Expired: OPEN CALL: Fire atelierer på FABRIKKEN pr. 1/1 2023

12.10.22 | Opslagstavle

OPEN CALL / Atelier

Ansøgningsfrist: søndag d. 6. november 2022 kl. 23:59


Der udbydes nu fire atelierer på FABRIKKEN for Kunst og Design i Open Call. Alle med overtagelse 1. januar 2023.


Atelier #4

Atelier #4 er beliggende i stueetagen og er 22 m2. Den månedlige faste ydelse er i 2023 DKK 2.349 + moms. Endvidere betales aconto DKK 1.000 + moms pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Atelieret har ovenlysvinduer og en lille hems velegnet til opbevaring.

Dato for overtagelse af atelier #4 er den 1. janaur 2023.


Atelier #8

Atelier #8 er beliggende i stueetagen og er 29 m2. Den månedlige faste ydelse er i 2023 DKK 3.096 + moms. Endvidere betales aconto DKK 1.000 + moms pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Atelieret har ovenlysvinduer og en lille hems velegnet til opbevaring.

Dato for overtagelse af atelier #8 er den 1. januar 2023.


Atelier #9

Atelier #9 er beliggende i stueetagen og er 31 m2. Den månedlige faste ydelse er i 2023 DKK 3.309 + moms. Endvidere betales aconto DKK 1.000 + moms pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Atelieret har ovenlysvinduer og indgang fra to sider.

Dato for overtagelse af atelier #9 er den 1. januar 2023.


Atelier #40

Atelier #40 er beliggende på 1. sal og er 18 m2. Den månedlige faste ydelse er i 2023 DKK 1.922 + moms. Endvidere betales aconto DKK 1.000 + moms pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Atelieret har vestvendte vinduer.

Dato for overtagelse af atelier #40 er den 1. januar 2023.


NB: Der er åben fremvisning af alle atelierer mandag d. 24. oktober 2022 kl. 13-14.

Tilmelding til fremvisning er ikke nødvendig. Kontakt kontoret på tlf. +45 32 54 94 24 ved ankomst til FABRIKKEN. Det er ikke muligt at besigtige ateliererne på andre tidspunkter.


Se enkelte billeder af ateliererne nederst på siden.


ØVRIG INFORMATION

Udover privat atelier inkluderer den faste ydelse desuden:

 • Adgang til Danmarks største atelierbygning døgnet rundt
 • Arbejdsmulighed i dagtimerne i FABRIKKENs hal
 • Adgang til fælleskøkken, toiletter og fælles have
 • Repræsentation på FABRIKKENs hjemmeside
 • Fagligt netværk med FABRIKKENs 70 professionelle kunstnere og designere
 • Mulighed for kuratorbesøg samt faglige og sociale arrangementer
 • Rabat på intern halleje

Inkluderet i de variable driftsudgifter er vand, varme, el, renovation, internet og øvrige fællesudgifter.


FABRIKKEN tilbyder en tidsbegrænset brugeraftale på tre år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny brugsretsperiode på tre år. Der kan søges om ny brugsret op til tre gange. Der er tre måneders gensidig opsigelsesvarsel på atelieret til den første i en måned.
Aftalen indgåes mellem FABRIKKEN og bruger med personligt tilknyttet registreret virksomhed med CVR. nr., alternativt kan aftalen oprettes på CPR. nr. Moms kan fratrækkes ved indgåelse af aftale på CVR.nr.
Den faste ydelse stiger med 5% pr. år, pr. 1/1. Der opkræves tre måneders fast ydelse i depositum for atelieret. Ydelse og aconto betales kvartalsvist og kræver tilmelding til PBS.


ANSØGNING

Professionelle billedkunstnere og designere kan ansøge. Flere kunstnere og/eller designere kan ansøge sammen og skal i så fald sende én samlet ansøgning. Vær opmærksom på, at der betales variable udgifter pr. bruger i atelieret. Ved flere brugere i atelieret, underskrives individuelle brugeraftaler.

Vi lægger vægt på menneskelige og faglige fællesskaber, og vi forventer, at husets brugere deltager i fælles opgaver og begivenheder så som diverse udvalg, Åbent Hus og de årlige arbejdsdage. Derudover er det et krav, at atelieret/værkstedet bliver brugt aktivt til kunst- og /eller designproduktion.


Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Kort beskrivelse af kunstnerisk praksis og eksempler på kunstnerens aktiviteter gennem de seneste år samt planlagte aktiviteter i nær fremtid
 • Kort beskrivelse af, hvordan kunstneren påtænker at bidrage til hhv. det faglige og det sociale fællesskab på FABRIKKEN
 • Kort beskrivelse af kunstnerens motivation for at have et atelier på netop FABRIKKEN
 • Omfang af påtænkt anvendelse af atelier samt påtænkt anvendelse af FABRIKKENs andre faciliteter

Ansøgningens form: 1 A4-side skriftlig ansøgning samt CV på max. 1 side. Inkluder desuden max. 5 billedeksempler samt et par relevante links og kontaktoplysninger.

Hvis du er interesseret i flere af de udbudte atelierer, bedes du tydeligt angive en prioriteret rækkefølge.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf, der navngives med ansøgers navn(e). Ansøgningen sendes til application(at)ffkd.dk og skal være os i hænde senest søndag d. 6. november 2022 kl. 23:59.

Se mere her: https://www.ffkd.dk/portfolio/open-call-fire-atelierer-2023/


FABRIKKENs bestyrelse vurderer ansøgningerne og træffer afgørelsen. Du/I kan forvente svar på ansøgningen i uge 47.


Har du spørgsmål, kan du kontakte Maria Gry Bregnbak på mb(at)ffkd.dk eller på tlf. 32 54 94 24.


Om FABRIKKEN

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er Danmarks største atelierbygning. Omtrent 70 professionelle billedkunstnere og designere arbejder dagligt i husets 50 atelierer, samt i den 1.000 m2 store produktionshal. FABRIKKEN er en professionel kunstinstitution, som ligeledes driver residencyprogrammer for udenlandske kunstnere og kuratorer og er initiativtagere til kunstplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ i Amager Centret.

Ud over attraktive arbejdsrum har vi arrangementer med vores udenlandske gæstekunstnere, årlige arrangementer der åbner dørene for offentligheden, kuratorbesøg og andet, der styrker fagligheden og det kollegiale fællesskab.


FABRIKKEN er støttet af Københavns Kommune og Det Obelske Familiefond.