommunerne. Derfor har BKF i de senere år orienteret sig endnu mere mod det kommunale niveau og forsøgt at udvikle tiltag, der kan styrke den professionelle billedkunst lokalt.  BKF lancerer i 2022 et nyt netværk for fagfolk, der arbejder med kunst i kommunerne, og har i efteråret afholdt et første udviklingsmøde i Kommunernes Landsforening med syv udvalgte kommuner.  I januar afhold BKF en online-konference med over 300 deltagere fra hele landet, som gav inspiration til at løfte og øge antallet af kunstopgaver i kommunerne. Fra i år har BKF opgraderet arbejdet med kunstens vilkår i kommunerne, hvilket bl.a. betyder at kommunekonferencen bliver afholdt hvert år, mod tidligere hvert andet.

Også BKF Efteruddannelse er udvidet med flere nye tiltag og samarbejder. Bl.a. har BKF indgået samarbejde med flere aktører om netværksforløbet FORUM, der handler om at styrke kunstens rolle i byrum og landskabsmiljøer. BKF Efteruddannelse har også udvidet rådgivningstilbuddene, så det nu er muligt f.eks. at få sparring på sin fondsansøgning, ligesom der er sparring at hente i f.eks. BKF’s CV og Portfolio-tjek og BKF’s Ateliersamtaler.

Nis Rømer talte desuden om den uro, der har været på Det Kgl. Danske Kunstakademi og sagde, at BKF’s budskab i den forbindelse har været, at det er vigtigere opgradere rammer og vilkår på akademierne i hele landet end at hidse sig op over en kunstnerisk happening. BKF har derfor i en række artikler i fagbladet Billedkunstneren i årets løb sat fokus på provinsakademierne, og i diverse kommentarer og debatindlæg peget på, hvor vigtigt det er at sikre både bæredygtige økonomier og trygge inspirerende studie-arbejdsmiljø på kunstuddannelserne.

BKF var inviteret med til møde om den fremtidige organisering af kunstuddannelserne i efteråret, hvor vi bl.a. kommenterede på debatten om at indsætte bestyrelser på kunstuddannelserne. Vores indspark gik på, at bestyrelser kan være en god idé, men kun hvis det styrker friheden og selvstyret på institutionen. Og at det forudsætter flere midler, så penge ikke går fra undervisning til bestyrelsesudgifter. Desuden nævnte Nis Rømer, at det er nødvendigt at styrke undervisernes pædagogiske kompetencer – og sikre, at disse indgår som meritter i ansættelser.

Nis Rømer fortalte, at et af de vigtigste mål han havde, da han tiltrådte som forperson for seks år siden, var at øge medlemstallet. Og det er lykkedes: I dag er der knap 2.000 medlemmer af BKF, det er en medlemsfremgang på 45 procent fra 2015. BKF står stærkere og mere samlet end nogensinde. Og er i tæt og konstruktiv dialog med politikere og beslutningstagere, hvilket bl.a. er resulteret i den aftale om minimumshonorarer for udstillende billedkunstnere, som blev lanceret sidste år.

Nis Rømer afsluttede den mundtlige beretning med at takke BKF’s sekretariat, bestyrelse og alle medlemmer for tilliden. Han takkede personligt de afgående bestyrelsesmedlemmer Kim Grønborg og Simon Fiil samt Pia Fonnesbech og Steffen Tast, afgående medlemmer af BKF’s Optagelsesudvalg for deres store indsats for forbundet. Desuden takkede han Vibeke Rostrup Bøyesen, BKF’s mangeårige koordinator, der gik på pension i sommer, og bød hendes efterfølger, Annarosa Krøyer Holm varmt velkommen. Han takkede også Miriam Katz, BKF’s kommunikationsansvarlige og redaktør gennem en lang årrække, som har opsagt sin stilling fra årsskiftet for at søge nye veje i arbejdslivet.

