BKF: Ateliersamtaler – løbende ansøgning

24.03.22 | Opslagstavle

Få faglig kollegial sparring på dit kunstneriske projekt

I en ateliersamtale er det kunsten, udstillingen og værket, der er i centrum og oftest vil samtalen typisk bruges i forbindelse med en kommende udstilling eller realisering af et andet kunstnerisk projekt.
 
Du bestemmer selv, hvori processen der ønskes sparring; det kan være til afprøvning af de første idéer, midt i processen eller i installations og ophængningsfasen.
 
Form og procedure
Forud for samtalen sender du BKF en motivation for, hvorfor du gerne vil have samtalen og hvad du gerne vil tale om. Heri ansøger du også om, hvem du ønsker som samtalepartner.
 
Herefter kontakter BKF din samtalepartner, hvorefter du selv står for den videre kontakt med vedkommende omkring mødetidspunkt og mødested.
 
En ateliersamtale er rammesat til ca. 3 timer. Du og din samtalepartner aftaler selv, hvordan I disponerer over de tre timer. De kan f.eks. fordeles sådan, at man afholder 1 samtale på 2 timer og derefter en opfølgende samtale (pr. skype/telefon/fysisk). Man kan også holde 1 samtale á 3 timer.
 
Bemærk venligst at du maksimalt kan komme til én ateliersamtale årligt.  Tilbuddet gælder ikke for studerende.
 
Honorering
BKF sørger for honoreringen af samtalepartneren, når samtalen er afsluttet. Honoraret er på 2.100 kr.
 
Som medlem betaler du 220 kr. for samtalen. Bemærk venligst at BKF ikke står for at dække eventuelle rejseomkostninger. Disse skal afholdes af dig selv.
 
Efter samtalen er du forpligtet til at skrive os en kort sammenfatning af hvad du fik ud af samtalen.
 

Praktiske informationer

 
Tid:
Samtalen varer maks. 3 timer.
 
Egenbetaling:
Aterliersamtalerne er et medlemstilbud og koster 200 kr. Eksklusiv evt. transportudgifter.
 
Tilmelding:
Tilmelding foretages via mail til kmfp@bkf.dk. Der kan ansøges løbende.

Panelet 2021-2023

Hovedstadsområdet

Agnete Bertram (f. 1983) arbejder med maleriet og de rum malerierne indgår i. Tilgangen til maleriet er ofte abstrakt og forholder sig til den kontekst værkerne skal præsenteres i. Blandt andet gennem de arkitektoniske rammer og lokationens historik. Udover arbejdet med en kontinuerlig nysgerrighed på maleriet, arbejder Agnete som iværksætter for kunsten. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem hendes engagement,  der gennem årene blandt andet har vist sig som daglig leder for Ringsted Galleriet, kurator på Minuit Vernissage og Grand Teatret eller som udvalgsforperson for billedkunst på Statens Værksteder for Kunst. 

Anu Ramdas (f. 1980) arbejder med fotografi, tegning, animationer, tekst, skulptur, video og lyd. Hendes kunstneriske praksis tager udgangspunkt i det fotografiske medie og den dobbelttydighed, det fotografiske sprog ofte fremsætter.

Tematisk er hun interesseret i kunstens potentiale til at åbne for transcendentale rum for åndelig, kropslig og/eller intellektuel resonans. Til dagligt underviser hun på laboratoriet for fotografi på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Hun har bl.a. udstillet på Galleri [format] i Malmø, Savvy Contemporary i Berlin og He Art Museum i Foshan, Kina.

www.anuramdas.com

Camilla Berner: Jeg interesserer mig for natursynet, vores forhold til naturen og hvorledes vi er forbundne med den. Jeg arbejder ofte ud fra en steds-kontekst-specifik situation i medierne fotografi, skulptur, installation og tekst samt til tider med performative greb i værkernes tilblivelse. Benytter arbejdsmetoder som trækker på naturvidenskabelig, botanisk og sociologisk tværfaglighed. 

www.camillaberner.dk

Instagram: camilla_berner

Foto: Helga Theilgaard

Camilla Nørgård er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Århus Universitet.

Kunst er en udveksling med verden og jeg arbejder stedsspecifikt og ofte – men ikke udelukkende -med projekter over lang tid i det offentlige rum. Jeg blander diverse metoder fra andre discipliner og  laver stedsspecifikke assemblage/collage strukturer knyttet til den historiske og materielle kontekst, for på den måde at se om jeg kan få åbnet stedet op. 

www.camillanorgard.net

www.instagram.com/camillanorgard/

Carina Zunino (f. 1974) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2002), og arbejder primært med fotografi, skulptur og kunst til offentlige rum. I sit arbejde undersøger Zunino hvordan rummet, tiden og erindringen tilsammen danner vores oplevelse af omgivelserne og indgangsvinkelen er som oftest landskabet og det offentlige rum.

