Få billedkunstnere har søgt midlertidig corona-ordning

24.08.20 | Nyheder

I alt 1.456 kunstnere på tværs af kunstarterne havde ved ansøgningsfristens udløb d. 8. august ansøgt Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst. Heraf var kun 203 billedkunstnere.

Det er færre, end Billedkunstnernes Forbund (BKF) havde håbet, fortæller BKF’s sekretariatsleder, jurist Klaus Pedersen:

“Det forholdsvis lave ansøgertal for billedkunstnerne skyldes dels, at mange billedkunstnere tjener mindre end de 10.000 kr. om måneden på deres kunst, som politikerne har sat som grænse for at kunne søge ordningen. Men mit indtryk er også, at mange billedkunstnere har haft problemer med at vurdere deres forventede indkomsttab,” siger han.

Mange af de medlemmer, der har kontaktet BKF for rådgivning i forbindelse med ansøgning til corona-hjælpepakkerne, har været i tvivl om, hvordan de skulle vurdere værdien af aflyste udstillinger og udeblevet værksalg.

“Kunstnerisk indkomst er jo ofte meget svingende fra år til år, og mange billedkunstnere har været usikre på, hvordan de skulle dokumentere deres indkomsttab. Desuden har hele processen med at sætte tal på sin egen økonomiske værdi været svær for mange kunstnere,” siger Klaus Pedersen.

Passer ikke i excell-ark
“Præcis hvor meget kunne ens værker være blevet solgt for? Overvurderer eller undervurderer jeg mig selv økonomisk? Den slags spørgsmål har mange af de kunstnere, der har kontaktet forbundet, kæmpet med. Det er svært og følsomt at sætte tal på sig selv, når alt det, man måske har arbejdet henimod i fire-fem år aflyses eller sættes på stand by og skal passes ind i et excell-ark,” siger han, der henover sommeren har rådet billedkunstnerne til at få ansøgningerne sendt afsted.

“Jeg tror desværre, at en del billedkunstnere har holdt sig tilbage. Det er synd, for de fleste af de medlemmer, jeg har rådgivet, har faktisk fået dækket de beløb, de har søgt om,” siger han.

Billedkunstnere i Kulturministeriets corona-ordning:

Af de 203 billedkunstnere, som har søgt om kompensation for tabt indtægt under coronakrisen i Kulturministeriets midlertidige ordning, har 139 foreløbigt fået tilsagn.

12 er stadig under behandling og 8 har fået afslag.

44 ansøgere har trukket deres ansøgning tilbage eller annulleret den, typisk fordi de i stedet har valgt at søge om kompensation i en af Erhvervsministeriets corona-ordninger for freelancere og selvstændige.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Foto øverst: Rezan Arab: The Crowd (udsnit), 2020. Fra udstillingen Catastrophe, kurateret i coronakrisens første uger af det kunstnerdrevne udstillingssted Office of Emergency og vist på udstillingsplatformens Facebookside…