Online kursus om Huskunstnerordningen

05.01.21 | Diverse

Ønsker du at komme i gang som huskunstner? Har du brug for hjælp eller inspiration til at udvikle dit projekt, etablere kontakt til en samarbejdspartner eller udfærdige din ansøgning? Jeg tilbyder rådgivning til kunstnere, som ønsker at komme i gang som huskunstner eller allerede er i gang og ønsker sparring i de indledende faser af deres første projekt.

Jeg kan give dig konkrete redskaber til arbejdet med de 3 faser af et huskunstnerprojekt:

1) Ideudvikling og etablering af partnerskaber med institutioner
2) ansøgning og finansiering
3) afvikling af projektet

Alt efter hvad du ønsker kan vi komme omkring relationen mellem dit eget kunstneriske arbejde og dit huskunstnerprojekt, rollefordeling mellem samarbejdspartnerne, lønforhandling, kontrakt, fundraising, strukturering af forløbet, forskellen på at samarbejde med kulturinstitutioner og skoler/børnehaver samt kommunikation med andre fagligheder såsom lærere, pædagoger, kulturformidlere mv.

Ansøgningsfristen til Huskunstnerordningen nærmer sig – d. 2. Marts – og for at kunne søge ordningen skal man have et samarbejde med en institution i hus. Uanset hvor du er i processen kan jeg tilbyde sparring i form af hjælp med ideudvikling, etablering af kontakt til samarbejdspartnere eller feedback på din ansøgning.

230 kr./time for personlige videomøder

Mødets varighed og indhold samt evt. din forberedelse til mødet tilrettelægges individuelt efter dit behov.

170 kr./time for videokurser med max 6 deltagere

Disse kurser består af et oplæg fra min side, spørgerunde og individuel feedback på deltagerenes projekt/idé i plenum samt individuel forberedelse til mødet. Kursets varighed aftales på forhånd med deltagerne.

Kontakt mig på louisehaugaardj@gmail.com for at aftale nærmere 🙂

 

Om mig:

Louise Haugaard Jørgensen, billedkunstner. Har 5 huskunstnerprojekter bag mig og har undervist på kursus om Huskunstnerordningen i BKF-regi samt været oplægsholder om ordningen til BKF’s netværksmøde for dimittender i 2019 og 2020.

www.louisehaugaardjrgensen.dk