Siden 2013 har Zunino samarbejdet med billedkunstner Lena Ignestam som hun har Zunino Ignestam Studio – art in public space sammen med.

Zunino har 10 års erfaring med undervisning i kreative processer med børn, unge og voksne.

www.zuninoignestam.com

Foto: Dianna Nillson

Charlotte Bagger Brandt er leder af Råderum. Hun har mangeårig erfaring som selvstændig aktør med speciale i kunst i det offentlige rum i et krydsfelt mellem arkitektur, byplanlægning og borgerinddragelse. Kontorets engagement ligger i at kunne skabe samarbejder på tværs af forskellige fag og arbejdsområder med fokus på at give kunsten og kunstneren bedst mulige betingelser indenfor en given ramme.

I arbejdet som rådgiver for kommuner, bygherrer og stat fungerer kontoret som kurator, facilitator og projektleder med stor vægt på at arbejde stedspecifikt med blik for såvel kunstens æstetiske rum og det givne steds fysiske og sociale rammer.

Råderum lægger vægt på en god proces for alle involverede, opdragsgiver, kunstner samt de efterfølgende brugere og ser kommunikation og formidling som essentielle elementer til at skabe lydhørhed og ejerskab til kunsten i det offentlige rum.

 www.raaderum.com

Eva Steen Christensen (f. 1969) er uddannet fra Chelsea College of Arts, London (1996) – hun arbejder med skulptur og tegning, og hun har stor erfaring med udsmykninger i det offentlige rum.

ESC var en del af SKULPTURI – kunstnerdrevet udstillingssted (2007-2012) og hun har siddet i Kunstfondens legatudvalg fra 2016-2019. 

Hun arbejder i et skulpturfelt, der henter betydninger både fra arkitekturen og fra kroppen. Fra et konceptuelt afsæt indlejres tegn og symboler i materialer og hun danner sammensatte virkeligheder, som trækker på både et historisk, psykologisk og feministisk tankegods.

Henrik Plenge Jakobsen er uddannet fra Det kongelige Danske Kunstakademi, Institut des Hautes Etudes en Art plastique, Paris og Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris og har været professor ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og Kunstakademiet i Oslo og har en praksis primært inden for det tredimensionelle område samt performance.

Henrik Plenge Jakobsen har erfaring indenfor skulptur, udsmykning, performance , kuratering og internationalt arbejde som billedkunstner.

www.henrikplengejakobsen.net

Kenneth A. Balfelt: Som kunstner involverer jeg mig i faktiske sociale kontekster, og igangsætter en ‘videnproduktion’, der tilbyder en alternativ tilgang, med f.eks. etik og empati, til andre udviklingsmetoder vi har i samfundet.

Specielle kompetencer: Kunst i det offentlige rum, sociale kunstprojekter, brugerinvolvering, samarbejde med kommuner og arkitekter, socialt udsatte.

www.kennethbalfelt.org 

Maria Gadegaard har siden 2013 været direktør på kunsthallen Gl. Holtegaard. Hun er mag. art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har desuden en MA i museumsstudier fra New York. I 2021 forventer hun at færdiggøre en MA i offentlig ledelse fra CBS. Maria Gadegaard har tidligere arbejdet som museumsinspektør og kurator på KØS og Kunsthal Charlottenborg , og har desuden været fuldmægtig og kunstfaglig medarbejder i Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen.

Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen

Nanna Gro Henningsen er billedkunstner og cand.mag i moderne kultur. Hun har været lektor i kunsthistorie og kunstteori på Det Jyske Kunstakademi og er tilknyttet som gæstelærer på Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor hun underviser i installation, skulptur og kunsthistorie. Hun arbejder aktuelt med kunstprojekter i the Syndicate of Creatures (tSoC).

Nanna Gro Henningsen arbejder med video, installation, digital grafik og tekstbaseret kunst. Hendes metode er en kombination af research og visuelt narrative virkemidler. Kendetegnende for hendes værker er en nytænkning og bearbejdning af historiske og politiske fortællinger om ulighed, migration, køn og klima, hvor de materielle og æstetiske virkemidler danner et selvstændigt visuelt og abstrakt sprog.

https://vimeo.com/415871290

Sjælland

Helle Brøns (f. 1973) er phd. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og mag.art. fra Århus Universitet. Siden 2015 inspektør på Sorø Kunstmuseum. 

