Expired: OPEN CALL: Kunstnerstyrede workshops og publikumsinddragende aktiviteter

29.08.22 | Opslagstavle

OPEN CALL: Kunstnerstyrede workshops og publikumsinddragende aktiviteter til udstillingen Amazing Nature på KunstCentret Silkeborg Bad i 2023

KunstCentret Silkeborg Bad planlægger den omfattende temaudstilling Amazing Nature. I den forbindelse søger kunsthallen billedkunstnere til at byde ind med workshops/publikumsinddragende aktiviteter med udgangspunkt i egen praksis.

Om Amazing Nature

Temaudstillingen Amazing Nature, som udgør hele udstillingsprogrammet på KunstCentret Silkeborg Bad i år 2023, vil udfolde en række aktuelle eksistentielle overvejelser om behovet for en ny følsomhed overfor naturen gennem en mangfoldig repræsentation af værker, som belyser glemte eller skjulte underfulde sammenhænge i vores omgivelser. Amazing Nature præsenterer både nyproducerede og eksisterende værker af ca. 30 samtidskunstnere, som vises i udstillingssalene i den gamle kurbygning, såvel som i den omkringliggende park. Herudover ledsages udstillingen af en bred formidlingsportefølje og arrangementskalender, som gennem hele udstillingsperioden skal sikre fortløbende aktualisering af udstillingens tematikker. I den forbindelse åbner vi nu for ansøgninger fra professionelle kunstnere, som ønsker at byde ind med workshops eller andre publikumsinddragende aktiviteter med udgangspunkt i egen praksis og udstillingens tema.

Kunstnerstyrede aktiviteter

Vi hilser en bred vifte af aktiviteter velkomne, så længe de forholder sig til udstillingens overordnede tema om naturforundring, -forbundethed og -indlevelse og – med udgangspunkt i kunstnerens egen praksis og færdigheder – byder kunsthallens gæster indenfor i en skabende og eksperimenterende proces. Eksempler kunne være workshops i cyanotypi, tryk, plantefarvning og andre teknikker, som udfolder naturmaterialers særlige egenskaber. Publikumsinddragende aktiviteter kunne også være performative vandringer, samskabelsesprojekter og andre aktiviteter i den omkringliggende park og skov, eller noget helt andet. Samskabelse og gæsternes møde med kunstneren og eksperimenter med kunstneriske teknikker og processer er i centrum.

Vi tilbyder

Som en del af udstillingen indrettes et projektrum, hvor resultater fra udvalgte kunstnerdrevne samskabelsesaktiviteter løbende kan udstilles. Forberedelse til og afvikling af en endags workshop aflønnes med 5.000 kr. (jf. BKFs vejledende takster). Pr. workshop stilles tillige et rammebeløb på 3.500 kr. til materialer til rådighed. Kunsthallen er gerne behjælpelig med indkøb. Ligeledes støttes der op om indretning af værksted og assistance under afvikling af arrangementet. Rejseudgifter dækkes med op til 1.500 kr. og der vil være mulighed for overnatning i gæstefløjen.

Ansøgning

Indsend en kort beskrivelse af dit forslag til et publikumsinddragende projekt, som forholder sig til Amazing Nature-temaet. Vedlæg gerne en ultrakort én-sides portfolio med eksempler på eget arbejde og et kort CV med angivelse af evt tidligere undervisningserfaring. Angiv gerne hvilke perioder du ville kunne forestå arrangementet indenfor udstillingsperioden.

 

  • Ansøgningsfrist: Fredag d. 30 september 2022
  • Udstillingsdatoer: marts – 31. december 2023

 

Ansøg ved at sende dit materiale i én samlet PDF, navngivet: “*FORNAVN EFTERNAVN* – WORKSHOP” til: Udstillingsinspektør, Julie Margrethe Nyrup, jmn@silkeborgbad.dk

 

Vi kvitterer ved modtagelse af din ansøgning og alle ansøgere kan forvente svar, når beslutningen er truffet inden for en måned efter ansøgningsfristen.

 

This open call is for danish speaking applicants, as we are hiring artists to host workshops in danish.