Expired: Billedkunsten mangler i kreativ vækstplan

12.02.13 | Nyheder

Regeringen kan se til Finland, hvor politikerne satser på at forbedre kunstneres arbejdsvilkår for at styrke hele den kreative økonomi.

Hvor er billedkunsten i regeringens vækstplan for de kreative erhverv?

Billedkunst er grundforskning for de kreative erhverv, som politikerne er enige om, at Danmark skal leve af i fremtiden. Alligevel rummer regeringens netop offentliggjorde vækstplan for kreative erhverv og design ikke et eneste ord om billedkunst.

Det undrer Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund.

“Politikerne går galt i byen, hvis de tror, at det er tilstrækkeligt udelukkende at styrke de kommercielle potentialer i de kreative erhverv,” siger Bjarne W. Sørensen.

“Det er fra billedkunsten mange af de formmæssige og konceptuelle eksperimenter kommer, som siden tages op af design, mode, computerspil og arkitektur. Derfor er politikerne nødt til også at tænke selve grundlaget for de kreative erhverv – nemlig billedkunsten – ind i den politiske satsning,” siger han.

Finland kan

Danske politikere kunne se til i Finland: Her har politikerne erkendt, at en central vej til at skabe vækst i de kreative erhverv er at styrke billedkunsten.

Derfor har de finske politikere satset på at forbedre professionelle billedkunstnere arbejdsvilkår, bl.a. i form af flere udsmykningsprojekter i det offentlige byggeri, gode legatmuligheder og tidssvarende sociale sikringsordninger for kunstnere, der ofte er frie fugle på arbejdsmarkedet og både har projektansættelser og driver selvstændig enkeltmandsvirksomhed..

Sats på kunstnerne

De kreative erhverv er vækstdynamoer i de vestlige samfundsøkonomier, viser både danske og udenlandske undersøgelser. Kulturministeriet anfører, at de kreative erhverv tegner sig for 6-7 pct. af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk erhvervsliv, svarende til ca. 85.000 beskæftigede og en årlig omsætning på ca. 200 mia. kr.

Og måske er billedkunstnere ikke helt glemt i vækstplanen – i hvert fald nævnes ‘selvstændigt udøvende kunstnere’ som et satsningsområde. Hvad det betyder i form af reelle tiltag er dog endnu uvist.

“Vi håber, det er udtryk for, at der trods alt er en spirende politisk erkendelse af billedkunstnernes centrale rolle i den kreative økonomi. Og vi har da også tidligere opfordret kulturminister Marianne Jelved (R) til at udarbejde en vækstplan for billedkunsten. Vi står til rådighed med gode idéer,” siger Bjarne W. Sørensen.