Helle Brøns beskæftiger sig professionelt med alle aspekter af museumsarbejdet, herunder kuratering af særudstillinger med moderne kunst og samtidskunst, samlingsvaretagelse, fundraising samt tekstarbejde i form af formidlings- og skribentvirksomhed. 

 

Foto: Jens Peter Engedal

Line Kjær er kunsthistoriker og har siden 2016 været leder af Munkeruphus, der skaber udstillinger på tværs af kunst, arkitektur og design samt kunstprojekter og undervisningsforløb i naturen.

Medstifter af Umage.nu hvor hun fra 2010-2015 var rådgiver for bl.a. Statens Kunstfond, Bispebjerg Hospital, kommuner og assisterede kunstnere med formidling og fundraising. Stifter af udstillingsplatformen og kuratorfællesskabet Kontoret for undergrundsanliggender (2007-2015). Nytiltrådt bestyrelsesmedlem i SCENATET – Ensemble for kunst og musik.

www.munkeruphus.dk

Foto: Hans Bærholm

Lotte Juul Petersen er cand.mag i kunsthistorie, visuel kultur fra Københavns Universitet og cultural studies fra University of Leeds. Efter sin kandidat deltog hun i et kuratorisk program Nordic Baltic Curatorial Platform. Fra 2008-2019 var Lotte kurator ved Wysing Arts Centre, Cambridge, UK, hvor hun udviklede det kunstneriske program. I 2019 blev hun kunstnerisk leder af kunsthallen Rønnebæksholm i Næstved.  

Lotte beskæftiger sig professionelt med alle aspekter af kuratorisk og institutionelt arbejde, herunder udvikling af residency og kunstneriske programmer til offentligheden. Hun har en særlig interesse for at få kunsten ud i tværgående og performative formater og tænke kunsten ind i samfundsmæssige, fælleskabsdannende og inddragende rum til borgere i alle aldre. Hun har særlige kompetencer inden for ledelse af kunstinstitutioner, fundraising, kunstnerisk udvikling og research og formidling. 

www.roennebaeksholm.dk

Maiken Bent (f. 1980) er uddannet billedkunstner fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2000-2006). Hun arbejder ofte med skulptur, objekt og installationer, skabt i materialer, som ellers ikke nødvendigvis forbindes med kunst. Dette kan eksempelvis være skind, kæder, karabinhager, en palleløfter, designermøbler eller måske bøjer, kendt fra sejlsporten. Materialerne kendes typisk fra håndværksmæssige traditioner, eller det lokale byggemarked men er sammensat i så omhyggelige konstruktioner, at de leder tankerne hen på kroppen, fetich-objekter, sindstilstande og køn.  

Maiken Bent har udstillet bredt i ind og udland og har derudover erfaring med både udsmykningsopgaver og udstillingsvirksomhed. Hendes værker er repræsenteret i mange offentlige samlinger.

www.maikenbent.dk

Søren Martinsen: Jeg arbejder i forskellige medier hvoraf video og maleri er de fremtrædende, og jeg benytter ofte iscenesættelse af disse i en installation som skaber en totaloplevelse.

Igennem min kunst er jeg er interesseret i at beskrive komplekse sammenhænge imellem landskab og miljø, og hvordan vi opfatter og forstår vores omgivelser som kulturskabte billeder.

www.sorenmartinsen.com

Fyn

Eamon O’Kane (f. 1974) arbejder med maleri, installation, tegning, fotografi og video, oftest i relation til arkitektur og landskab. Eamon har haft soloshows i gallerier og museer i Europa og USA i over 20 år.

Han bor i Danmark og Norge og har siden 2011 været professor i billedkunst ved Kunstakademiet, Universitetet i Bergen.

www.eamonokane.com

Lene Burkard er cand.mag i kunsthistorie/engelsk fra Aarhus Universitet. Fra 1989 til 2015 museumsinspektør/kurator og ass.direktør på Kunsthallen Brandts. Har konciperet og kurateret mange udstillinger med internationale billedkunstnere – heraf en del med fokus på samtidskunst og kvindelige kunstnere.

Arbejdet som ekstern lektor i kunsthistorie på Det Fynske Kunstakademi fra 2018 til 2021. Er kunstfaglig rådgiver og katalogforfatter for Galleri DVG i Svendborg, og skriver på en bog om kuratering.

