Visningsvederlagsordning sikrer betaling til kunstnere

13.09.18 | Billedkunstneren

Visningsvederlagsordningen, der skal sikre, at danske kunstnere får betaling, når de udlåner deres værker til museer og kunsthaller, virker efter hensigten. Det viser en ny undersøgelse, der har kortlagt de 148 institutioner, der er omfattet af ordningen. 

Af Julie Elmhøj

Når en dansk kunstner udlåner et værk til et statsstøttet museum og kunsthal i Danmark, skal den såkaldte visningsvederlagsordning sikre, at kunstneren får betaling for at udlåne sit værk. Samtidig skal ordningen sikre, at museerne og kunsthallerne kan få deres udgifter for betaling af lån af værker refunderet hos staten. Og kunstnerne får rent faktisk betaling for at udlåne deres værker. Det viser en ny undersøgelse, som Billedkunstnernes Forbund står bag. Den konkluderer, at danske kunstnere med enkelte undtagelser har fået betaling for de værker, de har udlånt til en af de i alt 148 institutioner, der er omfattet af visningsvederlagsordningen, i årene 2015-2017. 

Undersøgelsens resultater glæder formand for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer:  

“Vi er i Billedkunsternes Forbund meget opmærksomme på, at kunstnere får betaling for at udlåne deres værker, og derfor er jeg selvfølgelig glad for, at det ikke kun er en ordning, der virker på papiret, men også i praksis. Vi oplever desværre ofte i vores branche, at kunstnerne ikke får den betaling, som de burde, og derfor er det positivt, at netop visningsvederlagsordningen lever op til det, den er sat i verden for, nemlig at sikre, at kunsterne får betaling for at udstille deres værker til glæde for offentligheden.”

Også Anette Østerby, der er enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen, er tilfreds med undersøgelsens resultater: 

“Ordningen blev i sin tid skabt af Kulturministeriet for at give kunstnerne bedre vilkår, når de udstiller. Det glæder mig meget, at BKFs undersøgelse viser, at ordningen fungerer og at såvel kunstnere, som udstillingssteder kender til rettigheder og forpligtelser. Og skulle det vise sig, at der er nogen, der oplever, at ordningen ikke fungerer optimalt, så vil vi i Slots- og Kulturstyrelsen være meget lydhøre over for det,” siger hun. 

Minimumsgrænser for værkets værdi 

Visningsvederlagsordningen fungerer på den måde, at udstillingsstedet og den enkelte kunstner bliver enige om, hvilken værdi det eller de udlånte værker har. Herefter beregnes vederlaget, som udstillingsstedet, senest 14 dage efter at udstillingsstedet har taget udstillingen af plakaten, skal udbetale til kunstneren. For at undgå, at enkelte værker lægger beslag på en stor del af midlerne, er der fastsat en minimumsgrænse for både værkets værdi og udstillingsperioden. Kulturministeriet afsætter årligt 3,4 mio kroner på finansloven til ordningen, og alle institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, samt de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder er omfattet af ordningen. Det betyder også, at undersøgelsen, som Billedkunstnernes Forbund står bag, har omfattet alle de 148 institutioner, der er omfattet af ordningen. Undersøgelsen viser, at omtrent halvdelen af alle statsinstitutioner og statsstøttede institutioner i perioden 2015-2017 har arrangeret en eller flere kunstudstillinger af nulevende, danske kunstnere, og den konkluderer samlet set, at visningsvederlagsordningen er godt integreret i den danske kunstbranche. 

“Undersøgelsens konklusioner viser, at institutionerne, udstillingsstederne og stort set hele resten af branchen er bekendt med ordningen. Generelt er man også bevidst om, hvilke kunstværker der er omfattet at ordningen og hvilke kunstnerne, der skal betales visningsvederlag til. Det har stor betydning for kunstnerne, og derfor er det rigtig positivt, at ordningen er kendt i branchen” siger formand for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer.  

Samtidig viser undersøgelsen, at to ud af de 148 institutioner og udstillingssteder, ikke har været opmærksomme på ordningen. Derudover har seks institutioner ikke fået ansøgt om refusion i tide, og derfor er de gået glip af de penge, som de allerede har betalt til kunstnerne som tak for lån af deres værker. Og endelig har to udstillingssteder misforstået grundlaget for ordningen, hvilket betyder, at de ikke har betalt visningsvederlag til kunstnerne. 

Billedkunstnernes Forbund har været i kontakt med de pågældende steder, der oplyser, at de fremover vil være opmærksomme på ordningen. 

“Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, om reglerne bliver overholdt, så kunstnerne får den betaling, de har krav på. Derfor har vi også været i kontakt med de få steder, der af den ene eller anden grund ikke har givet kunstnerne betaling eller søgt om refusion for at sikre, at der forhåbentligt ikke sker flere fejl i fremtiden,” siger Nis Rømer. 

Visningsvederlagsordningen omhandler:
•Udstillinger med nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk hovedvirke i Danmark.
•Udstillinger arrangeret af institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Endvidere gælder ordningen udstillinger arrangeret af Statens Kunstfond i udlandet.
•Alene udstilling af originalværker, der ikke er afhændet til tredjemand. Originalværker inkluderer også temporære og stedsspecifikke værker som performance, digital kunst mv., samt unika kunsthåndværk og unika design (masseproduceret design er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse).
Kilde: Statens Kunstfond