Økonomisk håndsrækning løser ikke Charlottenborgs problem

12.03.15 | Nyheder

Det er glædeligt, at Kulturministeren nu har fundet 600.000 ekstra kroner om året til Kunsthal Charlottenborg. Men den nye bevilling løser ikke husets grundlæggende problem, der bunder i, at kunsthallen organisatorisk er underlagt kunstakademiet.
For hvad skal kunsthallens midler bruges til – flere samtidskunstudstillinger eller finansiering af kunstakademiets aktiviteter i kunsthallen?

“Forhåbentlig får Kunsthal Charlottenborg med Kulturministeriets tiltrængte nye bevilling nu kontinuitet og arbejdsro, så kunsthallen kan styres fri af den turbulens, som har præget huset i en årrække. Pengene er vel undt og helt nødvendige i en kulturinstitution, som politikerne alt for længe har negligeret økonomisk,” siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Men BKF peger samtidig på, at de nye midler ikke løser Kunsthal Charlottenborgs grundlæggende økonomiske og strukturelle problemer.

Interessekonflikt

Det handler om, at kunsthallen tilbage i 2012 fusionerede med Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og dermed blev underlagt kunstakademiets ledelse.

Det er en struktur, der rummer indbyggede interessekonflikter de to institutioner imellem, og som i BKFs øjne ikke egner sig for en moderne kunsthal. For kan kunsthallen prioritere sine egne udstillingsaktiviteter højest økonomisk – eller bliver det kunstakademiets uddannelses- og formidlingsaktiviteter, der står stærkest, når der skal lægges strategier og budgetter?

Færre udstillinger

Denne konflikt afspejles desværre i den netop offentliggjorde strategiske 4-års plan for Kunsthal Charlottenborg, hvor kunsthallens udstillingsprofil synes at være væsentligt nedtonet til fordel for kunstakademiets aktiviteter i huset.

Således bliver der nu både skåret ned i husets konkrete udstillingsareal (tre udstillingsrum inddrages til formidling) og i antallet af årlige udstillinger: Fra seks til to-tre udstillinger med internationale kunstnere. Samtidig understreges det gentagende gange i planen, at kunsthallens samarbejde med Kunstakademiets Billedkunstskoler skal udvikles og styrkes.

Det kan undre, at kunsthallens ledelse skærer ned på udstillingsaktiviteterne til fordel for samarbejdet med kunstakademiet samtidig med, at man erklærer, at man vil nå ud til et større og bredere publikum.

Satsning undrer

Selvom det er nødvendigt at være realistisk, når man skal drive kunsthal for et begrænset budget, så er det svært at se, hvordan man vil øge besøgstallet til kunsthallen, når man samtidig vil vise færre udstillinger på færre kvadratmetre i huset. Og ydermere satser mere på fx foredrag og formidling af kunstakademiets aktiviteter, der alt andet lige må siges at henvende sig til en mere akademisk/teoretisk interesseret skare.

Det ville være velkomment, hvis Kunsthal Charlottenborg brugte den nye, ekstra bevilling fra Kulturministeriet til at satse på at styrke udstillingsaktiviteterne, så huset igen bliver en markant udstillingsplatform i dansk kunstliv, hvor publikum kan møde et bredt udsnit af tidens mest interessante billedkunstnere.

BKFs høringssvar om fusionen af Kunsthal Charlottenborg og Kunstakademiets Billedkunstskoler, klik her…