BKF har siden 2015 deltaget på Kulturmødet Mors, der henover 48 timer diskuterer kunst og kultur i Nykøbing Mors.  Igen i år vil BKF bruge vores stand til at skabe en spektakulær ramme for forskellige talks og samtaler om relevante kunstpolitiske emner.

Der ønskes ideer til et kunstprojekt primært placeret uden på den container, der udgør BKF’s Camp på Kulturmødet Mors. Campen er placeret centralt på Kulturpladsen med stor synlighed.

Open Call

Det overordnede formål med projektet er at gøre billedkunsten synlig og skabe en æstetisk kontekst, hvor kunsten er tydeligt til stede i de kunstpolitiske talks og dialoger, der afholdes i campen. Samtidig er ideen at invitere billedkunstnere til at komme med forslag til, hvordan man kan skabe en kunstnerisk oplevelse, der sikrer, at den professionelle billedkunst forankres i endnu større grad på Kulturmødet og som forholder sig til den særlige kontekst som Kulturmødet Mors er.

Værket skal installeres i dagene op til og stå klar om morgenen første dag af Kulturmødet Mors. Kulturmødet Mors afholdes 24.-26. august 2023. Nedtagning af værket vil kunne foregå umiddelbart efter og senest ugen efter.

Hvem kan deltage?

Medlemmer af BKF

Specifikationer på campen

Projektet skal skabes specifikt til BKF’s camp. Det skal primært være installeret på ydersiden af containeren, da campen indvendigt også bruges til samtaler.

Kunstprojektet, der installeres på ydersiden, skal kunne holde til at stå ude 24 timer i døgnet i al slags vejr.

Installationen skal tage højde for, at der foran containerens indgang vil være et overdækket solsejl ca. 4-5 meter + siddemøbler til talks. Solsejl og siddemøbler sørger BKF for.

Det er også muligt at lade installationen præge det indvendige rum i containeren, men den primære del af installationen skal være udvendig.

Der vil på den ene containers låge være informationer om BKF, og på den anden vil der være en formidlingstekst om udsmykningen.

Mål:
20 fods stålcontainer

Udvendige mål: 6058 x 2438 x 2591 (LxBxH)
Indvendige mål: 5900 x 2340 x 2390 (LxBxH)

Rumindhold: 33 m3
Egenvægt: 2200 kg
Totalvægt: 30000 kg

Foto af containeren indvendigt. Fra udsmykning af Billie Maya Johansen i 2018.

Bemærk venligst:

 • Udvendigt: Pt. er containeren malet solgul – hvis man ønsker, at containerens farve skal ændres, skal man selv indtænke tid til udførelse af malearbejdet. BKF dækker udgifter til indkøb af maling på maksimalt 3000 kr.
 • Indvendigt: Malet lysegrå og med fast skelet af lægter på siderne og i loftet plus endevæg. Der kan bores i lægterne, men ikke i endevæggen.
 • Det er muligt at få tilslutning til strøm/220 Volt.
 • Der må ikke bores i containerens tagkonstruktion. Installation på tagkonstruktion skal kunne spændes fast eller etableres på konstruktion rundt om containeren.

Samlet budget for dit projekt:


50.000 kr. inkl. moms. Beløbet skal dække følgende udgifter:

 • Kunstnerhonorar
 • Materialer + transport hertil
 • Rejseomkostninger
 • Installering og nedtagning
 • Honorar til evt. assistance i forbindelse med realiseringen
 • Alle udgifter til produktion af det endelige værk

Kunstneren/kunstnerne bag det vindende forslag varetager selv produktionen.

BKF stiller gratis overnatningsmulighed på Mors samt BKFs kunstbus til rådighed i installerings- og nedtagningsperioden).

Er der tale om en nyproduktion kan der tillige søges produktionsstøtte i Statens Kunstfond mm.

Hvad skal du/I sende?

 • Max. 1 A4 side som pdf der beskriver din/jeres idé, og hvad det er for et projekt, du/I gerne vil skabe til BKFs Camp, herunder hvordan projektet forholder sig til konteksten.
 • Ultra-kort redegørelse for, hvordan du/I rent praktisk vil realisere idéen.
 • Et estimeret budget for produktionen inden for den økonomiske ramme (50.000 kr.)
 • CV inkl. navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside (max. 1 side)
 • Referencer og links til egne relevante værker (max. 4 side)

Bilagene skal samles til én pdf-fil og navngives med “BKF camp_Kulturmødet Mors 2023_dit/jeres navn.pdf”

Hvornår og hvordan søger jeg/vi?
Ansøgningsdeadline er torsdag d. 12. januar 2023

Ideer/forslag og eventuelle spørgsmål kan sendes til Karen Mette Fog Pedersen, projektleder i Billedkunstnernes Forbund: kmfp@bkf.dk

Forslag, der ikke følger ovenstående retningslinjer, vil ikke blive taget i betragtning. BKF tager forbehold overfor ændringer i vilkår på lokationen, som Kulturmødet råder over.

Tidsplan


12.01.2023: Deadline for indsendelse af idé

16.01.2023: Det udvalgte forslag annonceres

Foråret 2023: ca. 3 planlægningsmøder (afholdes enten fysisk eller per telefon/zoom).  

16.-23.08.2013: Installeringsperiode

24-26.08.2023: Kulturmødet Mors

26.-29.08.2023: Nedtagning

Fotos: Campen var i 2022 udsmykket af billedkunstner Kate Skjerning med værket “Breakthrough”, der sætter fokus på kunstens evne til at trænge igennem, påvirke og skabe forandring. Fotos er taget af Niels Linneberg