Det Fynske Kunstakademi har brug for egne visioner

01.06.21 | Nyheder

Af Rasmus Stochflet Nielsen, Fagbladet Billedkunstneren

Da 28-årige Signe Rohardt Lund i sin tid skulle vælge, hvor hun ville formes som billedkunstner, stod hun nærmest med kufferterne pakket og var på vej til udlandet. Men eftersom hun er vokset op uden forbindelser til kunstverdenen og ikke følte, at hun kendte til dens koder, besluttede hun sig for at lære dem i den kontekst, hun forestillede sig at skulle begå sig i på den anden side af uddannelsen: Danmark.

Samtidig ønskede hun at blive formet af et internationalt udsyn, så hun søgte mod Odense, hvor Det Fynske Kunstakademi profilerede sig på at have en international profil. Men et år inde i studieforløbet droppede akademiet engelsk som officielt undervisningssprog. Det ærgrer hende:

”En af de væsentlige årsager til, at jeg valgte Det Fynske Kunstakademi, var, at jeg havde forventet at få et væsentligt forbedret engelsk at diskutere kunst på. Mit engelske har selvfølgelig udviklet sig, men ikke på samme intensive vis, som hvis vi havde haft fem års undervisning på engelsk,” siger hun.

Beslutningen om at afskaffe engelsk som undervisningssprog blev truffet af akademiets bestyrelse for at sikre akademiet mod en forestående lukning, men Signe Rohardt Lund tror ikke, at det er en beslutning, der vil gavne akademiet i det lange løb. I de årgange, der fulgte hendes, oplevede hun, at diversiteten svandt ind, da færre studerende af udenlandsk oprindelse søgte mod Odense.

Signe Rohardt Lund: Let’s Go For a Joyride. FOTO Malle Madsen / Det Fynske Kunstakademi

Ligeværdig uddannelse med egen profil?
I hendes optik risikerer akademiet at tabe, hvad der hidtil har gjort stedet unikt: Den internationale profil og den flade struktur. Kvaliteter, der skabte en dynamisk og mangfoldig uddannelse, hvor de studerendes varierende baggrunde og måder at anskue verden på skabte en fælles, inspirerende idébank.

”Da jeg i sin tid skulle vælge, hvor jeg gerne ville uddanne mig, blev Det Fynske Kunstakademi omtalt som et sted med visioner, der gjorde, at det stak ud. Men i dag oplever jeg ikke, at akademiet har en profil om at ville noget anderledes. Og uden det er Det Fynske Kunstakademi på vej til at blive en mindre bemidlet udgave af Det Kgl. Danske Kunstakademi. Jeg synes, dets berettigelse er svækket,” siger hun.

Signe Rohardt Lund mener, at skolen er med til at bekræfte et billede i den danske kunstverden af, at Det Kgl. Danske Kunstakademi er den ’rigtige’ kunstskole, der uddanner de ’rigtige’ kunstnere, bl.a. fordi samtlige undervisere, der pt er tilknyttet Det Fynske Kunstakademi, er uddannet i hovedstaden. Og hun håber for akademiets fremtid, at stedets næste rektor bringer de progressive visioner tilbage. Visionerne skal ikke nødvendigvis være de samme som tidligere, men bør række ud over ønsket om institutionens blotte overlevelse, understreger hun.

På udveksling for praktisk erfaring
Selv har hun i løbet af sit uddannelsesforløb været på udveksling til netop akademiet i København. Hun ønskede at prøve tilværelsen på en uddannelse, hvor al praktisk erfaring og dygtiggørelse ikke krævede, at hun søgte værkstedsfaciliteter uden for skolens matrikel. Eller at hun skulle betale af egen lomme for at få adgang til materialer, maskiner og redskaber. I tiden på  billedkunstskolerne på Kgs. Nytorv udnyttede hun derfor alle mulighederne for praktisk værkstedsarbejde. Muligheder, som hun mener, gør, at studerende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi reelt er foran på point, når det gælder kunstneriske håndværksteknikker.

Læs også: Afgående rektor Lars Bent Petersen svarer på de studerendes kritik…

Til gengæld holdt hun sig uden for skolepolitik i den periode, hun fulgte undervisningen på kunstakademiet i København. I stedet fokuserede hun på sin kunstneriske udvikling og følte sig ikke for alvor påvirket af de konflikter, der bl.a. førte til rektor Kirsten Langkildes afgang, ekstern undersøgelse af kunstakademiets forhold og massiv mediebevågenhed. Pausen fra skolepolitik var tiltrængt, fortæller hun, fordi det skolepolitiske engagement havde taget en del overskud og fokus fra hendes arbejde med kunsten på akademiet i Odense.

Signe Rohardt Lund: Dolphins Swim so Fast It Hurts. FOTO Malle Madsen / Det Fynske Kunstakademi

Stærkt studiemiljø
Selvom Signe Rohardt Lund er kritisk overfor den afgående rektors ledelse og kommunikation, fortryder hun på ingen måde sin tid på Det Fynske Kunstakademi. Det er både lærerige, udviklende og gode år, der kulminerer, når hun sammen med sine fire medstuderende i disse uger viser værker på afgangsudstillingen. Særligt priser hun sig lykkelig for det stærke sammenhold blandt de studerende:

”På en lille uddannelse som Det Fynske Kunstakademi lærer alle hinanden at kende på tværs af årgangene. Det betyder, at man har langt flere frie og udviklende snakke på kryds og tværs af akademiet. Også nogle gange hårde snakke, hvor vi har været uenige politisk og holdningsmæssigt. Men det har ikke betydet, at vi ikke har kunne hygge os, snakke kunst eller tage til udstillinger sammen,” fortæller hun.

Uddannelse med faglig bredde
En anden vigtig kvalitet ved Det Fynske Kunstakademi er den løse struktur mellem de studerende og underviserne, mener Signe Rohardt Lundt. Hvor hun på Det Kgl. Kunstakademi var tilknyttet en enkelt professor, har hun på Det Fynske Kunstakademi haft frit valg mellem tre forskellige professorer/lektorer i kunstfaglige spørgsmål. Tre undervisere, som hun skiftevis kunne trække på alt efter, hvad hun følte, bedst kunne udfordre hende fagligt. Denne struktur har præget og inspireret hende bredt gennem uddannelsen.

”Men den største kredit for min læring vil jeg give mine medstuderende og studiemiljøet,” siger hun og tilføjer, at den ballast, hun får med, også i høj grad er resultat af egne initiativer. Som f.eks. det atelierfællesskab, hun har været med til at etablere, og de fondsansøgninger, hun har sendt ud i forbindelse med egne projekter. Nu glæder hun sig til at tage hul på arbejdslivet som kunstner:

“Jeg håber, at få medvind i mit kunstneriske virke. At jeg kan lykkes med at indgå i den danske og forhåbentlige også internationale kunstscene og samarbejde med en masse spændende mennesker.”

Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling 2021, hold on tight, er kurateret af Marie Thams og markerer slutningen på fem års kunstnerisk uddannelse med base i Odense. Udstillingen kan ses i Skulptursalen i den tidligere museumsbygning på Jernbanegade 13 frem til 26. juni.

SIGNE ROHARDT LUND, F. 1992
Bearbejder minder og fascinationer, hovedsageligt gennem skulpturer, der taler direkte til publikum. På afgangsudstillingen viser hun værkerne ’Dolphins Swim so Fast It Hurts’, en række digitale collager på et banner spændt op på stålrammer, og ’Let’s Go For a Joyride’, en installation bestående af en stålskulptur, to kalkede betonskulpturer samt en hel del oppustelige plasticbadevinger.