Vi låner hinandens øjne at se med

24.04.18 | Nyheder

I BKF’s nye medlemstilbud ’Værkstedssamtaler’ deler kunstnere erfaringer om de arbejdsprocesser, mange ellers er alene om. Fordi fokuseret faglig dialog med en kollega kan åbne nye veje og få én til at se sit værk eller projekt med nye øjne.

”Det kan være grænseoverskridende at invitere kolleger, man ikke kender, ind på værkstedet midt i en arbejdsproces. Men det kan flytte noget, nye veje kan banes – fordi man selv bevæger sig.”

Sådan siger billedkunstner Bodil Sohn, der er en af paneldeltagerne i BKF’s nye medlemstilbud Værkstedssamtaler. Sammen med ca. 40 kolleger i BKF’s Værkstedspanel tilbyder hun faglig sparring til kunstnere, der f.eks. vil afprøve idéer til en kommende udstilling, et værk eller projekt – eller som står midt en installations- og ophængningsfase.

Se alle sparringspartnerne i BKF’s store værkstedssamtale-panel her…

Selv oplever Bodil Sohn, at kollegial sparring har en vigtig rolle i kunstnerlivet:
”Vi låner hinanden øjne at se med – får mulighed for at dele andres synsvinkel på det, vi ser og oplever. Og vi skaber et sprog omkring det. Vi kan også dele overvejelser om det praktiske og håndværksmæssige. Men måske allervigtigst: Vi deler erfaringer, som handler om selve arbejdsprocessen; det at turde tro på, at der kommer et resultat, når man går ind i arbejdsprocessen, og at værket lander ordentligt.”

Bodil Sohn (f. 1955) arbejder i to parallelle spor: Dels i samarbejdet HUMAN SITES med billedkunstner Else Ploug Isaksen, dels i egen praksis med maleri og fotografi.

”Ofte går vi kunstnere på vores værksted helt alene. Vi får en indforståethed over for det, vi arbejder med. Derfor kan det at invitere en kollega – som man måske ikke kender – ind på værkstedet gøre, at man selv ser på det, man laver, med nye øjne. En dialog kan sætte uventede nye tanker i gang.”

Hvad tror du, man skal tænke på, når man vælger en samtalepartner i BKF’s Værkstedssamtaler? Skal man arbejde i nogenlunde samme kunstneriske felt, eller kan man ligeså godt vælge en samtalepartner, der kunstnerisk udforsker helt andre områder, end man selv gør?

”Det afhænger af, hvad man ønsker at få ud af værkstedssamtalen: Det kan være praktiske erfaringer, man efterspørger – så skal man selvfølgelig vælge en kunstner, som arbejder i samme felt, som man selv gør. Men hvis det handler om arbejdsproces eller idéudvikling, tror jeg, man skal vælge efter sin mavefornemmelse: Hvem har jeg lyst til at invitere indenfor i værkstedet? Den menneskelige dialog er vigtig.”

Bodil Sohn har 15 års erfaring i at skabe fælles værker i et tæt kunstnerisk samarbejde med en kollega og føler, det er meget givende at skabe noget sammen.

“Personligt synes jeg, at det kunne være spændende med en Værkstedssamtale om de muligheder, der ligger i de kunstneriske samarbejder. Men der er rigtig mange spændende kunstnere og personer i BKF’s Værkstedspanel, som jeg selv kunne have lyst til at få besøg af på mit værksted!” siger hun.

Erfaring med bæredygtigt kunstnerliv
Kunstneriske samarbejder og faglig dialog er også vigtig for en anden af de medvirkende i Værkstedspanelet, billedkunstner Mikkel Larris (f. 1970):

”Jeg sagde ja til at deltage som sparringspartner i BKF’s værkstedssamtaler, fordi jeg tror, det kan være en god idé for mange at få mulighed for at tale med en kollega, som har været i kunstlivet et stykke tid. Og som har erfaringer med at få arbejdslivet til at hænge sammen, både kunstnerisk og økonomisk. Jeg var selv ret famlende i starten som ung og nyuddannet og kunne godt have brugt sådan nogle samtaler med erfarne kolleger,” siger han.

”I BKF’s værkstedssamtaler er fokus på konstruktive, faglige råd, ikke på ros eller brok, sådan som det måske ofte er med kolleger, man er venner med, og hvis arbejde man har fulgt i mange år. At tale med en kunstner, der kan se det hele lidt udefra, tror jeg er rigtigt brugbart.”

For Mikkel Larris har løsningen på kunstnerøkonomiens usikkerhed været at finde et lønjob, som han passer ved siden af sin kunstneriske praksis.

”I dag arbejder jeg som grafiker sideløbende med, at jeg arbejder som billedkunstner. Jeg har ikke fokuseret så meget på at udstille på etablerede gallerier og kunstinstitutioner, men har i stedet brugt mine kræfter på sammen med andre kunstnere selv at skabe de kunstneriske muligheder, vi ønskede os. F.eks. har jeg været engageret i kunstnerdrevne udstillingssteder, kunstprojekter og festivaler i Odense og på Fyn. Jeg har også siddet i Odense Kommunes Billedkunstråd en årrække.”

”Det, jeg nok især kan bruges til at sparre om, er det konkrete, praktiske arbejde med at komme ud og vise kunsten. Hvordan man arrangerer, kuraterer og driver udstillinger, projekter og udstillingssteder. Og hvordan man fastholder og udvikler gode faglige samarbejde med sine kolleger i kunstnergrupper. Det kan være svært at fastholde sig selv og sine egne kunstneriske prioriteter, når man arbejdet tæt sammen med andre. Dér har jeg gjort mig nogen erfaringer og tilegnet mig noget viden, som forhåbentlig kan komme andre til gavn.”

Mikkel Larris (f. 1970) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (1997). Larris er aktiv i gruppen Qwerty som laver performative installationer, som f.eks. en begravelsesforretning, hvor besøgende kan forberede sig på deres egen begravelse. (Se mere www.tifinger.dk). Selv arbejder Larris ofte med tegninger men også med elektroniske medie, og ofte med en form for system eller serialitet. Derudover har han arrangeret forskellige typer af udstillinger, som f.eks. art & science udstillinger på SDU. I januar i år åbnede han sammen med billedkunstner Vivi Christensen M100, et nyt udstillingssted for samtidskunst i den fynske hovedstad. Se mere: http://m100.dk, www.mikkellarris.dk

Bodil Sohn (f. 1955) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi (1985) Hendes praksis udfolder sig i to parallelle spor, som gensidigt stimulerer og udvikler hinanden. I samarbejdet HUMAN SITES sohn+isaksen (2003-) med Else Ploug Isaksen har de to fotograferende billedkunstnere udviklet udstillingsprojekter med udgangspunkt i steder, hvor der har ‘været nogen’ og hvor ‘noget er foregået’. I egen praksis arbejder Bodil Sohn i maleri og fotografi med gentagelser og variationer i serielle billedforløb i stor og lille skala. Se mere: www.humansites.dk, www.bodilsohn.dk