Kunst skaber udvikling og nye fællesskaber på landet

26.08.17 | Nyheder

Hvordan kan kunst fremme udvikling i landdistrikter? Sådan lyder spørgsmålet på et internationalt seminar om kunstens rolle for fremtiden i europæiske landområder, der indledes på fredag 1. september. Seminaret er en del af kunstprojektet GRASSLANDS, der inddrager lokale borgere og politikere. Her fortæller de to kunstnere om tankerne bag projektet.

På fredag fyldes middelalderborgen Østergård i Åsted, Skive Kommune, af danske og internationale kunstnere, forskere, politikere, lokale erhvervsdrivende og borgere. De mødes på seminaret ‘Rural Forum Midtjylland’ for at dele erfaringer med, hvordan kunst kan spille en aktiv rolle i udviklingen af europæiske landdistriktsområder.

Seminaret er afslutningen på kunstprojektet GRASSLANDS, der indebærer realisering af en række stedsspecifikke kunstværker og kunstprojekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling.

GRASSLANDS kurateres af billedkunstnerne Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen, og projektet indgår i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast.

De to billedkunstnere har solid erfaring i at arbejde kunstnerisk med udvikling af landdistrikter. Lene Noer har bl.a. været kurator i et andet borgerinddragende kunstprojekt i området, Skulpturlandsby Selde, som også Birgitte Kristensen har bidraget med værker til.

Set med deres øjne har kunsten samme rolle i udviklingen af landdistrikter som i alle andre sammenhænge, f.eks. på et museum: Kunsten har en særlig evne til at stille spørgsmål, anlægge nye vinkler og trække det glemte eller fortrængte frem i lyset.

“Kunsten kan være med til at skabe mulighed for en fælles samtale om både det, der er godt, og det der er svært. Og kunsten kan undersøge, om der måske er andre muligheder”, siger Birgitte Ejdrup Kristensen.
Det er ikke kunstens opgave at ‘redde’ alle de små danske landsbyer, der er truet af fraflytning og butiksdød, understreger hun:
“Men kunst kan være med til at nuancere og dermed kvalificere debatten om, hvordan vi ønsker vores landdistrikter skal se ud i fremtiden, hvilke kvaliteter der gemmer sig, og måske også at vise bagsiden af medaljen”, siger hun.

Værdifulde møder
At arbejde kunstnerisk med udvikling af landdistrikter er både interessant og udfordrende, fordi man som kunstner kommer i direkte kontakt med modtagerne af ens arbejde, fortæller Birgitte Ejdrup Kristensen.

“Jeg bliver dagligt konfronteret med spørgsmålet om, hvad kunst kan eller skal – hvilket til tider kan virke opslidende, men aldrig ligegyldigt. Jeg har i mange år arbejdet med stedsspecifik kunst i det offentlige rum og ude i de små landsbyer. Ligesom så mange andre steder er de mennesker, som lever her, en meget væsentlig del af stedet. Derfor kommer dét at arbejde stedsspecifikt også i høj grad til at bestå i at samarbejde med de mange forskellige mennesker, som alle sammen er med til at forme stedet,” siger hun, der i GRASSLANDS har skabt et nyt bytorv til beboerne i landsbyen Junget i samarbejde med lokale borgere og Cubo Arkitekter.

Stedsspecifikke kunstprojekter som dette, der skabes i samarbejde med lokalbefolkningen, indebærer en stor og vigtig formidlingsdel, fortæller Lene Noer:
“Rigtig mange har ikke været i nærkontakt med samtidskunst i særlig høj grad, eller har stærke meninger om den, som ikke er udtalt positive. Men mødet med kunsten og kunstnerne i de konkrete projekter ændrer de flestes holdning til interesse og entusiasme. Projekterne lykkes dels gennem møder, seminarer og workshops, dels gennem den daglige kontakt med kunstneren,” siger Lene Noer.

Ny viden og netværk
Skive Kommune og Region Midtjylland har bakket GRASSLANDS og seminaret Rural Forum Midtjylland op både økonomisk, praktisk og gennem rådgivning. Og kunstnerne kan mærke, at deres arbejde er værdifuldt både for myndigheder og borgere:
“Vores direkte kontakt og samarbejde med borgerne afdækker ofte ønsker, behov og problemer, som ikke er kommet frem gennem høringer og borgermøder, fordi der kan være en iboende modstand overfor myndighederne,” fortæller Lene Noer.

De to kunstnere ønsker med det afsluttende seminar at skabe internationalt netværk og udbrede viden om de mange fine initiativer, hvor kunstnere arbejder med udvikling af landområder rundt om i Europa. Det sker f.eks. i Holland og i Irland, hvor befolkningen i højere grad end i Danmark bor geografisk spredt uden for de større byer. Birgitte Ejdrup Kristensen og Lene Noer peger b.la. på:

PeerGrouP, Holland
Beliggende i det nordlige Holland i et landligt område. Deres arbejde er normalt stedsspecifikt på en socialt engageret måde og er ofte en blanding mellem teater (i bredeste forstand), en udstilling og en (social) begivenhed.

Callan Workhouse Union, (CWU) Irland
Udviklingscenter for kunst, design, forskning og samfundsaktiviteter i Callan, Co. Kilkenny. Centret er ledet af kuratorerne Rosie Lynch og Eilís Lavelle. De samarbejder bl.a. med arkitekter om at inddrage mentalt handicappede i at tegne deres egne boliger.

Læs mere på: www.grasslands.dk

Øverst: ‘Nyt bytorv i Junget’ tager form. Værket er skabt af billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med lokale borgere og Cubo Arkitekter.

Herunder: ‘Groundworks’ / gavlmalerier i Åsted. Malerierne udføres af borgerne selv på baggrund af opbygning af et lokalt arkiv og en udvælgelsesproces vejledt af den irske kunstner Deirdre O’Mahony.