Corona-ordning for kunstnere forlænges

21.01.21 | Nyheder

Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst er forlænget, så det nu er muligt at søge støtte frem til og med den 28. februar 2021.

Der kan søges støtte for tabt kunstnerisk indtægt for perioderne 1. september – 31. oktober og 1. november – 31. december frem til den 28. februar 2021.

Desuden er der er vedtaget særlige søgemuligheder for Nordjylland for en specifik periode i november 2020.

Det ikke længere er nødvendigt at søge på baggrund af COVID-19-relaterede restriktioner fra den 9. december 2020.

Ansøgningsfristen den 28. februar gælder for perioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2020. Læg mærke til, at det både er muligt at søge på baggrund af en referenceperiode fra ét af de tre forgående år 2019, 2018 eller 2017 eller ved at sandsynliggøre sine tabte kunstneriske indtægter i den pågældende støtteperiode.

Derudover er der vedtaget særlige søgemuligheder vedrørende Nordjylland for kunstnere, som i perioden fra den 6. november til den 26. november 2020 har været berørt af de skærpede restriktioner.

Fakta om ordningen
Ordningen retter sig mod kunstnere som i enten 2019, 2018 eller 2017 har haft en indtægt på kunstnerisk virke på mindst 100.000 kroner med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed.

For samtlige støtteperioder gælder, at den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.

Hvis man i perioden fra den 6. november til den 26. november 2020 var berørt af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, er man berettiget til at søge til en forhøjet kompensationsindsats.

Læs mere og søg ordningen…