Expired: OPEN CALL: BILLEDKUNSTNERE SØGES TIL TO UDSMYKNINGSOPGAVER I SILKEBORG

11.05.22 | Opslagstavle

Silkeborg Kommune, AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening Silkeborg inviterer professionelle billedkunstnere til at byde ind på udvendige udsmykningsopgaver ved henholdsvis Resedavej 1-9, 8600 Silkeborg og Nørretorv 2-8, 8600 Silkeborg.

Baggrund

I 2022 afvikles Silkeborg Gadekunst Festival for 4. gang. Festivalen er over de sidste år blevet mere omfangsrig, og der er i 2022 et ønske om at række ud til billedkunstnere i resten af Danmark i forbindelse med årets store udsmykningsopgaver i det offentlige rum.

I starten af året har lokale foreninger, aktører og borgere været inviteret til at komme med forslag til bygninger og steder, der egner sig til kunstnerisk forskønnelse. Et kunstfagligt udvalg har gennemgået alle indkomne forslag. De peger nu på de to steder i nærværende Open Call, og der er indgået dialoger med de to samarbejdspartnere, AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening Silkeborg.

Tidsplan:

  1. Alle interesserede kunstnere indsender en tilkendegivelse indeholdende: CV (1 side) og porte folio (højst 5 sider) i en samlet PDF til sidk@silkeborg.dksenest den 30. maj 2022. Kunstneren bedes tilkendegive hvilken en af de to udsmykningsopgaver vedkommende ønsker at arbejde med.
  2. Det kunstfaglige udvalg udvælger 4 -5 kunstnere blandt de indsendte tilkendegivelser. Udvalget går i dialog med disse, med henblik på videre samarbejde omkring udfærdigelse af skitseforslag.
  3. De to kunstnere udvælges i sommeren 2022, og indgår herefter i samarbejde med projektledelsen omkring realisering af udsmykningen.
  4. Værket realiseres ultimo 2022.

Eventuelle spørgsmål rettes til projektledelsen for festivalen på mail: sidk@silkeborg.dk

Læs mere på: www.silkeborg.dk/gadekunst

Open call - Udsmykningsopgaver i Silkeborg