Årets arbejdslegater fra Statens Kunstfond uddelt

26.04.18 | Nyheder

230 billedkunstnere har nu fået arbejdsro i kortere eller længere tid takket være et arbejdslegat fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der netop har offentliggjort oversigten over samtlige modtagere 2018.

I alt ansøgte 942 billedkunstnere i år om et legat, og Legatudvalget for Billedkunst valgte at imødekomme 230, svarende til cirka en fjerdel af ansøgerne.

Legaterne uddeles enten som treårige arbejdslegater på 855.000 kr. eller som arbejdslegater på mellem 50.000 og 150.000 kroner.

Færre midler til rådighed
Sammenlagt er der i år uddelt legater for 16.545.000 kr. Det er et fald på næsten 900.000 kr. i forhold til sidste år, hvor der blev uddelt legater for 17.442.500 kr.

Derfor er der i år også lidt færre legatmodtagere end sidste år, hvor 254 fik tildelt et legat.

At midlerne er blevet færre skyldes den besparelse på 2 procent, som Statens Kunstfond ligesom andre statslige institutioner er blevet pålagt.

Fire får treårige legater
Ud af de mange ansøgere har Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst uddelt fire af de eftertragtede treårige arbejdslegater på hver 855.000 kr.

De fire modtagere af treårige arbejdslegater er:

Kirsten Astrup, Camilla Berner, Lea Guldditte Hestelund og Simon Starling.

Læs de fulde begrundelser for årets tildelinger af treårige arbejdslegater her…

Om Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst
Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater én gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Derudover står udvalget for præmiering af værker/udstillinger og indkøb af kunst til staten.

Udvalget består i perioden 2016-2019 af Søren Taaning (formand), Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jakob Fabricius og Mikkel Carl.

Øverst: Theis Wendt ‘Render’, 2017. Ingeniørhøjskolen Navitas. Theis Wendt er en af årets modtagere af Statens Kunstfonds billedkunstneriske arbejdslegater. Foto: Katrine Møbius.