Billedkunstnere udfordrer nationalt selvbillede

12.04.17 | Nyheder

Tavshed og skønmaleri har præget den officielle historieskrivning om Danmark som kolonimagt. Nu, i 100-året for salget af De Vestindiske øer til USA, er billedkunstnere med til at ændre den nationale fortælling om vores koloniale fortid. En af dem er Thomas Seest:”Kunsten kan vise os nye vinkler på den historie, vi er vant til at fortælle om os selv.”

Af Miriam Katz

Forbindelsen har hele tiden været der – men hvor den før var bekvemt gemt af vejen, er den nu synlig for enhver, der går forbi Vestindisk Pakhus i Københavns Havn:

Et nyt videoværk af billedkunstner Thomas Seest med titlen A view from St. Croix vises i hele 2017 i et af pakhusets vinduer. Alle, der går forbi på havnekajen, mindes således om, at stedet her engang var et knudepunkt for Danmarks lukrative slavehandel:

Her tømte danske handelsskibe deres lastrum for råsukker, kaffe, bomuld, rom og andre varer, produceret af slavegjorte afrikanere i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Skibene sejlede derefter til Guldkysten (det nuværende Ghana) for at handle slaver, der så blev fragtet videre til plantagerne på De Vestindiske Øer St. Thomas, St. Croix og St. Jan. Og så gik turen ellers hjem igen til København med ny værdifuld last af råvarer fra kolonien.

Den såkaldte trekantsfart, der var på sin højde i midten af 1700-tallet, var en særdeles indbringende forretning for Danmark og skabte en enorm velstand herhjemme, der den i dag stadig afspejles arkitektonisk i f.eks. Frederiksstadens elegante rokokobygninger Amalienborg, Charlottenborg og Odd Fellow Palæet i det indre København.

Kunstnerne og kolonitiden

Selvom Danmark var kolonimagt i det daværende Dansk Vestindien i knap 250 år og deltog aktivt i den transatlantiske slavehandel i det meste af perioden, er vores kolonitid først for nylig blevet et tema i den offentlige debat. Og her har billedkunstnere spillet en markant rolle:

Størst gennemslagskraft har billedkunstner Jeanette Ehlers nok haft med sin dekolonialistiske kunstpraksis, men flere andre billedkunstnere har bidraget til at sætte Danmarks fortrængte kolonitid på dagsordenen.

En af dem er Thomas Seest, der i sin kunstneriske praksis primært arbejder med fotografi og film. Hans aktuelle videoværk, der vises i Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus, udspringer af tanker, han gjorde sig under et ophold på St. Croix tilbage i 2012. Da gik det for alvor gik op for ham, hvor stor betydning Danmark har haft som kolonimagt i det tidligere Dansk Vestindien – det, der i dag hedder De Amerikanske Jomfruøer.

“Jeg blev overrasket over, hvor meget Danmark og danskere stadig betyder på øerne, og hvor usynlig kolonitiden er i vores egen historieskrivning. Samtidig så jeg et interessant sammenstød mellem på den ene side vores egen fortrængning af Danmarks koloniale fortid, og på den anden side den meget direkte måde, som turistindustrien buldrer frem med fortællinger om kolonitiden på,” fortæller han.

Kunstneren som turistguide

Turistbrochurer, postkort og guidede sightseeingture formidler ifølge Thomas Seest historien om Danmark som kolonimagt i en uforfalsket stolt og begejstret tone: ‘Velkommen til vores øer’, ‘Her kan du studere danske kulturskatte på en hvid badestrand’ og ‘Danskerne har generobret øerne’, lyder typiske vendinger i turistreklamerne.

“Turistindustrien er god til at spejle drømme, skikke og uskikke. Det er det, der sælger – en idé om noget oprindeligt. I dette tilfælde bliver det så betændt, fordi turistteksternes fremstillinger længe har stået forholdsvis alene. Først i den allerseneste tid begynder vi f.eks. at kunne læse om slavernes personlige livshistorier i danske mainstream medier. Det har taget meget lang tid at få de slavegjortes fortællinger frem i lyset herhjemme,” siger han.

