Råd til kunstnere om COVID-19-hjælpepakker

11.05.20 | Nyheder

Midt i maj åbnes for ansøgninger til kombinatør-ordningen i hjælpepakken for freelancere/selvstændige, og BKF afholder webinar om ordningen d. 19. maj. Ansøgningsfristen til den midlertidige støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst er blevet forlænget til d. 8. juni. Det kan være svært at finde rundt i de to hjælpepakker, der er relevante for kunstnere. Her fortæller BKF’s jurist om de råd, han giver medlemmer i denne tid.

Hvilken hjælpepakke kan jeg søge? Hvordan beregner jeg mit tab? Hvilken type af indtægter skal jeg have for at opfylde kriterierne for ansøgning?
Sådan lyder nogle af de spørgsmål, BKF’s jurist, sekretariatsleder Klaus Pedersen, får fra medlemmer i denne tid.

BKF’s sekretariatsleder, jurist Klaus Pedersen.

Han får 5-10 henvendelser fra kunstnere om dagen, men hvor medlemshenvendelserne almindeligvis handler om aftale- og kontraktvilkår, handler de nu primært om mulighederne for at få kompensation for tabt indkomst i de hjælpepakker, regeringen og et flertal af Folketingets politikere har lanceret.
De to pakker, der er relevante for kunstnere, er dels hjælpepakken for freelancere/selvstændige, dels den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst.
Men det er ikke altid helt let at finde ud af, om man som kunstner er dækket ind af pakkerne, og i så fald hvilken ordning, man skal søge, fortæller Klaus Pedersen.

Hvem kan søge
”Mange er i tvivl, om de overhovedet kan søge. Her er mit svar typisk, at man ikke skal vente, til alle spørgsmål i ordningerne er afklarede, for så kan det være, at man brænder sine broer. Hvis man kan se, at ens indkomst er på niveau med beløbsgrænserne i ordningerne, er det væsentligt, at man søger,” siger han.

Om man er dækket ind af hjælpepakkerne, handler nemlig først og fremmest om indkomstniveau: Man skal have en årsindkomst på 100.000 kr. fra det kunstneriske virke for at opfylde kriteriet for kompensation fra den midlertidige støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst. Det kan være i form af A eller B indkomst eller som overskud i egen virksomhed – eller som en kombination af de forskellige typer af indtægter.

”Så spørgsmålet er, om man rammer de 100.000 kr. Mange kunstnere har kun mindre overskud fra den selvstændige virksomhed, og selvom det lægges sammen med A og B indtægter, er det ikke sikkert, at man når op på det nødvendige indkomstniveau,” siger Klaus Pedersen.

”I de tilfælde, hvor overskuddet i virksomheden ikke er så stort, kan det i stedet være en mulighed at gøre brug af hjælpepakken for freelancere/selvstændige. Her vurderes ansøgningerne ikke ud fra overskud i virksomheden, men derimod ud fra omsætningen i virksomheden, der skal være på min. 10.000 kr. om måneden. Nogle kunstnervirksomheder vil passe bedre ind her,” siger Klaus Pedersen.

BKF-webinarer om hjælpepakker
BKF har foreløbig afholdt to webinarer om de hjælpepakker, der er relevante for kunstnere. Hvis du gik glip af at deltage, kan du altid se optagelser af webinarerne. Links til videoerne er udsendt pr. mail til alle forbundets medlemmer.

Nyt BKF-webinar om kombinatør-ordningen i hjælpepakken for freelancere/selvstændige afholdes tirsdag d. 19. maj. Medlemmer modtager info om webinaret i næste nyhedsmail fra BKF.

Overblik: Se alle BKF’s artikler om kunstnervilkår i Coronakrisen her…

Den ene eller anden pakke?
Hvilken pakke, der er bedst at søge som kunstner, afhænger af en lang række individuelle forhold. Der kan være fordele og ulemper ved dem begge for den enkelte ansøger.

Hjælpepakken for freelancere/selvstændige administreres i Erhvervsstyrelsen, mens den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Sidstnævnte betjener også Statens Kunstfond og har derfor gode forudsætninger for at vurdere kunstneres ansøgninger.

Den midlertidige kunststøtteordning gælder dog kun en tre måneders periode, frem til d. 8. juni, hvor ansøgningsfristen også udløber (udsat fra d. 15. maj). Hjælpepakken for freelancere/selvstændige gælder derimod en fire måneders periode, frem til d. 8. juli.

Med den seneste justering omfatter hjælpepakken for freelancere/selvstændige desuden også kombinatører, hvilket gør den mere relevant for kunstnere end den var i første omgang. Præcis hvordan pakkens ordning for kombinatører bliver udmøntet, er dog stadig uklart, da ansøgningsskemaet endnu ikke er lagt ikke ud på Virksomhedsguiden.dk. Kombinatørordningen ventes åbnet for ansøgning i midten af maj.

