Arbejdslegater til Corona-ramte kunstnere er klar

19.01.21 | Nyheder

25 mio. kr. er klar til at hjælpe kunstnere, der er økonomisk udfordrede af Corona-situationen. Det oplyser Kulturministeriet og Statens Kunstfond i en pressemeddelelse. Billedkunstnernes Forbund vurderer, at langt størstedelen af forbundets medlemmer opfylder kriterierne for at kunne ansøge om de nye Corona-arbejdslegater, og opfordrer alle medlemmer til at søge.

For at kunne søge de nye arbejdslegater, skal man enten have tjent under 350.000 kr. på sit kunstneriske virke i 2020, eller have tabt minimum 30 % af årsindkomsten i 2020 sammenlignet med 2019 eller 2018.

I indtægten fra kunstnerisk virke i 2020 indgår eventuelle indtægter fra relevante COVID-hjælpepakker, så man kan altså godt søge om Corona-arbejdslegaterne, selvom man tidligere har fået tilskud fra andre Corona-ordninger.

Søg, bare søg!
Puljens midler vil blive fordelt proportionelt mellem kunstarterne på baggrund af antallet af indkomne ansøgninger inden for de enkelte kunstarter, som opfylder de økonomiske kriterier for at kunne søge legaterne. Så jo flere billedkunstnere, der opfylder kriterierne og søger, jo flere billedkunstnere vil kunne få del i midlerne.

“Der er her tale om en rigtig god mulighed for billedkunstnere, der er hårdt ramt af Corona-krisens nedlukninger og udeblevne opgaver. Vi vurderer, at langt størstedelen af BKF’s medlemmer opfylder kriterierne til at søge arbejdslegaterne, så det er bare om at søge,” siger BKF’s sekretariatsleder Klaus Pedersen.

Arbejdslegaterne har frist for ansøgning 1. marts. Størrelsen af arbejdslegaterne afgøres af det enkelte udvalg under Kunstfonden, dog vil de max. være på 100.000 kr.

Læs mere og ansøg puljen ‘Særlige arbejdslegater til kunstnere’

Foto: Faranak Sohi | Masketoho. Glasperler, syet og limet på maske. Kunsthal Brantebjerg, 2020.

FAKTA: ARBEJDSLEGATER FRA STATENS KUNSTFOND
De 25 mio. til særlige arbejdslegater er en del af en politisk aftale fra 27. oktober 2020.

Arbejdslegaterne skal gå til professionelle kunstnere, både skabende og udøvende, hvis økonomi har været påvirket i løbet af 2020, og skal hjælpe til, at kunstnere kan fortsætte deres arbejde også under Corona-restriktioner, afprøve nye formater og række ud til nye målgrupper.

Kunstfonden uddeler arbejdslegater hvert år for i omegnen af 100 mio. kr. Disse arbejdslegater kan stadig søges og uddeles uafhængigt af de nye arbejdslegater.

Arbejdslegaterne går til kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design.