BKF mødtes med Folketingets kulturudvalg

26.08.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund har endnu ikke været inviteret ind i reformarbejdet hen imod en ny museumslov, selvom billedkunstnernes vilkår i allerhøjeste grad vil blive berørt af denne. Derfor benyttede BKF’s forperson Marie Thams og næstforperson Jóhan Martin Christiansen invitationen til et foretræde for Folketingets kulturudvalg på Kulturmødet til at fortælle udvalgets medlemmer om BKF’s ønsker til en kommende reform.

BKF’s ønsker, der glædeligvis bakkedes op af en række udvalgsmedlemmer, følger her:

Fair betaling: Det er vigtigt at sikre, at kunstnere og indholdsproducenter bliver betalt retfærdigt for deres arbejde i forbindelse med udstillinger, foredrag, performances osv. Det bør være obligatorisk for alle statsstøttede udstillingssteder at honorere kunstnere og indholdsproducenter på en fair måde, og dermed anerkende værdien af kunstnerisk arbejde.

Transparens: Det er vigtigt, at der er åbenhed omkring fordelingen og brugen af midlerne til museer og statsstøttede udstillingssteder. Offentlig tilgængelighed af denne information kan give alle interesserede mulighed for at følge med i, hvordan midlerne fordeles.

Diversitet og ligestilling: Det er afgørende, at kunsten formes af samfundets mangfoldighed og at kunsten, i sin mangfoldighed, inspirerer publikum mere nuanceret. Dette kræver ikke kun, at ubalancen mellem antallet af mandlige og kvindelige kunstnere, der udstiller på landets museer, kunsthaller og udstillingssteder, udlignes, men i lige så høj grad skal kunstnere, der marginaliseres på grund af andre synlige og usynlige identitetsmarkører såsom etnicitet, religion, seksuel orientering, social klasse, alder og funktionsvariationer, inkluderes retmæssigt.

Bæredygtige samarbejder: Museer og kunstnere kan spille en vigtig rolle i at skabe opmærksomhed omkring klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Kunst kan være en kraftfuld platform til at formidle budskaber og vække følelser hos publikum. Ved at inddrage kunstnere i samarbejder, der fokuserer på klima og bæredygtighed, kan museer og kunstverdenen bidrage til at skabe øget bevidsthed og engagement i disse emner.

 

Foto: Per Bille