BKF inviterer billedkunstnere til at indsende idéer til en udsmykning af BKF’s stand på Kulturmødet Mors 2019 d. 22.-24. august 2019.

Om projektet:
BKF har siden 2015 deltaget på Kulturmødet Mors, der henover 48 timer diskuterer kunst og kultur i Nykøbing Mors. (Læs mere om Kulturmødet Mors: http://kulturmoedet.dk) Igen i år vil BKF bruge vores stand til at skabe en scene/ramme for forskellige talks og samtaler om relevante kunstpolitiske emner. Der ønskes ideer til en installation primært uden på den container, der udgør BKFs Camp på Kulturmødet Mors. Campen er situeret centralt på Kulturpladsen med stor synlighed.

Om Open Call:
Det overordnede formål med projektet er at gøre billedkunsten synlig og skabe en æstetisk kontekst, hvor kunsten er tydeligt tilstede i de kunstpolitiske talks og dialoger, der afholdes i campen. Samtidig er ideen at invitere billedkunstnere til at komme med forslag til, hvordan man kan skabe en æstetisk oplevelse, der både sikrer at den professionelle billedkunst forankres i endnu større grad på Kulturmødet og som forholder sig til den særlige kontekst som Kulturmødet Mors er.

Værket skal installeres i dagene op til og stå klar til fernisering på første dag af Kulturmødet Mors. Kulturmødet Mors afholdes 22.-24. august. De-installering vil kunne foregå umiddelbart efter og senest ugen efter.

Samlet budget for dit projekt:
40.000 kr. inkl. moms. Beløbet skal dække følgende udgifter til:

 • Kunstnerhonorar
 • Materialer + transport hertil
 • Rejseomkostninger
 • Installering og de-installering
 • honorar til evt. assistance i forbindelse med realiseringen
 • Alle udgifter til produktion af det endelige værk.

Kunstneren/kunstnerne bag det vindende forslag varetager selv produktionen.

BKF vil kunne stille gratis overnatningsmulighed på Mors til rådighed samt man vil kunne få stillet BKFs kunstbus til rådighed under installering og de-installeringsperioden).

Er der tale om en nyproduktion kan der tillige søges produktionsstøtte i Statens Kunstfond mm.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af BKF

 


Fotos: Udsmykningen “Via” til BKFs stand på Kulturmødet 2018, udført af Billie Maya Johansen.

 

Specifikationer på campen:
Værket skal skabes specifikt til BKFs camp og være midlertidigt. Det skal primært være installeret på ydersiden af containeren.

Installationsdel, der installeres på ydersiden, skal kunne holde til at stå ude 24 timer i døgnet, i alt slags vejr, og vil ikke blive gjort tilgængelig for publikum, hvis der f.eks. kun installeres på tagkonstruktionen.

Installationen skal tage højde for, at der foran containerens indgang vil være et overdækket sejl ca. 4-5 meter + siddemøbler til talks. Disse elementer er man også velkommen til at indtænke i sit idéudkast (BKF vil i udgangspunktet dække udgifter til overdækning + siddemøbler).

Det er også muligt at lade installationen præge det indvendige rum i containeren, men den primære del af installationen skal være udvendig.

Der vil på den ene containers låge være informationer om BKF og på den anden vil der være en formidlingstekst om udsmykningen.

 

Mål:
20 fods stålcontainer

“Running steps”, 2018, Billie Maya Johansen

Udvendige mål: 6058 x 2438 x 2591 (LxBxH)

Indvendige mål: 5900 x 2340 x 2390 (LxBxH)

Rumindhold: 33 m3

Egenvægt: 2200 kg

Totalvægt: 30000 kg

 • Indvendigt: Malet lysegrå og med fast skelet af lægter på siderne og i loftet plus endevæg. Der kan bores i lægterne, men ikke i endevæggen.
 • Det er muligt at få tilslutning til strøm/220 Volt.
 • Der må ikke bores i containerens tagkonstruktion. Installation på tagkonstruktion skal kunne spændes fast eller etableres på konstruktion rundt om containeren.

Hvad skal du/I sende?

 • Max. 1 A4 side som pdf der beskriver din/jeres idé, og hvad det er for et værk, du/I gerne vil skabe til BKFs Camp, herunder hvordan værket forholder sig til konteksten på.
 • Redegør endvidere for hvordan du/I rent praktisk vil realisere idéen.
 • Et estimeret budget for produktionen inden for den økonomiske ramme (40.000 kr.)
 • CV inkl. navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside
 • Referencer og links til egne relevante værker

Bilagene skal samles til én pdf-fil og navngives med “BKF camp_Kulturmødet Mors 2019_dit/jeres navn.pdf”

Tidsplan
07.01.2019: Deadline for indsendelse af idé

10.01.2019: Det udvalgte forslag annonceres

16.-21.08.2019: Installeringsperiode

22.08.2019: Værket lanceres med fernisering

25.-28.08.2019: De-installering

 

Ansøgningsdeadline: mandag d. 7. januar 2019

Ideer/forslag og eventuelle spørgsmål kan sendes til Karen Mette Fog Pedersen, projektleder i Billedkunstnernes Forbund: kmfp@bkf.dk

Forslag, der ikke følger ovenstående retningslinjer, vil ikke bliver taget i betragtning. BKF tager forbehold overfor ændringer i vilkår på lokationen, som Kulturmødet råder over.