BKF byder plan om nyt kunsthus velkommen

18.01.19 | Nyheder

Bikubenfonden vil etablere ny international kunstinstitution i København, som skal støtte kunstnere med atelierer, videreuddannelse og samarbejde med forskere og virksomheder. ”Positivt at fonde er med til at styrke kunstneres arbejdsvilkår og efteruddannelse. Billedkunstens forsknings- og vidensproduktion er vigtig og har længe været underprioriteret,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Danmark skal have en ny kunstinstitution, hvor billedkunstnere kan arbejde og udvikle deres karriere som del af et internationalt kunstmiljø. Institutionen skal have hjemme i København i en bygning så stor, at den kan huse atelierer og produktionsfaciliteter, internationale kunstnere og samarbejde mellem erhvervsliv, forskere og kunstnere.

Sådan lyder Bikubenfondens vision om et nyt kunstens hus, Art Hub Copenhagen, som nu er ved at bevæge sig væk fra tegnebrættet og ud i det københavnske byrum, fortæller dagbladet Politiken.

Bikubenfonden har selv bevilget 26 millioner kroner til Art Hubs første tre års virke. Herudover bidrager Novo Nordisk Fonden med udviklingsmidler til kunstnerisk forskning, en spansk fond indgår i udviklingen af et fælles internationalt program, og Københavns Kommune stiller huslejefri midlertidige lokaler til rådighed for Art Hub Copenhagen i Kødbyen.

I Billedkunstnernes Forbund (BKF) glæder formand Nis Rømer sig over Bikubenfondens planer:

”Det er meget positivt, hvis Art Hub Copenhagen realiseres – det kan styrke billedkunstneres arbejdsvilkår og den faglige udvikling i dansk kunstliv betydeligt,” siger Nis Rømer, der især peger på behovet for formaliseret efteruddannelse og videndeling på billedkunstområdet:

”Efteruddannelse, forskning og vidensproduktion inden for billedkunsten er afgørende, og har længe været underprioriteret. I BKF har vi de senere år udvidet vores arbejde med efteruddannelsesområdet, men vi er glade for, at andre vil være med til at løfte og give det skala. Fonde og stor faglighed på kunstområdet kan virkeligt flytte noget sammen, og vi byder nye hybrider velkomne,” siger han.

Nye donorer nødvendige for næste ryk
I løbet af 2019 håber Bikubenfonden at indgå nye samarbejder, som tillader Art Hub at rykke til større, mere permanente faciliteter, skriver Politiken. For der skal flere pengestærke donorer om bord, hvis den ambitiøse plan skal blive virkelighed: Ifølge det foreløbige projektscenarie vil det kræve finansiering af over 2.500 etagemeter, for slet ikke at tale om driften af dem.

BKF håber, at både private og offentlige aktører vil støtte realiseringen af Art Hub Copenhagen. Og at Københavns Kommune fortsat vil bakke op om projektet:

”Art Hub Copenhagen vil ikke bare gavne kunstnerne og kunstlivet, men også alle andre borgere i form af en mere levende og attraktiv hovedstad. Der er et kæmpe potentiale i at understøtte kunstens kreative kraft, og også et stort behov for at give kunstnere plads, så vi ikke bliver presset ud af de store byer,” siger Nis Rømer.

Bro mellem uddannelse og arbejdsliv
Ikke mindst for næste generation af billedkunstnere kan Art Hub Copenhagen komme til at spille en vigtig rolle, mener Billedkunstnernes Forbund.

”Yngre, nyuddannede billedkunstnere har de laveste indtægter i vores faggruppe. Der er brug for flere initiativer, som effektivt bygger bro mellem uddannelserne og arbejdslivet som kunstner. Her vil Art Hubs tilbud om atelierer, produktionsfaciliteter og etablering af samarbejdsmuligheder med andre faggrupper kunne gøre en stor forskel. Samtidig er Art Hubs fokus på at styrke kunstneres internationale netværk en vigtig faktor for udviklingen af hele det danske kunstliv,” siger han.