Expired: Billedkunst-koordinator og -lærer til Billund Kulturskole

12.10.22 | Opslagstavle

Vil du være en inspirerende og kreativ drivkraft i Billedskolen på Billund Kulturskole?

Til Billund Kulturskoles Billedskole søger vi en koordinator og underviser i én samlet stilling pr. 1. december 2022.

Billund Kulturskole er en dynamisk institution med Musikskole, Billedskole og Danseskole. Til Billedskolen søger vi nu en koordinator og underviser, der brænder for billedkunsten og for at give børn og unge en fagligt inspirerende og spændende undervisning på vores hold. Vi er bl.a. netop blevet en del af Talent Billund, som arbejder med talentudvikling i anerkendende fællesskaber. Dertil er vores varemærke at skabe events og projekter, der rækker ud til andre samarbejdspartnere og eksterne brugere.

Billedskolen har pt. 105 elever fordelt på 11 hold. Billedskolesæsonen er overordnet 37 uger med opstart i uge 34. Udover dig består lærerteamet af tre andre kolleger.

Som koordinator for Billedskolen er du teamkoordinator for lærerteamet, og du står ligeledes for koordination og samarbejde med Kulturskolens ledelse. Ligeledes vil du være koordinator for vores Talent Billund-aktiviteter. Du vil også blive udvikler af og tovholder for projekter, ofte i samarbejde med Kulturskolens øvrige afdelinger. Dertil kommer administrative opgaver på området såsom bl.a. materialeindkøb, elevadministration og kommunikation.

Som billedkunst-koordinator forventer vi:

 • At du er billedkunstfagligt veluddannet, gerne selv aktivt skabende, med et blik for, hvad faget kan, og hvordan det kan indgå i forskellige tværfaglige samarbejder.
 • At du er god til at fostre nye idéer og tilpasse dem til virkeligheden.
 • At du har gode samarbejdsevner og ligeledes kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • At du kan håndtere perioder med ekstra mange bolde i luften og fleksibel arbejdstid.
 • At du har erfaring med talent-arbejde.
 • At du er en tydelig kommunikator, både skriftligt og mundtligt, samt har flair for PR.
 • At du er god til at skabe kontakter eksternt og internt.
 • At du kan indgå i den humoristiske tone, som karakteriserer den samlede institution.

Som billedkunstlærer underviser du på fem aldersinddelte billedskolehold, herunder vores Talent Billund-billedkunsthold. Billund Kulturskole har en velfunderet tradition for samarbejde med skoler og andre aktører. Der vil derfor udover normeringen være god mulighed for at indgå i skoleforløb og andre billedkunst- og tværfaglige projekter, hvilket der udbetales separat løn for.

Som billedskolelærer forventer vi desuden:

 • At du er fagligt bredt velfunderet inden for forskellige teknikker som tegning (også digitalt), skulptur, grafik, maleri og blandformer.
 • At du har lyst til at samarbejde med andre i et fagligt og kreativt teamsamarbejde.
 • At du har undervisningserfaring.
 • At du møder eleverne med godt humør og engagement.
 • At du kan inspirere og udfordre vores elever, lige fra begyndere til talent-stadiet.
 • At du er nysgerrig på eleverne og sætter passende mål.
 • At du ser muligheder i forskellige projekter og events.
 • At du kan arrangere udstillinger og ferniseringer.
 • At du har lyst til at være med til at udvikle undervisningstilbuddene

Læs mere om vores undervisningstilbud på www.billundkultur.dk og www.talentbillund.dk.

Stillingerne søges elektronisk på https://billund.dk/om-kommunen/job/

På Billund Kulturskole ansættes undervisere i henhold til gældende overenskomst for musikskolelærere mellem KL og FMM. Den samlede stilling som koordinator og billedkunstlærer udgør i alt en ansættelsesgrad på ca. 22/37 af en fuldtidsstilling. Heraf udgør undervisningsdelen ca. 10/37 af en fuldtidsstilling.

Billund Kommune indhenter børneattest på nye medarbejdere.
 
Ansøgningsfrist: tirsdag 25. oktober 2022 kl. 10.00
Ansættelsessamtaler afholdes fredag 28. oktober 2022 om formiddagen.

For yderligere information:
Du er velkommen til at kontakte kulturskoleleder Per Weile Bak på pwb@billund.dk eller på tlf. 30125632.