Afgående rektor: Hårdt at gå på presset uddannelse

01.06.21 | Nyheder

Af Miriam Katz, Fagbladet Billedkunstneren

Det Fynske Kunstakademis afgående rektor Lars Bent Petersen får i juni-udgaven af fagbladet Billedkunstneren kritik fra to afgangselever for bl.a. uklar kommunikation, nedprioritering af akademiets internationale profil og manglende studenterdemokrati.

Lignende kritikpunkter blev i april fremsat af to andre studerende i Dagbladet Information i forbindelse med Lars Bent Petersens udnævnelse til rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Og Lars Bent Petersen forstår dele af kritikken, siger han til Billedkunstneren:

”Helt overordnet har jeg stor forståelse for flere af kritikpunkterne og for de frustrationer, som de studerende fortæller om. Mange af de ændringer, de har oplevet, er udløbere og konsekvenser af et kommunalt politisk ønske om at sammenlægge akademiet med Syddansk Universitet tilbage i 2015. Og der er ingen tvivl om, at der er hårdt at være studerende på en uddannelse, der er under konstant pres og omstrukturering,” siger han.

Hold on tight. Afgangsudstilling 2021, Det Fynske Kunstakademi. Kurateret af Marie Thams. FOTO Malle Madsen.

— Hvordan forholder du dig til, at nogle studerende oplever, at de ikke er blevet informeret, hørt og inddraget tilstrækkeligt i processen omkring flytningen?

”Beslutningen om at flytte akademiet fra Brandts var en kommunalpolitisk beslutning, som vi ikke rigtigt havde nogen indflydelse på. Så jeg tror godt, jeg umiddelbart forstår deres oplevelse, for sådan, tror jeg, vi alle oplevede det. Når det er sagt, er jeg faktisk virkelig glad og taknemmelig for, at akademiet flyttede til Jernbanegade, når nu det ikke kunne være anderledes. Ikke at der ikke er negative sider ved det, men jeg synes stadig, de positive sider mere end opvejer de negative.”

— Hvad tænker du, når du hører, at nogle studerende oplever, at virkeligheden på uddannelsen ikke levede op til forventningen om et akademi med international profil og flad struktur?

”Forventningsafstemning er vigtigt. Men det er svært at svare på, hvordan andres forventninger er, og det gælder både mht. profil og struktur. Det er rigtigt, at engelsk ikke længere er det primære undervisningssprog. Men jeg ved ikke, om det at være international udelukkende er et spørgsmål om undervisningssprog. Så om akademiet er mindre internationalt orienteret i dag end tidligere, ved jeg ikke. Vi har i dag en underviser, der bosat i Østrig, en på Sjælland og en der er bosat lokalt. Det er en kombination, jeg personligt er glad for. Det giver nogle forskellige perspektiver, som både er internationale og lokale, og det, synes jeg, er vigtigt.”

— Hvad tænker du om disse studerendes oplevelse af, at det har været nødvendigt at tage på udveksling til andre kunstakademier for at få tilstrækkelig faglige input og praktiske muligheder?

”Bortset fra, at jeg selvfølgelig ikke er glad for høre, at de synes, det har været nødvendigt, synes jeg faktisk, at alle studerende burde tage på udveksling og meget gerne internationalt, for lige præcis at møde andre diskurser og kunstneriske muligheder. Men akademiet er en lille institution, og jeg tror aldrig, vi kommer at til at kunne dække alle samtidskunstens myriader af muligheder og diskurser. Derfor har det også i mange år været en tradition på Det Fynske at tage på udveksling.”

— Hvad siger du til den del af afgangselevernes kritik, der går på, at DFK i sin ansættelsespraksis bekræfter et billede af, at Det Kgl. Danske Kunstakademi er det ’rigtige’ akademi, der uddanner de ’rigtige’ kunstnere?

”Vi ansætter de bedst kvalificere på baggrund af de ansøgere, der er til de stillinger, vi har. Og der er altid er studenterrepræsentanter i ansættelsesudvalgene. Den ene af de tre fastansatte lektorer vi har lige nu, er ansat efter at vedkommende på baggrund af et open call blandt de studerende havde et års vikariat forrige år. Men vi har faktisk en hel del gæsteundervisere, der ikke er uddannede i København. Vi har f.eks. lige haft workshops med Jens Settergren og Johannes Sivertsen. Jens er uddannet på Det Jyske og Johannes er uddannet her på Fyn,” siger Lars Bent Petersen.

Rektor skabte tiltrængt ro
Ikke alle studerende ved Det Fynske Kunstakademi er kritiske over for Lars Bent Petersen. Anna Elisabeth Dupont Hansen har indtil for nylig siddet i akademiets bestyrelse som en af to studenterrepræsentanter. Og hun mener, man kan takke Lars Bent Petersen for, at Det Fynske Kunstakademi fortsat eksisterer, eftersom det var lukningstruet, da han overtog stillingen.

”I mine øjne har Lars Bent Petersen løftet en tung opgave som rektor. Men det er klart, at energien kun kan bruges et sted ad gangen, og at de studerende på nogle måder har betalt prisen, fordi det primære fokus har ligget på de ydre omstændigheder,” siger hun.

Hun mener snarere, at kritikken bør rettes længere op i systemet – ikke mod Lars Bent Petersen som rektor. Modsat synes hun, at han har skabt en ”tiltrængt ro” om Det Fynske Kunstakademi.

Øverst: Lars Bent Petersen, afgående rektor for Det Fynske Kunstakademi, nyudnævnt rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi. Foto: Morten Albek.