AiR Open Call: Rønnebæksholms Have 2024

11.12.23 | Opslagstavle

FællesRum residency program
Open Call – Fælles om Haven 2024

SixtyEight Art Institute samarbejder med Rønnebæksholm for andet år i træk om et Open Call møntet på to residency-ophold i 2024 (forår og efterår) med fokus på Rønnebæksholms Have som tematisk og fysisk ramme. Vi ser gerne, at to fagligheder; en billedkunstner og en skribent, går i dialog med hinandens praksis og derfor, at man søger i par. Det forventes på den måde, at den valgte kunstner og skribent vil bidrage til og deltage i arbejdet om og med den fælles have.

Haven på Rønnebæksholm er omdrejningspunkt for et fællesskab på tværs af generationer og blev opført i 2020 under corona epidemien, hvor den grønne natur synes at få mere opmærksomhed og plads i vores fælles bevidsthed, men Haven blev også opført som en aktivistisk respons på den forurenende globale tekstilindustri. I Pigmenthaven på Rønnebæksholm dyrkes og udvindes f.eks. planter fra nær og fjern, der historisk blev brugt til indfarvning. Udgangspunktet for Fælles om Haven 2024 er et ønske om kritisk at reflektere over, hvor forskellige planter og afgrøder kommer fra både geografisk og kulturelt set. Tanken med sådanne refleksioner er at øge vores fælles bevidsthed om relationen mellem mennesker og den omgivende natur for at skabe et større indblik i vores fælles fortid, nutid og fremtid.

Med dette open call ønsker vi, at residenterne f.eks. undersøger og synliggør historiske metoder som naturindfarvning og perspektiver herpå med afsæt i lokal bondekultur, kolonialisme og globaliseringen. I Havens Køkkenhave og Medicinhave dyrkes og findes fødevarer og urter fra nær og fjern. Hvilke historier har disse afgrøder, og hvordan kan man i praksis øge bevidstheden om planternes oprindelse?

Open Call’et giver mulighed for at byde ind med teori og praksis indenfor ovenstående ramme og har fokus på, hvordan der kan bidrages til og udvikles ny viden og praksis i haven. Overordnet er residency-opholdene tænkt som en undersøgelse af, hvordan haver på fornyet vis kan blive omdrejningspunkt for fællesskaber på tværs af alle levende arter. Et mål for Fælles om Haven er derfor også at skabe plads til research gennem fordybelse og nærvær.

***
Ramme og tidsperiode

Der er to perioder, hvor man kan bo på Rønnebæksholm.
Forårsperiode: 1.-31. maj 2024 og efterårsperiode: 1.-31. oktober 2024.

Hvis der er behov for researchdage udenfor residency-perioden, kan det aftales med Rønnebæksholm og er en del af residency-honoraret.

Som del af residency-opholdet forventes det også, at noget af den viden, der opbygges under forløbet, videreformidles skriftligt eller visuelt gennem SixtyEights online tidsskrift future/tense, hvor indhold fra 2023 residencier bliver udgivet i løbet af 2024.

Derudover vil indhold fra de forskellige residencies i 2023 og 2024 slutteligt blive samlet i en mere omfattende fysisk publikation, udgivet i samarbejde mellem Rønnebæksholm og SixtyEights forlag, RSS Press, hvor det også forventes, at man bidrager til publikationen.

De to residency-forløb samles til en Allehelgen event lørdag den 26. oktober 2024, hvor det forventes, at man deltager og bidrager med at udfolde sin research i form af workshop, fællesspisning, performance, oplæg eller andet.

Praktisk og honorar

Haven vil være et særligt studie- og ressourcemæssigt omdrejningspunkt under de to residency-perioder. I den tilhørende lejlighed i Rønnebæksholms hovedbygning er der tre soverum og en ellers almindeligt udstyret lejlighed med fælles toilet, bad og køkken samt opholdsstue og studieværelse. Der tilbydes et honorar på 25.000 kr. per person. Der dækkes i nogen grad rejse- (t/r) og materialeudgifter, der også kan understøtte offentlige events i Haven. Under residenciet er man selv ansvarlig for mad, hvor Havens afgrøder med fordel kan benyttes til dette formål.

***
I ansøgningen skal fremgå:

– kort beskrivelse eller CV om jer (max 1 side pr person)
– motiveret tekst for deltagelse i residenciet og hvilke måneder, du helst vil være til stede
– dokumentation af tidligere værker og projekter (billed-, lyd- eller videodokumentation)
– ansøgningen må også indtales eller optages som video (max 5 min)
– al materiale skal kunne vedhæftes en mail eller sendes via WeTransfer i tilgængelige filtyper som JPEG, PDF, word eller links til vimeo/youtube
– ansøgningen må godt være på engelsk. Det forventes dog at ansøgere (mindst den ene part) kan udtrykke sig mundtligt på dansk for at sikre et velfungerende samarbejde med Havens frivillige, som ofte er af ældre generation og dermed ikke forstår engelsk eller andre sprog.

Spørgsmål

Spørgsmål til årets Open Call vil blive besvaret på et webinar den 5. januar 2024. Tilmelding til dette mail Vibeke Kelding Hansen vibkha@naestved.dk. Man kan også indsende korte spørgsmål på forhånd til på vibkha@naestved.dk.

Deadline

Deadline for ansøgningerne er den 22. januar kl.12.00, 2024 og sendes også til vibkha@naestved.dk..

Hvem kan søge?

Kunstnere, forfattere og skribenter bosiddende i Danmark. Der må kun søges parvis.

Jury

Juryen består af det kunstfaglige team fra henholdsvis Rønnebæksholm: leder Lotte Juul Petersen, kurator Vibeke Kelding Hansen og haveansvarlig medarbejder Sara Gade og fra SixtyEight Art Institute: leder Christopher Sand-Iversen og kurator Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

 

Foto: Allehelgen, Rønnebæksholm, 2023. Foto: Julie Nymann