SPØRGSMÅL TIL BERETNINGEN FRA SALEN:

Et medlem spørger til udfasningen og nedlæggelsens af BKF’s Kunstnerportal. Det giver problemer for medlemmer, der har brugt deres profil på Kunstnerportalen som hjemmeside. Klaus Pedersen svarer, at Kunstnerportalen er over 20 år gammel og så forældet rent teknisk, at den ikke stod til at redde. Den er erstattet af den nye visuelle medlemsliste, hvor man som medlem kan uploade 5-6 værkfotos samt CV og kontaktinformationer. Materiale, som er uploadet til Kunstnerportalen, kan hentes frem til årsskiftet, hvorefter portalen nedlægges helt. BKF udbyder kurser i at lave egen webside, som kan være relevant for medlemmer i denne sammenhæng.

Mette Kit Jensen: På generalforsamlingen sidste år talte vi om behovet for at udarbejde BKF-standardkontrakter, der kan bruges i forbindelse med undervisning. BKF’s sekretariat lovede at mødes angående dette, men det er endnu ikke sket. Det er ærgerligt, fordi det er vigtigt som billedkunstner, der underviser, at man har en god skabelon til at indgå skriftlige aftaler. Det handler f.eks. om beskyttelse i forhold til aflysninger og om betaling for indledende mødedeltagelse. Det er vigtigt, at man som undervisende billedkunstner ikke står alene i den situation, men har et forbund, der bakker op. BKF’s sekretariatsleder Klaus Pedersen undskylder, at han ikke har fået indkaldt til det lovede møde. Det aftales, at han indkalder til et sådant møde hurtigst muligt.

Et medlem spørger, om der har været reception i forbindelse med at Vibeke Rostrup Bøyesen er gået på pension. Hun har betydet så meget for forbundet i mange år, og det ville have været rart at kunne takke hende. Klaus Pedersen svarer, at Vibeke ikke ønskede en egentlig reception, men at der blev afholdt afskedsmiddag med sekretariatets medarbejdere og medlemmer fra bestyrelsen.

Fra salen lyder der opfordring til at takke Vibeke med trefoldigt leve. Generalforsamlingen råber hurra for Vibeke Rostrup Boyesen og sender hende en lang klapsalve.

Et medlem spørger, om BKF har været aktiv i debatten om borgerløn/basiskunstnerløn?
Nis Rømer svarer, at der har været lidt dialog om det, men at det er en idé, som er svær at komme igennem med politisk. Og at han helst bruge ressourcer der, hvor man kan få noget igennem. Måske den nye bestyrelse vil fokusere mere på det.

Vibeke Stilling Larsen: BKF har ikke levet op til sin forpligtelse til at hjælpe kunstnere, der udfører stort arbejde i undervisningssystemet til minimal løn. Ingen forbedring på området i 20 år. Vi lever elendigt som kunstnere. Tidligere kunne kunstnere ansættes som gymnasielærere, nu favoriseres universitetsfolk. Gymnasielærere i billedkunst er ikke organiseret, og BKF har ikke taget ansvar for området. Nis Rømer svarer, at han er enig i, at undervisningssystemet burde åbnes mere for billedkunstnere. Men det er vanskeligt pga. faggrænser. Den nye bestyrelse kan overveje, hvordan BKF kan arbejde med problemet. (se Vibeke Stilling Larsens oplæg til samtaleforum her, red.)

Cai Ulrich von Platen: Jeg synes, du og bestyrelsen har gjort et fantastisk arbejde. BKF har næsten 2.000 medlemmer. I min tid som formand for BKF for 10-15 år siden lå medlemstallet ret fast omkring de 1.200. Du har været en meget synlig formand og givet kunstnerne en stærk stemme. Godt gået! Salen bifalder og takker Nis Rømer med lang, stående klapsalve.

Generalforsamlingen godkender Nis Rømers beretning.

