Brug for en ny kunstnerisk aftale

03.06.20 | Nyheder

Nis Rømer. Foto: Sofie Amalie Klougart.

Af Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Få områder har under coronakrisen været så fuldstændigt lukket ned som kunsten og kulturen. Dermed har en vigtig del af vores samfundets sociale og mentale liv også været lukket. Gallerierne har oplevet et markant fald i omsætningen. Det hypersociale internationale messe- og udstillingsliv har været stærkt begrænset. Vi ser sandsynligvis ind i en længere periode med mindre omsætning på kunstmarkedet. Der er brug for, at vi tænker os om og handler, hvis vi vil bevare et levende kunstliv fyldt med tænksomhed, engagement, skaberkraft, trods og vilje – og stor omsorg for de værdier, der binder os sammen.

En af de historiske ting, krisen har affødt, er, at både Kulturministeriet og Finansministeriet har fået øjnene op for kombinatørerne og har anerkendt, at kludetæppeøkonomi er et vilkår for mange, ikke bare i kulturlivet. Det giver modstandskraft, men kan også være en kilde til konstant frustration for den enkelte at skulle veksle mellem kunst og andre jobs, mellem A og B indtægter og selvstændig virksomhed. BKF har undervejs i coronakrisens forhandlinger med politikerne gjort klart, hvor dårligt sikrede kunstnere er ved personlige eller samfundsmæssige kriser, og hvor små og usikre indkomster, kunstnere rent faktisk lever på.

Vi havde ønsket, at der ikke blev sat en minimumsgrænse på kompensationsordningerne, men vi er stolte over at have haft afgørende indflydelse på, at mange flere kunstnere nu er dækket af ordningerne. Men spørgsmålet er, hvordan vi sætter gang i kunstverdenen og kunstmarkedet, når de første faser af coronakrisen er overstået? For få gang i håbet, kunstlivet og økonomien igen har BKF’s bestyrelse og sekretariat udformet en plan for kunsten under COVID-19.

Planen handler bl.a. om at skabe incitament for kommunerne til at igangsætte kunstprojekter på skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og andre kommunale bygninger, samt på offentlige digitale platforme, som er tæt på borgerne. Til det formål foreslår vi en statslig pulje, der finansierer 50% af omkostningerne, så vi kan få mere kunst af varig værdi i hele landet.

I planen opfordrer vi også til, at kunsten bliver central del af den grønne omstilling: Der bør oprettes en kulturel klimakommission, der kan generere idéer til den grønne omstilling kulturelt og mentalt, og ydes et tilskud på 50 % af projektsummen på kunstneres deltagelse i klimatilpasning og udvikling af bæredygtige tiltag i kommuner og stat. Kunsten bør være en del af det store renoveringsarbejde i den almene boligsektor, politikerne har vedtaget under coronakrisen.

Det beskriver vi i planen, hvor vi desuden bl.a. foreslår at øge investeringerne i kunst i det offentlige rum ved at indføre en 0,5% ordning på alle anlægsarbejder. Vi opfordrer også politikerne til at indføre såkaldt visningspenge efter svensk forbillede, så kunstnerne sikres betaling for visning af værker i det offentlige rum, og til at styrke unge kunstneres adgang til det professionelle kunstliv ved at indføre en kunstnerassistentordning som i Norge. Endelig opfordrer vi til at styrke den fælles investering i samtidskunsten ved at skabe en COVID-19 pulje til Statens Kunstfonds og kunstmuseers indkøb af værker af nulevende, herboende kunstnere.

På kort tid har de fleste af os skulle omstille os dramatisk, skulle leve med tab og aflysninger. Nu er det igen tid til en stor omstilling. Det bliver tid til at udforske og udfordre igen. Der har aldrig været mere brug for kunsten og alt det, vi kunstnere kan. Det er kunsten og kulturen, der binder os sammen, og det er sammenhold, der får os gennem kriser. BKF vil i den kommende tid sætte alle forslagene i vores plan for kunsten under COVID-19 i spil for at få kunsten højere op på den politiske dagsorden. Der er brug for en ny kunstnerisk aftale.

Leder, bragt i Fagbladet Billedkunstneren, juni 2020.

Øverst: Rezan Arab (SYR): The Crowd (udsnit). Acrylic on cardboard. 50×40 cm, 2020. Fra udstillingen Catastrophe, som vises på Facebook af det kunstnerdrevne udstillingssted Office of Emergency, kurateret af billedkunstner Signe Vad.