Drop ikke undervisningen i billedkunst i 1. klasse

09.04.24 | Nyheder

Den nye aftale for Folkeskolen, der blev indgået af et bredt flertal i Folketinget før påske, vil afskaffe undervisning i billedkunst i 1. klasse. Det er en helt forkert vej at gå, mener Billedkunstnernes Forbund, der dog roser aftalen for, at de ældste elever kan vælge billedkunst til.

Folkeskolen skal sættes fri, så det åbenlyst vigtigste kommer i fokus – nemlig elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel. Således hedder det i den nye folkeskoleaftale, der blandt andet har til hensigt at holde eleverne væk fra skærmene.

Desværre har forligspartierne samtidig valgt at afskaffe billedkunstundervisningen i 1. klasse:

”Det rimer meget dårligt med at ville styrke børns dannelse og sænke deres skærmforbrug,” siger Billedkunstnernes forperson Marie Thams.

”Vi ser billedkunst som et helt centralt dannelsesfag med mange muligheder for fordybelse, for dybere erfaring med at koble sanser og sind, og for tværfaglige samarbejder, og derfor mener vi, at faget skal styrkes både kvalitativt og timemæssigt ikke bare i folkeskolen, men også i læreruddannelsen,” siger hun.

Marie Thams fremhæver, at det er vigtigt at prioritere og opretholde billedkunstundervisning som en integreret del af børns uddannelse; billedkunst giver børn mulighed for at udforske deres kreativitet og udtrykke sig selv, og dertil ved vi også fra forskningen, at undervisning i billedkunst har positive indvirkninger på læringen i andre fag:

”Fratager man 1. klasse-eleverne et års billedkunstundervisning og bryder den kontinuerlige læring i faget fra børnehave, børnehaveklassen og videre i skolen, risikerer man, at det vil få en negativ indvirkning på både børnenes kreative udvikling og deres generelle engagement i skolen – ikke bare i 1. klasse, men også senere,” siger Marie Thams, der dog samtidig roser forliget for, at elever i udskolingen nu får mulighed for at tage billedkunst som valgfag:

”Billedkunst har en vigtig rolle at spille i den danske folkeskole, og vi påskønner, at de ældste elever nu selv kan vælge det til, og at kunstens alsidige udtryk kan foldes ud i udskolingen,” siger hun.

Handlingsplan for billedkunst

Billedkunstnernes Forbund udgav i 2019 ’Handlingsplan for billedkunst’, hvori der blev fremsat en række konkrete forslag til, hvordan man styrker børns og unges møde med billedkunsten. Blandt andet: 1) styrk billedkunstskolerne, 2) lad alle børn møde en professionel billedkunstner i løbet af deres skolegang, og 3) styrk billedkunstfaget både i folkeskolen og på læreruddannelsen.

Læs hele handlingsplanen her

 

Foto øverst: Arken – Museum for Samtidskunst