4. Udvalgene aflægger beretning
Se evt. den skriftlige beretning her
Søren Hüttel, medlem af BKF’s Udvalg til Uddeling af Kulturelle Midler: Vi modtager mange gode ansøgninger, og støtter det meste. Vi vil gerne have, at endnu flere søger, også små smalle projekter.
Spørgsmål fra salen, Signe Vad: Er BKF’s Ophavsretsfond nedlagt?
Klaus Pedersen svarer, at ophavsretsfonden pga. nye lovregler er erstattet af BKF’s Udvalg til Uddeling af Kulturelle Midler, hvis formål er det samme som fondets var. Dvs. at udvalget støtter formål, der kommer hele standen til gode, og ikke kan yde tilskud til fx værkproduktion. Men det er korrekt, at udvalgets på sigt desværre vil få færre ophavsretsmidler at dele ud af pga. ny fordelingsnøgle i VISDA (tidl. Copydan Billedkunst).

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Se BKF’s regnskab 2020 her
BKF’s bogholder Michael Skands fortæller, at forbundets økonomi er god på grund af medlemsfremgangen, og at der ikke er behov for at hæve kontingentet. Kontingentindtægterne i 2020 blev større end budgetteret, og lønninger og administrationsudgifter blev lidt lavere end budgetteret. BKF’s kunstnerboliger har pga. corona haft lidt lavere lejeindtægter, mens udgifterne til BKF’s bil har været lidt større end budgetteret pga. indkøb af ny bil. Der er en hensættelse af midler i regnskabet, som bestyrelsen kan bruge til projekter i det nye år. I alt har BKF i 2020 et overskud på 240.000 kr. mod et budgetteret underskud på 42.000 kr.
Klaus Pedersen tilføjer, at bestyrelsen har besluttet, at BKF-bilen skal hvile i sig selv, ligesom BKF’s udlejningsboliger i øvrigt gør. Dvs. at brugerbetalingen skal gå op med det, det koster at have bilen. Fra 1. juli i år er pris for leje af BKF-bilen derfor sat op fra 100 kr. pr. dag til 250 kr. pr. dag

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

6. Beslutning om at Udvalget til fordeling af kulturelle midler kan disponere over de kollektive ophavsretsmidler som tilgår BKF i løbet af året.

Generalforsamlingen vedtager beslutningen.

7. Indkomne forslag
Vibeke Stilling Larsen: Vi lever i en tid som undervurderer kunsten og har glemt kunstnernes betydning. New Public Management udviser foragt for kunsten og initierer pseudoinitiativer. De som bestemmer, har ikke indsigt i kunsten. Jeg mener, at kunsten hverken skal tales op eller ned, men at kunstens problemstillinger skal ses i øjnene og fejlagtige ledelsesformer i kunstens organisationer skal ophøre. Vi mangler et nyt forum i København, som kan formulere kunstens værdier. Jeg foreslår derfor at etablere en gruppe, hvor vi kan tale om de værdier, vi samles om som kunstnere, og opfordrer alle, der vil være med, til at kontakte mig. (Se Vibeke Stilling Larsens oplæg og find hendes kontaktinformationer her)

8. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
BKF’s bogholder Michael Skands fortæller, at kontingent fastholdes på 575 kr. pr. kvartal. Der er forventet stigning i BKF’s kontingentindtægter pga. medlemstilgangen. Der er afsat ekstra midler til ansættelse af analysemedarbejder. Desuden afsat midler til ny kollektiv forsikringsordning for medlemmer, deraf en stigning i administrationsudgifter. Der er også afsat ekstra midler til at få malet sekretariatet, derfor en lille stigning i lokaleomkostninger. Der er afsat en stor pulje til aktiviteter, som afspejler det stigende aktivitetsniveau i forbundet. Alt i alt forventes der stadig overskud i 2022, dog kun på 38.000 kr.

Generalforsamlingen godkender budgettet.

9. Opstilling af kandidater til valg ved urafstemning af forperson og bestyrelse

Valg af forperson for Billedkunstnernes Forbund
BKF’s bestyrelse har peget på Marie Thams som ny formand. Der er ingen modkandidater.

Generalforsamlingen vælger Marie Thams som ny forperson for Billedkunstnernes Forbund.

