Opgør med tavshedskultur på kunstakademierne

14.06.18 | Billedkunstneren

Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi arbejder på nye retningslinjer, der skal være med til at forebygge og håndtere seksuel chikane. På Det Jyske Kunstakademi har man ikke planer om at gøre det samme, men henviser i stedet til, at den gældende lovgivning på området skal overholdes. 

Af Julie Elmhøj

De mange vidnesbyrd om seksuelle krænkelser, der er kommet frem i forbindelse med Metoo-bevægelsen får nu Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi til at lave nye retningslinjer i forbindelse med seksuel chikane. I modsætning til Sverige, hvor 1600 svenske kunstnere og kunstprofessionelle tidligere på året gik sammen om at protestere mod seksuelle krænkelser, overgreb og tavshedskultur i kunstverden under erklæringen #konstnärligfrihet, har der stort set været tavst på den danske kunstscene. Alligevel tyder en undersøgelse fra kunstplatformen IDOART, at danske kunstnere og kunstprofessionelle oplever problemer med krænkelser. Spørgeskemaundersøgelsen, der er besvaret af 73 personer, viser, at 47,9 procent har oplevet chikane, magtmisbrug og krænkende adfærd i kunstlivet og hele 71,2 procent bekræfter, at de kender til problemet igennem andre. Flest har oplevet eller hørt om krænkelser i forbindelse med uddannelse, efterfulgt af sociale sammenhænge som ferniseringer eller fester. På Kunstakademiet i København mener lektor Karen Harsbo, at det er nødvendigt at udarbejde adfærdsregler på akademiet, fordi det kan være med til at skabe en bevidsthed om, at seksuel chikane ikke er i orden.  

“Vi er nødt til at italesætte en uacceptabel tavshedskultur, der har gjort, at det har kunne finde sted, ikke kun på Akademiet, men i hele samfundet. Det er også vigtigt, fordi vi som uddannelsesinstitution har et ansvar for at være bevidste om de magtrelationer, der eksempelvis er mellem studerende og ansatte og dermed forebygge, at det fører til krænkelser.” 

Karen Harsbo fortæller, at arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra de forskellige dele af akademiet arbejder efter et kommisorium fra ledelsen, som går ud på, at gruppen skal udarbejde retningslinjer, der kan være med til at forebygge og håndtere seksuel chikane. 

– Kan du beskrive, hvad det er for nogle regler, I vil indføre?

“Det er klart at ethvert fysisk overgreb er uacceptabelt og kriminelt og skal politianmeldes. Vores arbejder handler derfor også om at skabe en bevidsthed om at nedgørende og udskammede tale og seksuelt præget pression og magtmisbrug ikke er acceptabelt. Vi håber at være med at skabe fokus på og retningslinjer for, hvad man skal gøre, hvis man føler sig krænket, verbalt, mentalt eller fysisk, for så skal man ikke føle sig alene med det, og man skal vide, at man vil blive taget alvorligt og lyttet til.”

Og hvad konsekvenserne er, hvis de nye adfærdsregler ikke bliver overholdt? 

“Konsekvenserne vil afhænge af den enkelte situation. Som sagt skal direkte kriminelle overgreb politianmeldes, og hvis det drejer sig om en ansat, der har udført det, vil vedkommende blive fyret. I tilfælde af mentale og verbale overgreb, vil der være forskellige måder at håndtere det på, som eksempelvis i første omgang samtaler med rektor eller en neutral person udefra, der vil gøre det klart, at den slags opførsel er uacceptabel og må ophøre, og der må adfærdsændringer til. Ellers kan det have konsekvenser for vedkommendes ansættelse.”

Har der været konkrete episoder, der fører til, at I nu laver retningslinjer på området? 

“Der har ikke været konkrete episoder, der har ført til vores arbejde. Der har inden for de seneste par år været en episode omkring mental chikane, der blev bragt til rektor, som talte med de berørte parter, og det førte til en adfærdsændring, og det har derfor ikke givet anledning til yderligere tiltag.”

– Nogle vil mene, at I skulle havet taget fat på arbejdet med at lave adfærdsregler endnu tidligere, ligesom eksepmpelvis Forfatterskolen der i slutningen af 2017 offentliggjorde deres nye retningslinjer omkring sexchikane? 

“Vi kunne måske godt have haft noget klar før, men vi har fundet det vigtigt at lave et grundigt forarbejde og have tid til en process med samtaler og møder. Vi har eksempelvis afholdt et stormøde for alle på Akademiet i foråret, så så mange som muligt har fået muligt for at give deres input. På den måde er vores proces også blevet en del af bevidsthedsgørelsen.”

Kunstakademiet i København har deadline på de nye retningslinjer i juni, hvor gruppens forslag skal diskuteres og vedtages, så det kan blive godkendt i samarbejdsudvalget før sommeren. På Det Fynske Kunstakademi oplyser rektor Lars Bent Petersen, at man på akademiet på Fyn er ved at udarbejde en samlet politik på området, der både indkluderer seksuel omgang, krænkelser og øvrige forhold, der kan bringe underviserens objektivitet i tvivl. På Det Jyske Kunstakademi oplyser rektor Judith Schwarzbart, at man ikke har nogen deciderede retningslinjer, men at man fastholder, at den gældende lovgivning sal overholdes.