Akademiraadet lancerer æstetiske anbefalinger

16.05.18 | Nyheder

Danmark har brug for en æstetisk oprustning. Det mener Akademiraadet, der nu udgiver publikationen ‘Tyve anbefalinger til et skønnere Danmark’.

Den nye publikation præsenterer politikerne for en samling gode råd til, hvordan billedkunst og arkitektur kan spille en stærkere rolle i samfundet, end det er tilfældet i dag.

Akademiraadet, som er statens rådgiver i æstetiske spørgsmål, opfordrer bl.a. politikerne til at styrke billedkunst og arkitektur i folkeskolen, opgradere de kunstneriske uddannelser og til i højere grad at inddrage billedkunsten og arkitekturen overalt i samfundet.

Ligesom i Handlingsplan for billedkunsten, som Billedkunstnernes Forbund har formuleret, anbefaler Akademiraadet bl.a. at udvide det statslige kunstcirkulære, så det også omfatter kommuner og regioner, at opgradere de kunstneriske uddannelser, at flere kommuner formulerer kunstpolitikker og at billedkunst gøres til et obligatorisk fag i folkeskolen.

Desuden opfordrer Akademiraadet politikerne til et øget fokus på æstetisk tænkning i byudviklingen, landskabspolitikken og i design af infrastruktur. Det handler bl.a. om at:

 • Styrke sammenhængen mellem byer og landskab
 • Sikre at staten tager æstetisk stilling til det åbne land
 • Anerkende og værne om de danske kyster som Danmarks største landskabelige ressource
 • Gentænke landsbyernes struktur
 • Styrke eksperimenter og mangfoldighed i byudviklingen
 • Sikre at nyt byggeri forholde sig til sin kontekst
 • Se kvalitet i det offentlige byggeri som en investering i fællesskabet
 • Lade alle fremtidens energilandskaber være grønne
 • Prioritere skønhed og pauser i infastrukturen, f.eks. på motorveje, togspor og indfaldsveje
 • Øge borgernes frie adgang til naturen – også fredede områder
 • Sikre at staten går forrest med æstetisk udvikling af det offentlige digitale rum

“Vi ved fra utallige undersøgelser, at smukke omgivelser bliver udsat for mindre hærværk end grimme. Vi ved, at syge, der er i kontakt med naturen, bliver hurtigere raske end dem, der ikke er. Æstetik er også penge. Den smukkeste udsigt er som regel den  dyreste. Æstetik er derfor også en demokratisk kampplads,” lyder det fra Akademiraadet, der håber at publikationen ‘Tyve anbefalinger til et skønnere Danmark’, vil forny den offentlige samtale om “Det Skønne”.

“Vi skal have den bedste kunst, når staten investerer – for på den måde demokratiserer vi det æstetiske, og på den måde bliver kunsten tilgængelig for alle. Hvorfor skal de smukkeste ting være reserveret til de mest velhavende?” spørger Akademiraadet i publikationen, der kan hentes her…

Akademiraadet 2018 består af:

Arkitekterne
Jan Ammundsen
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Jens Bertelsen
Jan Christiansen
Erik Brandt Dam
Anne Maria Indrio

Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (formand)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning

Foto, øverst: Simon Høgsberg.