Stor undersøgelse af billedkunstneres vilkår igangsat

20.01.17 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund har længe arbejdet for at få gennemført en undersøgelse af danske billedkunstneres arbejdsvilkår, og nu realiseres den:

I spidsen står forsker Trine Bille, lektor ved Copenhagen Business School, med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Bikubenfonden og Statens Kunstfond Projektsøtteudvalg for Billedkunst.

Undersøgelsen skal bl.a. besvare spørgsmål som: Hvordan er billedkunstnernes muligheder for en rimelig levestandard? Hvilken rolle spiller uddannelse, køn og alder for deres mulighed for at leve af kunsten? Hvordan er efterspørgslen på kunsten, hvem køber den, og hvilke nye salgskanaler benytter kunstnerne sig af?

I løbet af foråret vil medlemmer af Billedkunstnernes Forbund blive kontaktet og bedt om at svare på spørgeskemaer, som indgår i projektet.

Læs mere om Trine Bille og forskerholdets undersøgelse, klik her…

Øverst, værk af Kirsten Christensen: Poesi og skattegæld.
Keramiske udsagn og oliekridt på papir. Clausens Kunsthandel 2015.