Den afgående og den nyvalgte forperson holder taler og udveksler gaver:
Nis Rømer forærer Marie Thams et bordtennisnet: ”Det kan sættes på ethvert bord, stort og blankt som et ministerbord eller måske mere irregulært, idérigt og konceptuelt som et kunstnerbord, så du er klar til ping pong, forhandling og sparring i de mange forskellige sammenhænge du kommer til at indgå i som forperson.”
Marie Thams kvitterer ved at give Nis Rømer romanen GRÆSSET af Kristian Byskov: ”Du har været rigtig god til at sætte fokus på kunstens potentiale i forhold til klimadagsordenen. Så jeg tænkte, det ville være fint, hvis du tager den her kunstneriske scifi-fortælling om menneskets dysfunktionelle – men måske også håbefulde – relation til naturen med ind i dit videre arbejde.”

I sin lykønskningstale sagde Nis Rømer bl.a.: Marie, du er den helt rette til jobbet, du har været en kapacitet i bestyrelsen, altid gode input og en positiv ’det klarer vi ’-tilgang! Du har sagt i et interview engang, at du bl.a. ser kunstnerne som kritiske agenter, der kan gøre det liv, vi lever sammen, mere vedkommende, inderligt, nuanceret og sanseligt. At vi med kunsten kan rykke samfundet på et erkendelsesmæssigt plan. Det er jeg meget enig med dig i. Tillykke til dig. Tillykke til forbundet. Rigtigt god vind Marie!

I sin takketale sagde Marie Thams bl.a.: Det er med ære og stor motivation, at jeg ser frem til at overtage posten som forperson i BKF. Arbejdet med bestyrelsen og sekretariatet i det seneste år har været inspirerende og konstruktivt. Jeg går ind i rollen med min langvarige interesse og kendskab til kunstfeltet, både på det individuelle plan som selvstændig kunstner og på det strukturelle, kunstpolitiske plan fra min erfaring med organisering, undervisning mv. Og med erfaringen fra det sidste år i BKF’s bestyrelse, hvor jeg som medlem og næstforperson har fået god mulighed for at snuse til arbejdsgangene i forbundet, bestyrelsen som diskussionsforum, tænketank, og med-navigatør i forbundets arbejde. Noget der driver mig her, er kærligheden for feltet, for kunsten i sin alsidighed, for at kunne agere kollektivt og med kollektivet for øje.”

Valg af bestyrelsesmedlemmer
5 poster er på valg.  Posten er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Bestyrelsens kandidater:
Hannibal Andersen, genopstiller
Søren Hüttel, genopstiller
Johan Martin Christensen, nyvalg
Lars Worm Thomsen, nyvalg
Katja Bjørn, nyvalg
Suppleanter: Karin Laux, Mette Kit Jensen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens kandidater samt de 2 suppleanter.

BKF’s bestyrelse 2022 består herefter af:
Marie Thams, forperson
Katja Bjørn, nyvalg
Hannibal Andersen, genvalg
Søren Hüttel, genvalg
Jóhan Martin Christiansen, nyvalg
Lars Worm Thomsen, nyvalg
Jules Fischer
Marie Markman
Anna Elisabeth Dupont Hansen

Udvalg til fordeling af kulturelle midler – bestyrelsesmedlemmer
1 post er på valg.  Posten er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2023.
Bestyrelsens kandidat: Ulla Hvejsel, genvalg
Generalforsamlingen vælger Ulla Hvejsel.

Optagelsesudvalg
1 post er på valg. Posten er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2023.
Bestyrelsens kandidat: Tanja Rau
Generalforsamlingen vælger Tanja Rau.

Statsautoriseret revisor
Bestyrelsens kandidat: Albjerg, statsautoriseret revisionspartnerselskab
Generalforsamlingen vælger Albjerg.

Spørgsmål fra salen: Der mangler kvinder blandt kandidaterne til bestyrelsen. Klaus Pedersen forklarer, at BKF’s vedtægterne angiver, at der skal være ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, og at der med de nyindvalgte bestyrelsesmedlemmer fortsat vil være lige kønsfordeling i den ni personer store bestyrelse.

10. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Dirigent Klaus Pedersen takker for god ro og orden og afslutter årets generalforsamling.