Open Call: Kunstnerisk varetegn & Stormflodsfortællinger

19.03.24 | Opslagstavle

KUNST SKAL FORTÆLLE NYE HISTORIER OM NORDENS SYDLIGSTE PUNKT

Guldborgsund Kommune har vedtaget en ambitiøs udviklingsplan for Sydfalster, der skal realiseres over de næste 15-20 år. Vores mål er at udvide turistsæsonen, styrke erhvervslivet og forbedre områdets attraktioner. Vi vil skabe sammenhæng mellem stedbundne kvaliteter og eksisterende turistattraktioner ved at inddrage naturen, landskabet og historien.

Med udviklingsplanen skal det sikres, at lokale potentialer fremhæves på den bedst mulige måde – til gavn for både borgere og turister.

Der er derfor igangsat to kunstprojekter med støtte fra Region Sjælland:

Kunstnerisk vartegn i Gedser

Der skal skabes et markant vartegn ved overgangen mellem by og havn. Vartegnet skal formidle nogle af de fortællinger, der knytter sig til området – om eksempelvis natur, fugletræk og klimaforandringer. Vartegnet skal placeres nær Nordens sydligste punkt for en unik oplevelse af stedets ånd og døgnets rytme.

Stormflodsfortællinger

Der skal udarbejdes en kunstnerisk lydvandring langs Sydfalsters Stormflodsrute, som bidrager til formidlingen af områdets stormflodshændelser og bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid.

Region Sjælland støtter hvert projekt med 500.000 kr.

Til vartegnet i Gedser skal der i første omgang udvikles et prospekt.

Projekterne kan ansøges via følgende links:

Kunstnerisk varetegn i Gedser

Stormflodsfortællinger

Begge projekter har ansøgningsfrist 24. maj 2024.