Har nogle kunstfaglige bestyrelsesposter, heriblandt en på Kunsthøjskolen på Ærø.  

Lisbeth Eugenie Christensens kunstneriske praksis omfatter tegning, maleri og udsmykning i det offentlige rum. Eugenie Christensens arbejde er repræsenteret på flere museer og i offentlige som private institutioner bl.a. Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet. Parallelt med sin værkstedpraksis har hun også kurateret en række udstillinger i ind- og udland. Senest den nordiske gruppeudstilling “Nature – Home and Workplace” som blev vist på Johannes Larsen Museet (DK,) Ljungbergmuseet (S) og Nuuk Kunstmuseum (GL.) 

Foruden dette har Lisbeth Eugenie Christensen også erfaring med formidling af kunst bl.a. i samarbejde med Kulturens Laboratorium og Åbne Skole i Region Sydjylland.

www.eugenie.dk

Foto: Agnete Schlichtkrull

Søren Assenholt er billedkunstner og formgiver. Centralt i Søren Assenholts praksis er træet og skismaet mellem hånd og maskine. Han er særligt interesseret i det moderne arbejdende menneskes arbejdsforhold, som han udforsker igennem skulptur, relief og installationer. Han arbejder ofte tværkunstnerisk med projekter, der undersøger kunst, krop og fortælling i arkitektur og landskab, og han udvikler også miljøer til leg og læring. Alle værker produceres på eget værksted, og han arbejder så vidt muligt bæredygtigt og lokalt.

Søren Assenholt er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og Städelschule i Frankfurt. Han er medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg 2018-2021 og har tidligere været formand for Statens Værksteder. Han har lang erfaring med undervisning, primært på Det Kgl. Danske Kunstakademis trælaboratorium.

Søren Assenholt arbejder desuden som kunstkonsulent på udsmykningsopgaver og har tidligere arbejdet for bl.a. John Kørner, Tal R, Ann Lislegaard, Peter Martensen, Lea Porsager og Joachim Köster. 

www.assenholt.dk

Jylland

Alexandra Jönsson er samtidskunstner og kulturorganisator (PhD Creative Media, Westminster University). Hun arbejder med selvorganisering, omsorg, og socialt engagerende kunstprojekter indenfor det offentlige rum, sundhedsvæsnet og digital kultur. Hun arbejder tværdisciplinært og inddrager performance, hverdagsartikler, tekstil, tryk, digitale og økonomiske redskaber. Efter en lang årrække med hjemstavn i London hvor hun har medlem af kunstnerkollektivet Body Recovery Unit (UK/NL), og ATF, har hun nu medstiftet Lím Collective i Aalborg, en samtidskunstplatform for kritiske og undersøgende samtidskunstpraksisser der berører sundhed, krop og ulighed i Nordjylland.

Bodil Johanne Monrad er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet og har arbejdet på Viborg Kunsthal siden 2009. Siden 2016 som leder af kunsthallen, hvor hun har haft fokus på at kuratere og præsentere et varieret program af dansk og international samtidskunst.

Ud over arbejdet på kunsthallen fungerer Bodil også som kunstkonsulent ved Viborg Kommune, og rådgiver bl.a. i forhold til offentlige udsmykninger i kommunen.

 

David Ramirez er født og opvokset i Colombia og har boet og arbejdet som kunstner i Danmark i 13 år.

Jeg arbejder primært med migrations relaterede emner og med udgangspunkt i min egen situation som indvandrer.

Mit foretrukne medie er maleri, men jeg udtrykker mig ofte igennem installation, skulptur, video og performance. Jeg er dybt fascineret af hverdags- og genbrugsmaterialer.

www.davidramirez.dk

Foto: Steffen T. Nielsen

Elle-Mie Ejdrup Hansen anvender ofte forskellige perspektiver og materialer som afsæt. Det kan være et historisk materiale, en kønspolitisk politisk optik eller naturen som rum. Men næsten uanset, hvad hun laver, står det at samarbejde centralt i hendes kunstneriske virke. Det kan være et samarbejde med andre kunstnere eller med kommuner, institutioner osv. Arbejdet kan manifestere sig som Linien Lyset i 1995 ned langs Vestkysten, hvor naturen spiller med. 

Andre gange har hun arbejdet med installationer og lys i naturen og i det offentlige rum og lavet en del udsmykningsopgaver i kirker og i det offentlige rum.   

Sluttelig kan det nævnes at Elle-Mie Ejdrup Hansen har erfaring fra en række udstillinger i ind og udland og har også haft flere poster i bestyrelser og kunstråd.

