Kunstpolitik i Sverige og Norge viser vej

05.01.18 | Nyheder

Danske politikere har gode grunde til at lade sig inspirerede af deres kolleger i Sverige og Norge, når det gælder prioriteringen af kunst- og kulturpolitik. Det mener Billedkunstnernes Forbund (BKF).

“Politikerne i vores nabolande ved, hvor vigtigt et stærkt og velfungerende kunstliv er for hele samfundet. Samme prioritering ser vi desværre ikke herhjemme, hvor kultur fylder meget lidt i regeringens finanslov for 2018 – og kunsten ikke nævnes med et ord,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

BKF’s formand indleder i januar en møderække med Folketingets kulturpolitiske ordførere og med kulturminister Mette Bock (LA). Her vil han drøfte, hvordan man politisk kan skabe bedre rammer for billedkunsten herhjemme.

Store forskelle i Norden
I det nye år indleder BKF også en ny dialog med søsterorganisationer i Norge og Sverige, hvor der er tradition for at føre en mere ambitiøs kulturpolitik end Danmark:

I Sverige afsatte politikerne kort før jul 75 mio. kr. til billedkunstnerisk produktion og til at styrke kunstnernes arbejdsvilkår.

I Norge afblæste regeringen tidligere varslede nedskæringer i kunstlivet, for i stedet at øge midlerne til bl.a. kunstneres arbejdslegater og til internationalt samarbejde på kulturområdet.

I alt øger Sverige de statslige kulturbevillinger med hele 745 mio. kr. i 2018, mens de statslige bevillinger på kulturområdet i Norge er mere end dobbelt så høje som i Danmark. Herhjemme råder Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst f.eks. over et beløb på langt under halvdelen af det, som den tilsvarende norske kunstfond har at gøre godt med.

Forskellene i kunst- og kulturpolitikken mellem Sverige, Norge og Danmark behandles i en stor artikel i webmagasinet Kunstkritikk, hvor BKF’s formand Nis Rømer bl.a. siger:

“Den politiske melding pt. er desværre, at der ikke er flere ressourcer til kulturen samlet set. Men vi har en fin dialog med politikerne. Når vi mødes med dem, vil vi drøfte de muligheder, vi ser for at styrke billedkunstneres vilkår, f.eks. på efteruddannelsesområdet.”

Læs mere om Sveriges nye satsning på kunsten hos BKF’s søsterorganisation Konstnärernes Riksförbund her…

Læs mere om Norges Kunstnernettverket, der består af 20 kunstnerorganisationer med i alt 29.000 medlemmer, her…

Øverst: #Kunstneroppropet var en fælles aktion 26. oktober 2017, hvor en lang række norske kunstnerorganisationer demonstrerede for bl.a. en reform af de statslige kunstnerstipendier, en styrkelse af Norsk Kulturfond og bedre vilkår for internationalt kultursamarbejde – mærkesager, der efterfølgende er imødekommet på Norges statsbudget for 2018.
Foto: Scanpix.