Sæt klare mål for diversitet og ligestilling

21.11.23 | Nyheder

Kulturministeriets undersøgelse af kønsfordelingen i kunstmuseernes indkøb viser, at der er brug for forandring i de danske kunstinstitutioner.

Når der bruges 100 kroner på indkøb på statslige og statsanerkendte museer, går 65 kroner, altså næsten to tredjedele, til mandlige kunstnere. Det viste den undersøgelse som Kulturministeriet offentliggjorde fredag over kønsfordelingen i museernes indkøb.

Den skæve fordeling kommer ikke bag på dem, der følger feltet, men heldigvis er der også positive ting at hente i undersøgelsen, der viser, at de museer, som har sat sig for at ændre billedet, også har succes med det: Hos de museer, som ikke arbejder med kønsfordelingen, er fordelingen af indkøbte værker fordelt på 80 procent mænd og 20 procent kvinder. Hvis museet derimod har arbejdet med at ændre kønsfordelingen, er grupperne cirka fordelt ligeligt.

Det glæder Billedkunstnernes Forbund, der i august lancerede en række anbefalinger, der skal gøre det muligt at sikre diversitet, ligeværd og reel inklusion i de danske kunstinstitutioner.

”Man kan se i undersøgelsen, at det betaler sig at have en strategi,” siger Billedkunstnernes Forbunds forperson Marie Thams.

”For de museer, der ikke arbejder målrettet med området, vælter balancen fuldstændigt, og det står her klart, at vi er langt fra i mål. Derfor anbefaler vi museer, kunsthaller og udstillingssteder at sætte sig klare mål for ligestilling og diversitet, samtidig med at der arbejdes med at mindske bias og diskrimination,” siger hun.

Flere parametre

Diversitetsanbefalingerne indgik i flere debatter ved årets Kulturmøde på Mors, ligesom Marie Thams i sidste uge havde mulighed for at præsentere dem i paneldebatten ’Det nyttige og diverse museum’, som indgik i Organisationen Danske Museers årsmøde på Munkebjerg i Vejle.

”Jeg håber, at museerne vil tage anbefalingerne til sig, så vi sammen kan tage ansvar for en forpligtende og varig forandring. Museerne har en forpligtelse til at favne og repræsentere hele befolkningens nuancerede sammensætning i arbejdet med kunstnere i deres udstillinger, samlinger, aktiviteter, formidling og forskning. Det handler ikke kun om, at ubalancen mellem antallet af mandlige og kvindelige kunstnere, der udstiller på landets museer, kunsthaller og udstillingssteder, udlignes, men i lige så høj grad om, at der skal sikres diversitet, ligeværd og reel inklusion i de danske kunstinstitutioner,” siger Marie Thams, der opfordrer til, at kommende undersøgelser fra Kulturministeriet udvides til at kigge på flere parametre end køn, heriblandt etnicitet, alder, handikap mv.

”Alle borgere skal kunne spejle sig i og lade sig inspirere af et nuanceret tilbud af kunst og kunstnerskaber gennem museernes, kunsthallernes og udstillingsstedernes aktiviteter,” siger hun.

Læs Undersøgelse af køn i kunstmuseers indsamling. Rapport, Kulturministeriet, 2023

Læs Diversitet i danske kunstinstitutioner, kunstmuseer og udstillingssteder. Anbefalinger og principper, Billedkunstnernes Forbund, 2023

 

Foto øverst: Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ingrid Riis