Open Call: 400 års dansk-jødisk historie, Farum

19.02.24 | Open Call

Open Call: Kunst i forbindelse med Immigrantmuseets udstilling: INDTRYK – AFTRYK – UDTRYK – 400 års dansk-jødisk historie

Farum Kulturhus inviterer alle professionelle kunstnere med interesse i, og erfaring med kunst, der relaterer til den dansk/jødiske historie, til at deltage i dette Open Call.

Der ønskes forslag til en udstilling der vises fra 3. maj til 26. oktober i Farum Kulturhus Galleri.

INDTRYK, AFTRYK, UDTRYK – DET HANDLER OM AT VÆRE TRYG

Med en bevilling på mere end 700.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen har Immigrantmuseet og Furesø Biblioteker i samspil med Dansk Jødisk Museum indledt 2023 med et nyt tværgående samarbejde, der kaster lys over dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. I anledning af 400-året for jødisk tilstedeværelse i Danmark er det nemlig fortsat aktuelt at sætte fokus på minoriteters vilkår i demokratiet og indvandringens betydning for vores samfund.

For et år siden lancerede den daværende regering en national handleplan mod antisemitisme, hvori der blandt andet blev afsat midler til nye samarbejder mellem landets museer og biblioteker om at gennemføre udstillinger og arrangementer om jødisk liv, kultur og historie. I fællesskab greb Immigrantmuseet, Furesø Biblioteker og Dansk Jødisk Museum chancen og indsendte en ansøgning med indsatsen Indtryk, Aftryk, Udtryk – det handler om at være tryg (2023-2026).

De kommende tre år vil borgere i Furesø Kommune og resten af Nordsjælland derfor opleve indsatsen udfolde sig i en perlerække af arrangementer om jødisk litteratur, musik, mad og andre kulturformer samt en stor særudstilling på Immigrantmuseet og Farum Kulturhus om jødisk identitet og antisemitismens historie i 2025. Ved at sprede oplysning og viden om dansk-jødisk liv, kultur og historie vil vi bidrage til at sikre, at det nationale værn mod antisemitisme og hadforbrydelser fastholdes og styrkes.

Vi har valgt følgende forløb:

1. Alle interesserede kan indsende ide-udkast via kulturhusleder Mai Therese Ørsted Andersen på mth2@furesoe.dk

2. Vores kurator, Liselotte Dyhr, vælger siden hvilket udstillingskoncept der går videre – dato den 9.9.2024

3. Udstillingen realiseres så den står klar til ferniseringen lørdag den 3.5.2025

 

Har du spørgsmål, så send en mail til kulturhusleder Mai Therese Ørsted Andersen på mth2@furesoe.dk

Økonomi

Der betales ikke honorar for de indsendte ide-udkast til Open Call.

Der betales fragt tur / retur af alle værker.

Værkerne kan sættes til salg. Der honoreres med et visningsvederlag, så frem at kunstneren ikke vælger en salgsudstilling i stedet.

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med erfaring og interesse for kunst, der forholder sig til danske-jøders historie.

For at komme i betragtning skal du som kunstner kunne dokumentere den fornødne erfaring og viden for at kunne gennemføre en større kunstudstilling.

Tre muligheder til inspiration

1. Jøderne blev inviteret til Danmark allerede i 1622 af den daværende konge – Christian den 4.

2. De relaterede udstillinger, foredrag og events omhandler temaer som integration og tryghed.

3. De resterende events udføres af Immigrant-museet, Furesø Biblioteker og Dansk Jødisk Museum i forening efter ansøgning til Kulturministeriets pulje til oplysning om 400 års jødisk liv og kultur, med det formål at bekæmpe antisemitisme.

 

Tidsplan for projektet

01.09.2024 Deadline for indsendelse af ideudkast i pdf via mth2@furesoe.dk

9.9.2024 Farum Kulturhus ringer til det/den kunstprojekt/kunstner, som Farum Kulturhus ønsker udstillingssamarbejde med.

3.5.2025 Fernisering, på udstillingerne, der finder sted lørdag den 3. maj 2025 i Farum Kulturhus.

Hvad skal dit ide-udkast indeholde:

Kort og inspirerende beskrivelse af ide til kunstværk i ord og skitse.

1 sides CV, gerne med motivation for at arbejde med kunst i forbindelse med kulturhistoriske udstillinger Maks. 5 sider i alt (inkl. CV) samlet som pdf (må maksimalt fylde 5 MB) indsendt pr. e-mail. Kulturhuset modtager ikke fysisk materiale.

 

For at deltage i Open Call skal ansøgningen være modtaget af Farum Kulturhus senest d. 1. september 2024.

Ansøgning sende via mth2@furesoe.dk til Kulturhusleder Mai Therese Ørsted Andersen

Billedet er fra Kulturhusets galleri.