Vi har solid erfaring i problemløsning

01.06.21 | Nyheder

Af Rasmus Stochflet Nielsen, Fagbladet Billedkunstneren

At have haft sin gang på en skole med sparsomme ressourcer er ikke nødvendigvis en dårlig ting at have med i bagagen som nyuddannet billedkunstner. På en måde, indskyder 30-årige Alberte Ida Harboe Westergaard, har det klædt hende og hendes medstuderende på til den virkelighed, der venter ude i kunstlivet:

”Egentlig kan jeg se det som en fordel ved Det Fynske Kunstakademi, at man hurtigt stifter bekendtskab med ’den anden side’. Den tilværelse, der venter ude i virkeligheden, hvor alt skal skaffes på egen hånd, og alt tager længere tid, når man forsøger at realisere et projekt,” siger hun.

Akademiets begrænsede midler og faciliteter betyder, at hun har trænet intensivt i at tænke i løsningsmuligheder og backup-planer, fortæller hun. Og hun forestiller sig, at den tankegang umuligt kan være en ulempe, når hun skal ud og erobre sin plads i den danske kunstverden. På den anden side af afgangsudstillingen venter et kunstnerisk arbejdsliv præget af en vis grad af usikkerhed, men lige nu er hun mest af alt bare spændt på livet ude på det dybe vand:

Alberte Ida Harboe Westergaard: La Flâneuse. Afgang 2021 / hold on tight. Det Fynske Kunstakademi. FOTO Malle Madsen.

”Jeg glæder mig til at blive sluppet ud i en tilværelse, hvor jeg ikke længere er afhængig af en uddannelsesinstitution. Der er helt klart også forbundet med en stor usikkerhed, og jeg skal have luret nogle tricks, for at det kan fungere. Måske jeg skal finde et deltidsjob. Men faktisk glæder jeg mig bare til at se, hvordan jeg finder ud af det,” siger hun.

Med sig videre tager hun ikke kun læringen fra Det Fynske Kunstakademi i Odense, men også erfaringer fra to udvekslingsophold undervejs. Et på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og et i Paris på École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. I begge tilfælde søgte hun først og fremmest væk for at prøve en dagligdag på en uddannelse med værkstedsfaciliteter, som Det Fynske Kunstakademi ikke har.

Men udvekslingsopholdene bundede også i et behov for yderligere fordybelse og kunstnerisk udvikling. Det fandt hun ikke for alvor i København, fortæller hun, men hun fik det til gengæld i metermål i Paris. Der er formentligt mange årsager til, at det lige klikkede i den franske kontekst, forklarer hun, men på Det Fynske Kunstakademi var der ofte omkringliggende faktorer, der tog en del energi og fokus fra de kunstneriske processer:

Turbulens på lukningstruet uddannelse
Det startede allerede en uge efter optagelsen, tilbage i 2016, hvor hun fik en mail om, at skolen formentlig ville lukke. Hun husker ikke, hvorvidt der kom en ny mail, ”men akademiet lukkede i hvert fald ikke,” som hun siger. Et år inde i uddannelsen blev det offentliggjort, at skolen skulle flytte, uden det stod klart hvortil, før året efter. I 2018 rykkede skolen så ind i det tidligere Fyns Kunstmuseum på Jernbanegade 13.

Alt i alt har Alberte Ida Harboe Westergaard oplevet studietiden på Det Fynske Kunstakademi som ”vildt turbulent”. Og hun mener, at Lars Bent Petersen, der har været rektor siden 2016 og netop er udnævnt som kommende rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademi, kommunikerede utydeligt og mangelfuldt om situationen undervejs:

”Ved at sørge for de nye rammer har han jo på sin vis reddet skolen, men det har været gennemgående, at man aldrig helt vidste, hvad der foregik. Der kom nye tiltag konstant, og man fik en følelse af, at det foregik i det skjulte. I hvert fald at beslutningerne blev taget hen over hovedet på os,” siger hun.

Læs også: Afgående rektor Lars Bent Petersen svarer på de studerendes kritik…

Den flade struktur blev væk
I Alberte Ida Harboe Westergaards optik har Det Fynske Kunstakademi sagt farvel til den flade struktur, akademiet tidligere var kendt for. En struktur, hun ellers opfattede som central i  markedsføringen og forståelsen af akademiet som et progressivt sted. Og som også var en af de væsentlige årsager til, at hun selv søgte mod Odense, da hun besluttede at forfølge sin interesse og sit talent for billedkunst.

Hun havde forestillet sig et sted, hvor der var kort vej til de øverste beslutningslag og derved en mere direkte vej til medbestemmelse. Men hun oplevede, at det efterhånden blev mere utydeligt, hvor man skulle henvende sig, hvis man ønskede forandring:

Alberte Ida Harboe Westergaard: La Flâneuse. Afgang 2021 / hold on tight. Det Fynske Kunstakademi. FOTO Malle Madsen

”Mange af de ting, der kan præge diskussionerne andre steder, tror jeg hos os har været overskygget af, at vi har haft en anden kamp at kæmpe. Det har været ren og skær overlevelse, og har  handlet om at overbevise Odense Kommune om kunstens berettigelse,” siger hun.

Rummeligt og sammentømret studiemiljø
Der har været skiftende inklusionsdiskussioner- og kampe på skolen, men de har ikke resulteret i samme polemik, som på Det Kgl. Danske Kunstakademi, fortæller Alberte Ida Harboe  Westergaard. Selv har hun oplevet studiemiljøet som rummeligt og ikke som et sted, hvor bestemte holdninger har været mindre velansete eller velkomne. Hertil er forholdet mellem de studerende på det lille akademi for sammentømret, tror hun.

Generelt fremhæver hun studentersammenholdet på tværs af årgangene som en særlig kvalitet ved det at gå på Det Fynske Kunstakademi: De studerende driver hinanden fremad med en særlig blanding af sparring, kunstfaglige diskussioner og socialt samvær. Dertil kommer øvelsen i at tænke i kreative løsninger og få små budgetter til at række langt. Alt sammen erfaringer, som giver hende den ro i sjælen, hun nu træder ud i virkeligheden med. Toppet med en vigtig erkendelse om livet som kunstner, som hun har gjort sig i skolens rammer: At fremtiden er uvis, men på en befriende måde.

”Det tog mig noget tid på akademiet før jeg indså, at jeg ikke havde underskrevet en kontrakt, der låste mig fast som en bestemt type kunstner. Det var en forståelse, der kom indefra, uden jeg helt ved, hvad den bundede i. Det føltes enormt frigørende for mig, at akademiet ikke havde de her konkrete forventninger til mig som kunstner, som jeg troede. At de slet ikke eksisterer i kunstens verden.”

Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling 2021, hold on tight, er kurateret af Marie Thams og markerer slutningen på fem års kunstnerisk uddannelse med base i Odense. Udstillingen kan ses i Skulptursalen i den tidligere museumsbygning på Jernbanegade 13 frem til 26. juni.

Artiklen her er bragt i juni-udgaven af fagbladet Billedkunstneren 2021.

ALBERTE IDA HARBOE WESTERGAARD F. 1990
Arbejder med bl.a. skulptur, maleri og video. Har været på udveksling ad to omgange: På Det Kgl. Danske Kunstakademi og École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris. Afgangsværket La Flâneuse består af skulpturer i træ og metal samt en fotoserie. Samlet reflekterer det over magtforhold, politiske strukturer og betydningen af dekorationer og beskyttelse.