BKF: Gode takter i forslag om bedre kunstnervilkår

28.08.17 | Nyheder

Op til Folketingets åbning har Enhedslisten udarbejdet flere forslag, der skal forbedre kunstneres arbejdsvilkår. “Vi ser især positivt på forslaget om videreuddannelsesfradrag for kunstnere. Det er et godt skridt på vej til at give kunstnere mulighed for at komme på niveau med resten af arbejdsmarkedet, når det gælder efteruddannelse,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund. (BKF)

“Det er kunstnerne, der leverer indholdet, men vi har den laveste indtjening i hele kultursektoren. Derfor er vi glade for, at flere af Folketingets partier, senest Enhedslisten, henover sommeren har foreslået politiske tiltag, der støtter de skabende kunstneres arbejdsvilkår.”
Sådan siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Hans reaktion kommer, efter først De Konservative og nu Enhedslisten op til Folketingets åbning i oktober har luftet forslag, der skal forbedre arbejdsvilkårene for kunstnere.
I sommer lancerede De Konservatives kulturordfører Naser Khader en idé om at indføre et års forlænget SU til dimittender fra bl.a. kunstakademierne.

Og i weekenden fremsatte Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard i Dagbladet Information et forslag om at indføre skattefradrag på 100.000 kr. til skabende kunstnere.

Fokus på videreuddannelse
Enhedslistens forslag er del af en større kulturpakke, partiet er undervejs med, som i alt indeholder fire forslag til folketingsbeslutning.
Forslagene har været til høring blandt kunstnerorganisationerne henover sommeren og bliver nu behandlet i Enhedslistens folketingsgruppe. Det sker med henblik på fremsættelse i folketingssalen til oktober.
Partiets fire forslag handler om:

  • Indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere.
  • Oprettelse af en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution.
  • Indførelse af et videreuddannelsesfradrag for skabende kunstnere.
  • Indførelse af et kulturservicefradrag for private.

For Billedkunstnernes Forbund er især videreuddannelsesfradraget interessant:
“Videreuddannelsesfradrag for kunstnere er en rigtig god idé. Med usikre og svingende indkomster har mange kunstnere svært ved at finansiere efteruddannelse. Forslaget er et skridt på vej til at give os mulighed for at komme på niveau med resten af arbejdsmarkedet, når det gælder efteruddannelse,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Også Enhedslistens forslag om fradrag til private borgere og offentlige institutioner for køb af kunstneriske oplevelser og køb af kunstneres arbejde kan få stor betydning, vurderer han:
“Kunstneres kompetencer kan udnyttes langt mere, end det sker i dag. Her kan et skattefradrag spille en positiv rolle. I sidste ende vinder hele samfundet på, at flere får mulighed for at møde den professionelle kunst i deres hverdag,” siger Nis Rømer.

Foto: Katrine Møbius.