Hvordan beregnes tab
Et spørgsmål, mange kunstnere stiller, handler om, hvordan man beregner forventet tabt indkomst/omsætning, fortæller Klaus Pedersen. Man skal kunne dokumentere et tab på 30 procent af sin forventede omsætning, når man søger hjælpepakken for freelancere/selvstændige og 30 procent af sin forventede indkomst, når man søger den midlertidige kunststøtteordning.

”Hvis man skal dokumentere tabt indkomst, skal man skal have et konkret økonomisk tab, f.eks. i form af et aftalt honorar, der bortfalder i denne periode. Og at det skal helst kunne dokumenteres skriftligt, f.eks. i form af en mail fra opdragsgiveren. Det er desværre ikke nok, at man har arbejdet på et projekt, en udstilling eller udsmykning, hvor honoreringen ikke er faldet på plads endnu, og hvor Coronakrisen har sat en foreløbig stopper for realiseringen af planerne,” siger Klaus Pedersen.

Ved ansøgning til den midlertidige kunststøtteordning skal man kunne sandsynliggøre sit tab i en oversigt over indtægter, man havde forventet i perioden fra d. 9. marts til d. 8. juni.

”Kunstnerne spørger, hvordan de skal udarbejde disse oversigter, fordi aftaler i kunstlivet desværre ofte kun er mundtlige i vores branche. Der har min anbefaling været at få bekræftet pr. email, at man har haft de her aftaler, og hvad de er gået ud på, og at de er blevet aflyst,” siger han.

Kristoffer Ørum: Signalkrebs. Fra den COVID-19-nedlukkede udstilling NAVIGERINGER på Vejle Kunstmuseum.

Svingende indkomster
I hjælpepakken for freelancere/selvstændige er reglerne for, hvordan tabet opgøres, anderledes end i den midlertidige kunststøtteordning: Her danner den omsætning, man havde i 2. kvartal i 2019, grundlag for beregningen af ens omsætning i perioden d. 9. marts – d. 8. juli 2020. Det giver problemer for kunstnere, der oftest har svingende indkomster, fordi omsætningen i så begrænset en periode ikke nødvendigvis giver et retvisende grundlag for hele omsætningen.

”Men hvis man har haft god omsætning i sin kunstneriske virksomhed i 2. kvartal 2019, er denne ordning god at bruge, og man kan få kompensation for op til 90 procent af sit tab. Heldigvis kan vi se, at det er gået godt for mange kunstnere med enkeltmandsvirksomheder i 2019, sammenlignet med 2017 og 2018. Generelt gik det bedre på kunstmarkedet sidste år end de foregående år. Men der kan jo være mange årsager til, at man evt. har haft en meget lille omsætning lige i de tre-fire måneder i 2019, f.eks. hvis man har været syg eller været på barsel,” siger Klaus Pedersen.

Ikke alle kunstnerne kan bruge hjælpepakkerne
Selvom Coronakrisen på ingen måde har været god for kunstlivet, har den dog sat et tiltrængt fokus på de urimelige og utidssvarende arbejdsmarkedsvilkår, som gør, at kunstnere og andre såkaldte kombinatører alt for ofte falder igennem det sikkerhedsnet, der er spændt ud under andre grupper på arbejdsmarkedet.

Den første udgave af hjælpepakken for freelancere/selvstændige havde således et urealistisk bud på, hvor mange penge folk skulle tjene – og hvordan de skulle tjene dem – for at få del i kompensationsordningerne. Og selvom det lykkedes BKF og andre faglige organisationer at skabe politisk vilje til at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for at være dækket ind af freelancepakken, er der stadig mange kunstnere, der har for små og spredte indkomster til at være omfattet af de eksisterende ordninger.

Det fremgår af den store CBS-forskningsundersøgelse fra 2018, Billedkunstens Økonomiske Rum, som BKF har gjort politikerne opmærksom på flere gange undervejs i forhandlingerne om hjælpepakkerne. Og det blev bekræftet af en ny undersøgelse, foretaget af Megafon i april måned i år for syv af kunst- og kulturlivets brancheorganisationer, bl.a. Billedkunstnernes Forbund.

Brug for andet og mere end hjælpepakker
1598 personer deltog i undersøgelsen, heraf 368 billedkunstnere. Undersøgelsen viste bl.a., at 18 % af billedkunstnere og kunstformidlerne har en årlig indtægt under 100.000 kr. Den viste også, at 57,8 % af billedkunstnerne har stor nedgang i indtægt som direkte følge af Covid-19.

”Hjælpepakkerne har hjulpet de kunstnere, der primært lever af kunsten. Men Coronakrisen har trukket tæppet væk under alle billedkunstnernes økonomier, som i forvejen for de flestes vedkommende er små og usikre. Der er brug for politiske initiativer i en helt anden størrelsesorden end hjælpepakkerne, hvis vi skal have kunstlivet og kunstnerne igennem den her krise,” siger Klaus Pedersen.

Derfor er BKF i gang med at udarbejde et idékatalog med forslag til konkrete initiativer, der kan kickstarte kunstmarkedet i kølvandet på COVID-19. Kataloget præsenteres i løbet af maj måned.