Foto: Catja Gaebel

Kate Skjerning er billedkunstner, uddannet på Designskolen i 1991. Hun arbejder primært med steds- og kontekstspecifikke værker og ofte med midlertidige, men store og omfattende værker, der aktiverer og giver perspektiver på natur, historie, og landskaber.

Derudover har hun arbejdet som kunstformidler på bl.a. Janus – Vestjyllands Kunstmuseum og Museumsberg Flensburg, og hun har deltaget i flere bestyrelser, kommunale kunstråd og kunstudvalg.

www.kateskjerning.dk

Foto: Niels Linneberg

Katja Bjørn (f. 1967) er videokunstner og cand.mag. i religionsvidenskab og kunsthistorie fra Aarhus Universitetet.

Hendes værker kredser om krop, natur, køn og spiritualitet som aspekter af den menneskelige tilværelse. I de sidste par år har Katja Bjørn arbejdet med videoskulpturens potentialer som form og performance og skabt større installationsværker, der udforsker grænser og muligheder i spændingen mellem udstillingsrummet, værket og beskueren. Gennem geometriske former og udstrakte flader, skala og volumen, det indeholdte og det indeholdende, sætter hun fokus på beskuerens egen kropslige tilstedeværelse foran, indeni eller bag ved værkerne.

 

Katja Bjørn har stor udstillingserfaring og deltager desuden i flere bestyrelser, kunstråd og kunstudvalg, heriblandt Formand  for Aarhus Billedkunstudvalg, Bestyrelsesformand for Det Jyske Kunstakademi; Formand, Aarhus tænketank for billedkunst 2015; Medlem af Statens Kunstfond 2014-16; medlem af det kunstnerdrevne udstillingssted Spanien 19C, siden 2004.

Søs Bech Ladefoged er uddannet cand.mag i Kunsthistorie og Museologiske Studier fra Aarhus Universitet og er museumsinspektør på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg.

Hun har erfaring med alle aspekter af museumsarbejdet fra fundraising, budgetstyring, formidling og realisering af udstillinger med moderne – og samtidskunst, mens hun har en særlig interesse for den helt unge samtidskunst.

Thomas Wolsing (f. 1964) er cand. phil og uddannet fra Det Jyske Kunstakademi samt Det Kgl. Danske Kunstakademi. Wolsing arbejder som kunstner, kurator og formidler. Hans seneste arbejde er koncentreret om, hvordan kunstnerisk praksis kan ændre vores synspunkt på specielt ’udkantsdanmark’ –  Thy, hvor han siden 2005 er bosiddende.

Wolsings arbejde rækker fra kunst i det offentlige rum til skulptur, maleri, installationskunst og korsstingsbroderide motiver af faldefærdige huse og steder i udkanten. Et nyligt projekt er Kulthyvator – et samarbejde mellem lokale landsbyer, kunstnere og kommune, hvor tomme grunde ændres til kunstneriske og funktionelle mødesteder. 

Kulthyvator:  https://www.thisted.dk/Borger/UdviklingLokalomraade/KulTHYvator.aspx

Portrætprogram TV Midt-Vest: https://www.tvmidtvest.dk/skaeve-hjerner/skaeve-hjerner-thomas-wolsing

Bornholm

Lotte Nishanthi Winther (f. 1974) er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet og Leiceister University og siden 2020 ansat som museumsinspektør på Bornholms Kunstmuseum.

Jeg er kunsthistoriker med mange års erfaring indenfor konceptudvikling, kuratering, formidling, fundraising og projektledelse af kunst og udstillinger i Danmark og på Færøerne. Jeg er metode-pluralist og bl.a. interesseret i at bringe et åbent og kritisk blik på værker og sammenhænge.

For mere info se linkedIn og www.bornholms-kunstmuseum.dk

Foto: Bornholms Kunstmuseum

Anne Sofie Meldgaard er udøvende billedkunstner og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og har siden 2000 været udstillingsaktuel på gallerier og museer.

Anne Sofie har base på Bornholm, hvor hun siden 2009 har boet og arbejder. Derudover tilbyder hun sin specialviden indenfor udstillings og -formidlingsområdet og er kompetent indenfor facilitering og rådgivning af processer og metoder og materialehåndtering. 

Samtalerne kan finde sted i Anne Sofies atelier på Bornholm, eller i værksteder på øen. Alternativt online som to samtaler eller en. 

Foto: Jesper Westley

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.