Temadag om anti-racisme i BKF’s bestyrelse og sekretariat

28.03.22 | Nyheder

BKF offentliggjorde i oktober 2021 en ny ligestillings- og mangfoldighedspolitik, som retter sig bredt mod de mange forskellige former for diskriminering, der kan finde sted i kunstlivet. Alle billedkunstnere, uanset identitetsmarkør, skal kunne arbejde med deres kunst uden at blive mødt af diskrimination, grænseløs adfærd eller krænkelser. Politikken synliggør BKFs fokus på området, ligesom den er et redskab i organisationens interne arbejde.

BKF har forpligtet sig til at arbejde aktivt med politikken, blandt andet som redskab i udviklingen af forbundets arbejde og stemme. I den anledning afholdt bestyrelsen i sidste uge en intern temadag om anti-racisme med deltagelse af underviser og foredragsholder Mica Oh. Oh redegjorde for den strukturelle, systemiske og institutionelle racisme, som findes i det danske samfund. Hun sagde blandt andet, at hvis den danske kunstverden skal nedbryde racistiske mønstre, så kræver det undervisning og nye værktøjer til implementering af en antiracistisk mangfoldighedskultur, hvor man lærer at lytte, reflektere, anerkende og ikke mindst inkludere.

BKF vil i den kommende tid søge yderligere inputs til drøftelse af ligestillings- og mangfoldighedspolitikkens områder.