Færøerne indfører kunstnerløn

12.01.18 | Nyheder

Færøske kunstnere får nu mulighed for at blive tildelt en fast, månedlig indtægt i op til ni år. Kunstnerlønnen gives årligt tre kunstnere og svarer til en almindelig lærerløn. Stort fremskridt at politikerne anerkender professionelle kunstneres arbejde som noget, der er økonomisk værdifuldt, lyder det fra Det Færøske Kunstnerråd.

På Færøerne sker der afgørende forandringer i holdningen til kunstneres arbejde:  I en ny bekendtgørelse om Færøernes Kultur- og Kunstfond, som blev forhandlet på plads før jul, er begrebet kunstnerløn blevet indført.
Det fortæller Marita S. Dalsgaard, forperson for Det Færøske Kunstnerråd, som kalder ændringen ’banebrydende’:

“Det er et stort ideologisk skridt fremad, at politikerne nu anerkender kunstneres arbejde som noget værdifuldt, der bør honoreres økonomisk,” siger hun.
“Samtidig italesætter man for første gang, at kunstneres faglighed bygger på uddannelse og meritter, og at der derfor skal skelnes mellem anerkendte kunstnere og amatører, når der uddeles offentlige midler til kunst og kultur,” siger hun.
Kunstnerlønnen tildeles tre kunstnere om året i op til tre år ad gangen. Den udgør ca. 26.000 kr. om måneden, svarende til en almindelig lærerløn på Færøerne. Pengene til ordningen, ca. 1 mio. kr. årligt, er nye midler, som det færøske selvstyre har prioriteret at bruge til formålet.

Nye kulturpolitiske toner
Der er tale om en saltvandsindsprøjtning, som kan vitalisere Færøernes professionelle kunstliv, siger Marita S. Dalsgaard om ordningen, der retter sig mod kunstnere indenfor alle kunstarter og i alle faser af arbejdslivet: Nyuddannede, etablerede og ældre.

Tildelingskriterierne hviler alene på en vurdering af kunstnerisk kvalitet, baseret på ansøgerens meritter. Og det er nyt, fortæller hun:

“Tidligere skelnede Den Færøske Kulturfond ikke mellem professionelle, anerkendte kunstnere og amatører. Der er gennem årene blevet tildelt store offentlige beløb til hobbykunstnere, mens anerkendte kunstnere har fået stadig sværere ved at opretholde kunsten som levevej her på Færøerne. Det misforhold bliver der lavet om på nu. Kunstnerlønnen kan kun tildeles professionelle, anerkendte kunstnere.”

Kunstfaglighed anerkendes
Med den nye ordning om kunstnerløn omorganiseres Den Færøske Kultur- og Kunstfond, så fonden får kunstfaglige udvalg bestående af professionelle kunstnere, svarende til dem, Statens Kunstfond har i Danmark. Det bliver disse kunstfaglige udvalg, der tildeler kunstnerlønnen efter ansøgning.

“Det er et afgørende nybrud i forhold til tidligere tiders kulturpolitik på Færøerne, at man nu anerkender behovet for en kunstfagligt funderet kunststøtte, baseret på professionelle kunstneres ekspertise,” siger Marita S. Dalsgaard.

Hun håber, at indførslen af kunstnerløn i sidste ende vil betyde at flere – også unge, nyuddannede – kunstnere vælger at blive boende og skabe deres kunst på Færøerne.

“Desværre har vi de seneste år set, at flere og flere unge kunstnere fraflytter Færøerne, fordi vilkårene for at få et kunstnerisk arbejdsliv til at hænge sammen har været for dårlige. Forhåbentlig kan den udvikling vendes med indførslen af kunstnerløn. For den nye ordning vil ikke kun få betydning for dem, der modtager ydelsen. Den er også et stærkt politisk signal fra højeste sted om, at kunstnere udfører et stykke arbejde, som skal honoreres. Også i et forholdsvis lille samfund som det færøske,” siger Marita S. Dalsgaard.

Læs mere på Det Færøske Kunstnerråds webside: www.lisa.fo

Øverst: Det grafiske værksted Steinprent i Thorshavn er en vigtig del af det færøske kunstliv, som med sin stærke faglige ekspertise tiltrækker kunstnere fra hele verden til Færøerne. Foto: Steinprent.