Selv ser han sin rolle som en slags kunstnerisk turistguide. Således også i det aktuelle værk A view from St. Croix. Videoværket er en 24 timers live optagelse fra et turistbureaus webkamera i havnen i Christiansted på St. Croix, og giver beskueren et direkte kighul til den travle havnekaj, hvor der engang blev lastet slaver. I stedet for slaveskibe er det i dag sightseeing tour-både, der lægger til kajs, og turister der lastes på og af.

“Det er nærmest et ‘readymade’,” fortæller Thomas Seest om A view from St. Croix.

“Jeg bruger turistindustriens eget materiale, men drejer vinklen en anelse, sætter det i en anden ramme, skifter position en smule – og så kommer værket til syne,” siger han, der er meget opmærksom på at undgå de faldgruber, der opstår, når en hvid europæisk kunstner undersøger hvid, europæisk undertrykkelse.

“Jeg vil for alt i verden ikke optræde som en kunstner, der på ‘Tintin-manér’, kommer og fortæller andre mennesker, hvordan de har det. Mine værker handler ikke om de slavegjortes lidelser, men om danskernes egen selvforståelse,” siger han.

“Jeg håber, at kunsten kan vise os nye vinkler på den historie, vi er vant til at fortælle om os selv. Hvad siger fortrængningen af Danmarks kolonitid om vores nationale identitet? Hvad betyder det for de nationalistiske strømninger og for den danskhed, som vi er så optagede af at definere i disse år?” spørger han.

Kunst gør historien synlig

A view from t. Croix er del af et større kunstprojekt, Augmented Reality, som Thomas Seest arbejder på at realisere i det københavnske byrum. Projektet udgør en kunstnerisk turistguide, der skal fortælle bagsiden af den historie, som de fornemme barokbygninger i det indre København rummer. Og det er nødvendigt, for den dystre del af Danmarkshistorien er stadig usynlig i bybilledet, påpeger han:

“Ikke en eneste mindeplade, ingen skilte på Vestindisk Pakhus eller på Amalienborg om bygningernes finansiering og historie.”

Til oktober i år får Danmark dog sit første offentlige mindesmærke over vores rolle som slavenation:

Billedkunstnerne La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers står bag det fælles kunstprojekt Queen Mary, opkaldt efter Mary Thomas, som i 1878 ledede et oprør mod de danske plantageejere på St. Croix. Oprøret kostede over 100 slaver livet, da det blev slået ned af kolonimagten. Mary Thomas og to andre kvindelige oprørsledere blev fængslet i København. I 1887 blev de sendt tilbage til St. Croix for at afsone resten af deres livstidsdomme.

Det nye mindesmærke opsættes foran Vestindisk Pakhus i oktober, hvor Thomas Seests videoværk A view from St. Croix vises hele året ud. Det sker i anledning af 100-året for Transfer Day, dagen for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA, som fandt sted 31. marts 1917. Og det glæder Thomas Seest, at 100-året øger fokus på Danmarks hvidvaskede fortid:

“Vi danskerne har forholdsvist uforstyrret fået lov at tegne vores eget selvbillede. Andre, større slavenationer har i årenes løb fået fortalt andres versioner af historien. Men vi har lavet et skønmaleri af os selv som uskyldig lilleputnation. Det er på tide, vi ser os selv i øjnene og fortæller hele historien. Dér kan kunsten spille en vigtig rolle.”

Thomas Seest (f. 1968) er medlem af Billedkunstnernes Forbund. Han er uddannet uddannet fra Glasgow School of Art og arbejder primært med fotografi og film. Se projekter og værker på kunstnerens hjemmeside, klik her…

A view from St. Croix vises i Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus i København resten af 2017.

Læs mere om Statens Museum for Kunsts markering af 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer, klik her…