BKF inviterer billedkunstnere til at indsende idéer til en udsmykning af BKF’s stand på Kulturmødet Mors 2020 d. 20.-22. august.

Projektet:
BKF har siden 2015 deltaget på Kulturmødet Mors, der henover 48 timer diskuterer kunst og kultur i Nykøbing Mors. (Læs mere om Kulturmødet Mors: http://kulturmoedet.dk) Igen til næste år vil BKF bruge vores stand til at skabe en scene/ramme for forskellige talks og samtaler om relevante kunstpolitiske emner. Der ønskes ideer til en installation primært uden på den container, der udgør BKFs Camp på Kulturmødet Mors. Campen er placeret midt på Kulturpladsen med stor synlighed.

Om Open Call:
Det overordnede formål med projektet er at præsentere den professionelle billedkunst på Kulturmødet Mors. BKF’s Camp er centralt placeret, og udsmykningen vil derfor få stor synlighed. Samtidig vil værket danne en vigtig ramme for de kunstpolitiske talks og dialoger, der afholdes i campen. Vi ønsker en udsmykning, der forholder sig aktivt til den særlige kontekst, som Kulturmødet Mors er, og som er et markant værk, der skaber opmærksomhed om vores aktiviteter.

Værket skal installeres i dagene op til og stå klar til fernisering på første dag af Kulturmødet Mors. Kulturmødet Mors afholdes 20.-22. august 2020. De-installering vil skulle foregå umiddelbart efter og senest ugen efter.

Udsmykningen “Rock On” til BKF’s stand på Kulturmødet 2019, udført af Pia Pan.

Samlet budget for dit projekt:
40.000 kr. inkl. moms. Beløbet skal dække følgende udgifter til:

 • Kunstnerhonorar
 • Materialer + transport hertil
 • Rejseomkostninger
 • Installering og de-installering
 • honorar til evt. assistance i forbindelse med realiseringen
 • Alle udgifter til produktion af det endelige værk.

Kunstneren/kunstnerne bag det vindende forslag varetager selv produktionen.

BKF vil kunne stille gratis overnatningsmulighed på Mors til rådighed. Desuden kan man få stillet BKF’s kunstbus til rådighed under installering og de-installeringsperioden).

Er der tale om en nyproduktion kan der tillige søges produktionsstøtte i Statens Kunstfond mm.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af BKF

 


Fotos: Udsmykningen “Via” til BKFs stand på Kulturmødet 2018, udført af Billie Maya Johansen.

 

Specifikationer på campen:

Billedkunstner Simone Aaberg Kærn og formand for Folketingets Kulturudvalg Bertel Haarder (V) i samtale på BKF’s stand 2019. Foto: Jacob Dall


Værket skal skabes specifikt til BKFs camp og være midlertidigt. Det skal primært være installeret på ydersiden af containeren.

Installationsdel, der installeres på ydersiden, skal kunne holde til at stå ude 24 timer i døgnet, i alt slags vejr, og vil ikke blive gjort tilgængelig for publikum, hvis der f.eks. kun installeres på tagkonstruktionen.

Installationen skal tage højde for, at der foran containerens indgang vil være et overdækket sejl ca. 4-5 meter foran åbning + siddemøbler til talks. Disse elementer er man også velkommen til at indtænke i sit idéudkast (BKF vil i udgangspunktet dække udgifter til overdækning + siddemøbler).

Det er også muligt at lade installationen præge det indvendige rum i containeren, men den primære del af installationen skal være udvendig.

Der vil på den ene containers låge være informationer om BKF og på den anden vil der være en formidlingstekst om udsmykningen samt evt. også på containerens ene lang side, hvis denne ikke er tænkt ind i udsmykningsforslaget.

Mål:
20 fods stålcontainer

Udvendige mål: 6058 x 2438 x 2591 (LxBxH)

Indvendige mål: 5900 x 2340 x 2390 (LxBxH)

Rumindhold: 33 m3

Egenvægt: 2200 kg

Totalvægt: 30000 kg

 • Indvendigt: Malet lysegrå og med fast skelet af lægter på siderne og i loftet plus endevæg. Der kan bores i lægterne, men ikke i endevæggen.
 • Det er muligt at få tilslutning til strøm/220 Volt.
 • Der må ikke bores i containerens tagkonstruktion. Installation på tagkonstruktion skal kunne spændes fast eller etableres på konstruktion rundt om containeren.

 

Hvad skal du/I sende?

 • Max. 1 A4 side (som pdf) der beskriver din/jeres idé, og hvad det er for et værk, du/I gerne vil skabe til BKF’s Camp, herunder hvordan værket forholder sig til konteksten på.
 • Redegør endvidere for hvordan du/I rent praktisk vil realisere idéen.
 • Et estimeret budget for produktionen inden for den økonomiske ramme (40.000 kr.)
 • CV inkl. navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside
 • Referencer og links til egne relevante værker

Bilagene skal samles til én pdf-fil og navngives med “BKF camp_Kulturmødet Mors 2019_dit/jeres navn.pdf”

 

Tidsplan
9.12.2019: Deadline for indsendelse af idé

16.12.2019: Det udvalgte forslag annonceres

14.-19.08.2020: Installeringsperiode (ved omfattende projekt anbefaler vi, at man min. har fire hele dage før Kulturmødet begynder)

20.08.2020: Værket lanceres med fernisering/samtale

22.08.2020 kl. 16.00-29.08.2020: De-installering

 

Ansøgningsdeadline: mandag d. 9. december 2019

Ideer/forslag og eventuelle spørgsmål kan sendes til Karen Mette Fog Pedersen, projektleder i Billedkunstnernes Forbund: kmfp@bkf.dk

Forslag, der ikke følger ovenstående retningslinjer, vil ikke bliver taget i betragtning. BKF tager forbehold overfor ændringer i vilkår på lokationen, som Kulturmødet råder over.