BKF’s medlemmer bruger flittigt deres forbund

16.04.15 | Nyheder

Mere end fire ud af ti medlemmer har fået råd og vejledning af BKFs jurist i sager om fx skat, honorarfastsættelse og tvister. Heraf har ca. halvdelen brugt BKFs juridiske rådgivning tre,fire eller mange gange.

Det fremgår af Billedkunstnernes Forbunds nye medlemsundersøgelse, hvor 577 af BKFs ca. 1300 medlemmer valgte at give deres besyv med om forbundets arbejde. Det giver en svarprocent på 44, hvilket er højt i forhold til tilsvarende undersøgelser i andre faglige organisationer.

Kunstnernes talerør

At tale kunstnernes sag i offentligheden er BKFs aller vigtigste opgave, mener medlemmerne i undersøgelsen.

Derefter kommer forbundets arbejde med at forhandle aftaler og kontrakter i kunstlivet samt at yde medlemmerne juridisk rådgivning.

Populære medlemsgoder

Hele 97 procent svarer i medlemsundersøgelsen ja til, at de benytter BKF-kortet, der giver gratis adgang til de fleste danske museer.

Over halvdelen af kunstnerne i medlemsundersøgelsen bruger desuden det internationale kunstnerkort, IAA-kortet, til at komme gratis ind på museer i udlandet.

Heraf benytter flertallet af kunstnerne IAA-kortet meget ofte, fra fire til over ni gange årligt, og sparer dermed deres ejermænd og -kvinder for betydelige udgifter til museumsentréer.

Fagblad og håndbog nærlæses

Stort set alle de kunstnere, der har besvaret spørgsmålene i medlemsundersøgelsen, læser fagbladet Billedkunstneren og bruger BKF Håndbogen.

Og det er vigtigt for medlemmerne, at håndbogen også fremover udkommer i en trykt udgave, viser undersøgelsen:

63 procent svarer, at de vil have mest glæde af BKF Håndbogen som trykt bog, mens 36 procent foretrækker, at den er digital.

I dag er de fleste informationer fra BKF Håndbogen dog allerede tilgængelige på www.bkf.dk, hvor de opdateres løbende. Den trykte håndbog udkommer hvert andet år.

Læs hele medlemsundersøgelsen 2015, klik her…