Talk med Maria Sparre-Petersen

19.03.24 | Events

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 13 inviterer Århus Kunstakademi i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst til talk med billedkunstneren Maria Sparre-Petersen. Talken afholdes i forbindelse med projektet GenJord – Bæredygtig keramisk praksis.


Maria Sparre-Petersen er udøvende kunstner, forsker, foredragsholder og underviser ved Det Kongelige Danske Akademi. Hun er uddannet fra Rhode Island School of Design i 2000 og i 2017 færdiggjorde hun sin ph.d.-grad om glas og bæredygtighed i København. I de senere år har hun arbejdet med installationer, skulpturelle objekter og interaktive samarbejder i offentlige rum. Ofte inkorporerer hun eksperimenter med robotteknologi, 3D-print og koncepter om fejl og ufuldkommenhed.

Om sin kunstneriske praksis udtaler Maria Sparre-Petersen: En fænomenologisk eksperimentel tilgang danner grundlag for mine kontinuerlige undersøgelser af kunstneriske perspektiver. Jeg er interesseret i at udvikle æstetik gennem lokalt engagement og empowerment. Jeg arbejder med brugerinddragelse, interaktivitet, samarbejde, cirkularitet, bæredygtighed og social ansvarlighed. Mit kunstneriske ordforråd omfatter kunst i offentlige rum, stedspecifikt arbejde, installation, skulptur, design og kunsthåndværk og implicerer æstetiske visioner om kompleksitet og enkelhed, styrke og skrøbelighed, flygtighed og arkiverbarhed.

I mit arbejde bliver bæredygtige principper brugt som bevidst genererede forhindringer med det formål at udvide æstetiske mulighedsrum. Nylige udforskninger undersøger forestillinger om fejl, 3D-print af spildglasstøv og samarbejdsprocesser for at generere uforudsigelige former, hovedsageligt i glas.

Maria Sparre-Petersen har siden årsskiftet siddet i Statens Kunstfonds legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.

Alle er velkomne og der er fri entre.

Bemærk: Talken bliver filmet.


Program for dagen:

Kl. 11.00: Omvisning i udstillingen Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design, på Det Kongelige Akademi, Udstillingen, Danneskiold-Samsøes Allé 53, København K.

På udstillingen kan man opleve 25 udvalgte projekter, der gennem en design- eller arkitekturfaglighed forholder sig til, hvordan man kan frembringe nytænkende design, byggematerialer og boformer, der æstetisk har stor spændvidde, men efterlader et lille aftryk på planeten.

Susanne Jøker Johnsen, som viser rundt i udstillingen, er udstillingsleder på Det Kongelige Akademi og kurator for udstillingen om Planetary Boundaries. Derudover er hun leder af glas og keramiktriennalerne på Bornholm, hvor European Ceramic Context 2024 åbner til september. Susanne er selv kunsthåndværker og arbejder med glas.

Kl. 13-15: Talk med Maria Sparre-Petersen på Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, 1401 København K.

kl. 15-16: Rundvisning i Statens Værksteder for Kunst.

Link til begivenhed på facebook: https://www.facebook.com/events/430176113009089

Link til begivenheden på Århus Kunstakademis hjemmeside: https://aaka.dk/talk-med-maria-sparre-petersen/

 

GenJord er støttet af Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design, Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje, Aftenskolernes pulje til Grøn Omstilling, Aarhus Kommune samt Dansk Oplysningsforbunds Initiativpulje.

Foto øverst: Maria Sparre-Petersen.