Anna Walther udstiller i BKF’s sekretariat

17.08.20 | Nyheder

“Jeg ser frem til at gå en tid i møde med mere fokus på at bryde med det dominerende eurocentriske kunstsyn. De sidste par år har jeg skabt flere værker, der omhandler hvidhed på den ene eller anden måde. Værket, jeg udstiller i BKF´s sekretariat, kan ses i den forlængelse.”

Det fortæller billedkunstner Anna Walther (f.1990), som frem til 5. oktober 2020 viser værket Testimonial Bag i BKF’s sekretariat. Det er et tæppe knyttet af kulturelt approprieret tøj, som Anna har fået doneret af andre hvide mennesker.

“Mange af mine værker indeholder et performativt element, og med værket her havde jeg udsendt et open call på sociale medier i foråret, hvor andre hvide mennesker kunne donere tøj, der approprierer en ikke-vestlig kultur. Værket er blevet til en slags fælles vidnesbyrd, hvor der i overdragelsen af tøjet til værket ligger et ønske om at bryde med et af de mange symboler, der findes på hvid overmagt og koloniserende adfærd. Det var et specielt værk at skulle lave under coronakrisen, da det inkluderede en del møder med folk, hvor overdragelsen af tøjet skulle ske på en forsvarlig måde.”

Anna Walther, “Testimonial Bag”, 2020, Approprieret tøj.

Første gang værket blev udstillet var på bjerget Kleiner Gleichberg i Tyskland til den årlige event Burial of the White Man, i år kurateret af Jeronim Horvat, som har taget dokumentationsbilledet, der også vises på udstillingen.

 

Anna Walther, Fotodokumentation fra den årlige event “Burial of the White Man”, 2020. Dokumentationsfoto af Jeronim Horvat. Inkjet print monteret på Dilite 3mm.

Kunst som et meme
Anna Walther er uddannet fra Royal Institute of Art, Stockholm, 2015-2016 og fra Det Fynske Kunstakademi i 2017 og har allerede udstillet meget.

Lige nu arbejder hun på et værk til skulptur bienalen Interdimensionale II på Gammelgaard, der er kurateret af Søren Hüttel og Søren Brøgger og åbner d. 11. september.

“Jeg har haft mange idéer til, hvad der skulle ske, men er endt med at arbejde på en idé om at lave et kunstværk, som kunne være et skulpturelt meme. Et meme er et internetfænomen, hvor f.eks. et billede kobles med et stykke tekst og ofte med humor, og så spredes via internettet. Jeg kan genkende min kunst i måden at kommunikere på i memes. Der er mange stemninger og strukturelle ting, som kan blive sagt meget simpelt, men samtidig være båret af humor og en masse referencer. Det giver energi, og det elsker jeg, når kunst gør.”

Ud i arbejdslivet som ung kunstner
Overgangen fra uddannelse til arbejdsliv har ikke været nem, fortæller hun:

“Jeg synes ikke, jeg blev rustet på min uddannelse til livet bagefter. Jeg føler ikke, der har været fokus på at give os studerende de kompetencer, der skal til for at kunne forstå, hvordan faget fungerer. Hverken strukturelt, hypotetisk eller i praksis. Det er ærgerligt, fordi vi risikerer, at mange unge dygtige kunstnere dropper ud af faget, enten på grund af usunde læringsmiljøer eller efterfølgende, fordi de ikke har værktøjerne til at kunne klare sig økonomisk og psykisk.”

For at styrke det faglige og kollegiale sammenhold har Anna startet to kritikklasser med en håndfuld jævnaldrende kollegaer.

“Én for praksis/værker og én om ansøgningsarbejde. Jeg tror på at skabe et trygt rum for kritik. Og at kritik udvikler én som kunstner, når den er ærlig og omsorgsfuld på samme tid. Jeg håber at se flere frie akademier/kunstskoler de kommende år. Skoler, hvor eleverne kan føle sig selvforsynende og kreative uden for institutionernes privilegier.”

En bæredygtig kunstscene
Anna Walther arbejder i spændingsfeltet mellem skulptur, tekst, udvidet maleri, tekstilarbejder og samarbejder. Og hun er optaget af bl.a. klimaforandringer, ejerskab, forbrugerisme, kropslige restriktioner/begrænsninger, relationen mellem den private og den offentlige sfære samt senest: Bæredygtighed på kunstscenen.

Sammen med billedkunstner Kirke Meng har Anna Walther derfor stiftet Center for Ny Nordisk Materialisme.

“Det er et længerevarende forsknings- og metodebåret kunstprojekt, hvor vi undersøger, hvordan vi kan skabe bæredygtighed i kunst på flere niveauer. Ikke kun de materialevalg vi gør os, eller hvor meget eller lidt vi producerer, men et kig på hele strukturen på kunstscenen og behovet for at blive ved med at udvikle mere bæredygtige arbejdsforhold. Vi kigger på, hvor materialerne kommer fra, om de er blevet høstet på en etisk forsvarlig vis? Men også på, hvordan man samarbejder. Hvem udfører projektet og hvordan inkluderes den indsats i ligningen? De informationer og metoder vi tilegner os i centret, håber vi kan komme andre kunstnere til gode, og at de har lyst til at implementere tankesættene i deres egne praksisser.

Du kan læse mere om Anna Walther her: www.annawalther.com

Instagram: annawalther1

BKF’s udstillingsordning for dimittender
Er led i forbundets Dimittendordning, der henvender sig til nyuddannede billedkunstnere fra danske og udenlandske kunstakademier.

Ordningen giver nyuddannede, der er medlemmer af BKF, en god indgang til arbejdslivet som kunstner.

Har du taget afgang inden for de seneste tre år, og vil du udstille hos os, have en mentor eller styrke dit netværk? Tjek BKF’s Dimittendordning her…